iBestuur nieuwsbrief 5 november 2020

Magazine

Open, tenzij … we aanbesteden

Over de drempel “Software die met publieke middelen is ontwikkeld, moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.” Dat is de kern van de beleidslijn die staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) op 17 april aan de Tweede Kamer stuurde. Het lijkt logisch. Toch is vrije en open source software nog geen vanzelfsprekendheid binnen de overheid. Op donderdag 12 november wordt over dit thema een iBestuur Thuisdebat gehouden (zie volgend item).

lees meer


iBestuur Thuisdebat: Publiek belang, publieke software?

open source software Donderdag 12 november (10.30 – 11.15 uur) organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Stichting Kafkabrigade en iBestuur, een online debat over de mitsen en maren voor het vrijgeven van broncode. Aanleiding is de beleidslijn die staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer stuurde: ‘Software die met publieke middelen is ontwikkeld, moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.’

AANMELDEN

Introductie: Désirée Geerts (Ministerie van BZK). Daarna gaan Ivonne Jansen-Dings (Provincie Zuid-Holland), Tamas Erkelens (Ministerie van VWS) en John van Dijk (VNG Realisatie) in debat. Gespreksleider is Arjan Widlak (Kafkabrigade)

lees meer


Podium

Bahreddine Belhaj – ‘Raadsleden: maak beleid over digitalisering’

Gemeenteraad van Emmen Gemeenteraden bepalen en wethouders voeren uit wat de raden bepalen. Daarmee ligt er een flinke verantwoordelijkheid bij raadsleden. Bahreddine Belhaj vindt dat raadsleden die verantwoordelijkheid ook moeten pakken. Onder meer door hun stem te laten horen en beleid te maken. Over digitalisering bijvoorbeeld, een thema dat niet alleen mogelijkheden en kansen biedt, maar ook verschillende risico’s met zich meebrengt.

lees meer


Terugblik webinar ‘Het API-ecosysteem van de overheid’

API-idee Dinsdag 3 november werd het webinar ‘Het API-ecosysteem van de overheid’ gehouden. Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (Ministerie van BZK) praatten de deelnemers bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst met betrekking tot het API-ecosysteem. Heeft u een idee voor een API die het verschil gaat maken in toepassing en gebruik van publieke data of services? Licht het toe in een filmpje van 2 minuten en dien deze in voor maandag 16 november. Wellicht kan uw API-idee in uitvoering genomen worden.

  • Klik hier voor meer informatie over ‘Het beste API-idee’
  • Klik hier om de video terug te kijken
  • Lees hier een korte terugblik van het webinar op de website van Digitaleoverheid.nl.
  • Bekijk hier (PDF, 2,3 Mb) de presentatie van Frank Terpstra en Gino Laan.

lees meer


Weblogs

  • Jan-Willem Wesselink – Digitalisering is (lokale) politiek – Op alles wat belangrijk is, voeren we politiek. Behalve als het gaat om digitalisering en technologisering. Vreemd, toch? lees meer
  • Evert-Jan Mulder – Alone – Er is een goede remedie om al het chagrijn en andere deprigevoelens van de kantoorisolatie af en toe te vergeten: Alone. lees meer
  • Jan van Ginkel – Dingen doehóen! – We leven in een tijd van over elkaar heen buitelende transities. Zo’n tijd vraagt om voorúit te stappen. Dingen doehóen! lees meer
  • Walter van Holst – Vertrouwen – Wie is nu eigenlijk echt de partij die de touwtjes in handen heeft bij wat evident een zaak met een publiek karakter is? lees meer


Magazine

Column Sander Klous: Muhammad Ali had (on)gelijk

Sander Klous Impossible is nothing, zo sprak bokslegende Muhammad Ali ooit. Hij kon toen natuurlijk niet vermoeden dat er tientallen jaren later een flinke digitale revolutie zou komen. Digitalisering – en kunstmatige intelligentie – maakt inderdaad (bijna) alles mogelijk: van een app om slim door het verkeer te navigeren op basis van realtime data tot een chirurg die via snelle verbindingen en een robot duizenden kilometers verderop een operatie uitvoert.

lees meer


Dag van de Actieve Openbaarmaking: aanmelding start!

open boek De oproep vanuit kabinet en parlement is duidelijk: de overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening. Daar hoort bij dat de overheid zelf informatie actief openbaar maakt. Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft producten en diensten ontwikkeld om actieve openbaarmaking te ondersteunen en kennisontwikkeling te bevorderen.

AANMELDEN

Samen met iBestuur organiseert RDDI de Dag van de Actieve Openbaarmaking. Aan de hand van verschillende programmaonderdelen wordt inzicht verkregen in de betekenis van actief openbaar maken. En vooral: hoe gaan we daarmee aan de slag?

De Dag van de Actieve Openbaarmaking vindt plaats op vrijdag 11 december, van 10.00 tot 16.30 uur.

lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Rob van den Hoven van Genderen, Eveline Bakker, Nathan Ducastel en Larissa Zegveld.
  • Podium-artikelen van onder anderen Christiaan van den Berg, Piek Visser-Knijff, Willem Bantema en Maurits Kreijveld.


Partners

TOPdesk – Artikel: In 2 dagen in plaats van 3 maanden!

Beeld bij verhaal TOPdesk In 3 maanden tijd verwerkte het RIVM 42.623 publieksvragen over COVID-19. Ongeveer 90 procent daarvan werd automatisch beantwoord dankzij de incidentmodule van TOPdesk. Hoeveel tijd daarmee is bespaard, kan functioneel beheerder van de TOPdesk-applicatie binnen het RIVM, Caspar Dobbe, niet precies zeggen. ‘Gemiddeld 10 minuten per vraag is geen gekke aanname.’ Dus: 90 procent van 426.230 minuten is 6393 uur. Meer dan welkom natuurlijk in de coronahectiek.

lees meer

PinkRoccade Local Government – Artikel: De beweging is ingezet, ga je mee?

Beeld bij verhaal PinkRoccade Common Ground heeft in korte tijd – terecht – veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground. Dat gebeurt op een moderne, agile manier van werken: in korte cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren. Wij staan er met iBurgerzaken voor open!

lees meer

M&I/Partners – Artikel: Keteninformatisering is geen keuze

Beeld bij M&I Partners Overheidsorganisaties moeten steeds vaker samenwerken om aan de verwachtingen van burgers te voldoen. Keteninformatisering blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe laat je burgers via één loket diensten regelen als je met allerlei wettelijke en administratieve verschillen zit en met diverse systemen werkt? En hoe wissel je veilig data uit met andere partijen, ook buiten de overheid?

lees meer

Red Hat – Artikel: CoronaMelder is open source, maar goed ook: anders was hij waarschijnlijk nog niet klaar

Beeld bij verhaal Red Hat De CoronaMelder, de Nederlandse corona-app, is er sinds midden augustus, zowel voor iOS- als Android-smartphones. De app houdt anoniem bij met wie je in nauw contact komt. Als je een coronatest ondergaat en de uitslag positief is, kun je dit in samenspraak met de GGD vrijwillig melden via de app. Vervolgens krijgen de appgebruikers bij wie je de afgelopen periode dicht in de buurt was een melding en het advies om in quarantaine te gaan.

lees meer

IBM – Artikel: De informatie­huishouding van de overheid goed geregeld

Illustratie bij verhaal IBM “Data en informatie zijn onmisbare grondstoffen voor het maken van goed beleid en het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Daarvoor is het nodig dat data- en informatieprocessen goed zijn ingericht en aan wettelijke richtlijnen voldoen”. Aldus de woorden van Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het voorwoord van het rapport ‘Informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ van het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

lees meer


meest recente reacties