Onder de motorkap

iBestuur nieuwsbrief 6 februari 2020

Data verzamelen om met slimme algoritmes snel oplossingen te bieden. Dé succesformule voor veel bedrijven en overheden om hun serviceniveau te verhogen in de 24-uurs economie van vandaag. Het gaat echter alleen werken als we ook goed kunnen uitleggen wat er onder de motorkap gebeurt; welke data worden verzameld en hoe een algoritme in elkaar zit?

Deze week stak de rechter een stokje voor het gebruik van SyRI: ‘Het dient een goed doel, maar schendt de privacy en is oncontroleerbaar.’ Ondertussen manipuleerde een Berlijnse kunstenaar de navigatie-app van Google Maps door met een karretje met 99 mobieltjes een file te laten verschijnen in een lege straat. Om platforms als deze ter discussie te stellen. Alles blijkt te beïnvloeden.

Het gaat uiteindelijk om de vraag: Welke informatieverzamelaar kunnen we vertrouwen?

Tot volgende week.

Heleen Hupkens

weblogs

Ken je Mij

door: André Huykman , 6 februari 2020

André Huykman

28 januari was de Europese dag van de privacy. In hoeverre is het eigenlijk (nog) noodzaak stil te staan bij dat grondrecht?

lees meer


Violieske en Florianne

door: Jan van Ginkel, 6 februari 2020

Jan van Ginkel

Een nationale digital twin: van de fysieke werkelijkheid een digitale kopie maken. Dat is echt een overheidsding. Toch?

lees meer


nieuws

Eenzaam maar niet alleen

Waar staat de CISO?

door: Karina Meerman, 5 februari 2020

CISO - eenzaam maar niet alleen

Het beroep van de Chief Information Security Officer (CISO) staat nergens wettelijk beschreven, is niet verplicht en heeft geen beschermde status. Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) onderzocht met een enquête hoe CISO’s binnen de overheid hun rol invullen en hoe zij en een aantal bestuurders tegen het vak aankijken. iBestuur sprak vier CISO’s over hun dagelijkse werkzaamheden en verantwoorde­lijkheden en hun wensen voor de toekomst.

lees meer


weblogs

Digitale drijfjacht

door: Henk Bos, 5 februari 2020

Henk Bos

In de verkiezingsstrijd in de VS wordt onder meer gebruikgemaakt van geofencing. Wenselijk, of gaat dat te ver?

lees meer


Belangen afwegen in de AVG

door: Arjan Widlak, 5 februari 2020

Arjan Widlak

Mag de Sociale Verzekeringsbank mensen schrijven of bellen om ze op hun recht te attenderen, of is dat ongepast?

lees meer


Das Leben von Mir

door: Ad Gerrits, 4 februari 2020

Ad Gerrits

De wereld lijkt steeds meer op wat in ’1984’ en ‘Brave New World’ is beschreven. Gelukkig zijn er enkele lichtpuntjes.

lees meer


ICT in het lokaal bestuur

door: Eddy Van der Stock, 3 februari 2020

Eddy Van der Stock

Heeft Vlaanderen nu meer of minder menskracht nodig op ICT en zijn deze dan intern of extern te zoeken?

lees meer


Kappen met draagvlak

door: Seger de Laaf, 31 januari 2020

As je het algemeen belang van 17 miljoen mensen dient en daar riant voor betaald wordt, moet je lef/leiderschap tonen.

lees meer


magazine

Boemerang

door: Sophie in't Veld , 3 februari 2020

Sophie in 't Veld

Techmologie is mooi, maar de mooie kanten zijn soms zo aanlokkelijk, dat we niet nadenken over de nadelen. Die zorgen komen later pas. Wat de grote digitale platforms betreft, zijn de zorgen er nu al en ze zijn groot. “Socialmediaplatforms hebben echte tastbare macht vergaard en bepalen de grenzen van vrije meningsuiting en zijn een enorme factor in het democratisch proces.”

lees meer


praktijk

Rathenau belicht impact quantumtechnologie

door: Frits de Jong, 31 januari 2020

quantumcomputer in 3D

Wat zijn de gevolgen van opkomende technologieën vanuit technologisch, maatschappelijk en politiek-bestuurlijk perspectief? Pieter van Boheemen en Geert Munnichs van het Rathenau Instituut deden daar onderzoek naar en kwamen onder meer uit bij quantumtechnologie. “Quantumtechnologie is een disruptieve technologie, zeker als je het bekijkt vanuit het technologisch perspectief.”

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder andere Marc van Opijnen, Willem Bantema, Christian Verhagen, Jan Willem Boissevain, Marlène Geskes, Paul Ruijgrok en Youri Lammerts van Bueren.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Amsterdam lonkt (weer) naar open source

door: Frits de Jong | 5 februari 2020

Amsterdam een open source software

De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als opensourcesoftware. Zo wordt er gewerkt aan onder meer een implementatiestrategie die komend voorjaar moet leiden tot concrete acties. Eén van de inspiratiebronnen voor Amsterdam is uiteraard Common Ground.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

De noodzaak van samenwerken aan informatieveiligheid en privacy binnen de overheid

door: Koen Geijzers | 3 februari 2020

security

De informatiekraak in 2011 bij Diginotar – als trusted thirth party voor de overheid – had vergaande consequenties. Naast direct overheidsingrijpen en het faillissement van Diginotar werd de kennispositie van overheidsspelers op gebied van veiligheid cruciaal.

partnerpagina cip

lees meer

Eén platform om de effecten van het beleid op de uitstootgassen te monitoren

door: Tieme de Jonge | 3 februari 2020

Stikstofverhaal - IMAGEM

Boerenprotesten, de bouwsector, maximumsnelheid op de snelweg. Als er iets het nieuws domineerde eind 2019 dan waren het wel de stikstofmaatregelen.

partnerpagina imagem

lees meer

Privacy- en data-bescherming: katalysator voor verandering

31 januari 2020

Privacy- en databescherming IBM

Kunnen overheidsinstellingen en andere organisaties uit de publieke sector de uitdaging van compliance omvormen tot een stimulans voor bredere transformatie?

partnerpagina ibm

lees meer

laatste reacties