Verborgen armoede

iBestuur nieuwsbrief 6 september 2018

De begroting voor 2019 is rond. Meest opmerkelijke punt in die begroting is de ruim anderhalf miljard euro voor financiële steun aan hulpbehoevende landen. Omdat buitenlandse hulp altijd op flink wat rechtse kritiek kan rekenen, is er voor gekozen om een nieuw beleidsinstrument in te zetten. Bovendien wordt er niet gedoneerd aan de voor de hand liggende arme landen maar aan staten met verborgen armoede zoals de VS.

Dat nieuwe beleidsinstrument heet afschaffing dividendbelasting. Oppositie – en boze ambtenaren! – bekritiseren deze maatregel als een jaarlijks douceurtje van 2 miljard voor buitenlandse beleggers, maar dat is maar zeer ten dele waar! Uit onderzoek van SOMO blijkt dat 77 procent van de beleggers waar de maatregel betrekking op heeft de dividendbelasting die wij hier inhouden, weer verrekent met de Belastingdienst in eigen land. Als de Nederlandse fiscus die straks niet meer int, doet de belastingdienst in het thuisland dat alsnog. Dat levert die belegger dus niets op!

Een van de weinige landen dat géén belasting op winstuitkering inhoudt is het Verenigd Koninkrijk, net zoals bijvoorbeeld Bermuda en de Kaaiman-eilanden. Beleggers in de grote AEX-bedrijven uit die landen profiteren dus wél van de afschaffing van de dividendbelasting. Dat zijn vooral hedgefondsen en vermogensbeheerders zoals BlackRock; met ruim 6000 miljard belegd vermogen de grootste portemonnee ter wereld. BlackRock is weliswaar Amerikaans maar het belegt in Nederland via een Britse dochter.

Voor de boze ambtenaren die vandaag in actie komen omdat ze vinden dat die 2 miljard euro dividendbelasting beter in de publieke sector kan worden geïnvesteerd, is het misschien een doekje voor het bloeden. Dat geld gaat dus maar voor een deel naar de Britse aandeelhouders van Shell en Unilever (en BlackRock). Driekwart gaat naar de schatkist van andere landen, zoals de Verenigde Staten. Wellicht dat die het wel investeren in het opkrikken van hun publieke sector.

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

weblogs

Scrum-dolfijntje

door: Pascale Georgopoulou, 6 september 2018

Pascale Georgopoulou

Scrum is niet alleen een werkwijze en een kader, maar ook een filosofie en een overtuiging waarbij veel vanzelfsprekendheden op de schop moeten.

lees meer

- - -

Het 'digitaal kluisje' - Deel III

door: Henk Bos, 4 september 2018

Henk Bos

Pesoonlijke gegevensregie moet een ‘blauwe knoop’ zijn, een platform waarin alle losse eindjes van de individuele informatiehuishouding bij elkaar komen.

lees meer

- - -

Slimme stad, complexe stad

door: Joost Gerritsen, 3 september 2018

Joost Gerritsen

Voor steden met een smart city-ambitie is het belangrijk om de wettelijke kaders helder te krijgen, want een smart city kan niet zonder een doordacht juridisch fundament.

lees meer

- - -

 

- - - - -

podium

'Discussie moet meer gaan over city en minder over smart'

door: Jan-Willem Wesselink, 6 september 2018

Smart Cities

De discussie over smart city gaat op dit moment heel erg over ‘smart’ en veel minder over ‘city’. Wat we, volgens Jan-Willem Wesselink van het smart city platform Future City, nodig hebben is een visie op de stad die als uitgangspunt kan dienen om echt smart te worden.

lees meer

- - -

Hoe houd je de balans tussen AI, big data en ethiek?

door: Thamar Zijlstra, Marlou Bijlsma en Mark J. Ryan, 4 september 2018

telefoon

Artificiële intelligentie (AI) en big data krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij. Dit brengt voordelen met zich mee, maar heeft ook risico’s voor onze maatschappij, ethische normen en waarden, en mensenrechten. Hoe moeten overheden hiermee omgaan?

lees meer

- - -

Cybersecurity moet niet alleen over systemen gaan maar ook over mensen

door: Bibi van den Berg, 30 augustus 2018

hipster met laptop

We zijn nog onvoldoende in staat om de reikwijdte en impact van cybersecurity vraagstukken te zien, meent professor Bibi van den Berg. Zij pleit voor een bredere focus, bijvoorbeeld door niet alleen systemen maar ook mensen als risicodragers te zien.

lees meer

- - -

 

- - - - -

advertentie

- - - - -

weblogs

Orwell of Spinoza

door: André Huykman, 30 augustus 2018

Andre Huykman

De digitalisering van de samenleving roept fundamentele ethische en maatschappelijke vragen op. Maar de overheid is onvoldoende toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan.

lees meer

- - -

Afgewezen door een robot

door: Jan Willem Boissevain, 29 augustus 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Werving en selectie van personeel was hoofdzakelijk mensenwerk, maar nieuwe technologieën nemen veel taken over. Accepteren we dat robots beslissen wie welke baan krijgt?

lees meer

- - -

Het 'digitaal kluisje' - Deel II

door: Henk Bos, 28 augustus 2018

Henk Bos

Het is volkomen terecht dat de BRP-operatie is afgeblazen. Sterker: misschien zou het niet verkeerd zijn dat een dergelijk moratorium ook zou gelden voor andere overheids-ICT-projecten.

lees meer

- - -

Apps bij gemeenten: de 2018 editie

door: Willem Pieterson, 27 augustus 2018
reacties: 1

Er is zeker potentie voor het gebruik van apps binnen gemeenteland, maar dan moeten die apps wel relevant zijn. Tot op heden is het vaak niet meer dan een aardige gimmick.

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Rob van de Velde, Michiel Phaff, Menno Weij, Ruben Boyd en Paul Ruijgrok.
  • Podiumbijdragen van onder anderen Reinout Kleinhans (TU Delft), Mariette Lokin, Ben Kokkeler en Gijs van Maanen (Tilburg University).
  • De rubriek Podium biedt plaats voor achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

partners

Een slimme E-gemeente? Dat begint met een goede digitale werkplek

6 september 2018

KPN

Burgers hoeven steeds minder vaak in de rij te staan bij een fysieke gemeentebalie. Leve de digitale dienstverlening! Wat nog wel beter kan? Het intern aanbieden van digitale werkplekken die medewerkers helpen om de digitale dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen.

partnerpagina kpn

lees meer

- - -

Meer dan een leuk gesprek met de klant

door: Tjerk Venrooy, 6 september 2018

Tjerk Venrooij

Regelmatig bezoeken we klanten vanuit al onze gelederen van de organisatie; vooral vanuit accountmanagement en services, en ook onze MT-leden en ikzelf.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

3D - VR - AR Lokale overheid 2018

27 augustus 2018

VR

Wat als uw burgers de toekomst van hun gemeente vandaag al kunnen beleven? Wat als professionals en beleidsmakers hun ruimtelijke plannen al kunnen testen vóórdat ze worden gerealiseerd? Benieuwd hoe 3D VR/AR-technologie daaraan kan bijdragen? Kom dan op 25 september naar Amersfoort!

partnerpagina centric

lees meer

- - -

 

- - - - -

persberichten

Rijkswaterstaat en CGI werken samen aan integraal IT-beheer van wegennet en kunstwerken in Nederland

28 augustus 2018

Rijkswaterstaat gaat een samenwerking aan met CGI voor het ontwikkelen van geïntegreerde areaalinformatie voor de Nederlandse infrastructuur zoals snelwegen, bruggen, sluizen en tunnels.

partnerpagina cgi

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -