Het boven ons gestelde gezag

iBestuur nieuwsbrief 6 december 2018

Het afkalven van het maatschappelijk vertrouwen in – zoals dat in bevindelijke hoek zo mooi heet: het boven ons gestelde gezag – geeft populisme en polarisatie de wind in de zeilen.
Het rapport dat de toezichthouder op de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD deze week naar buiten bracht, laat zien dat de overheid daar helaas daadwerkelijk voeding aan geeft.

Bij het raadgevend referendum op 21 maart sprak een minieme meerderheid van de kiezers zich uit tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de Wiv 2017. Zij vreesden voor hun privacy omdat de wet de diensten de ruimte geeft om met een digitaal sleepnet, vandaar sleepwet, door het internetverkeer te gaan. Geen sprake van volgens minister en premier daags voor het referendum op televisie: er zal nooit ongericht en te breed worden gezocht en bovendien is de Wiv de strengste wet van Europa als het om de privacy gaat.
Na het verloren referendum werd een officieel kabinetsbesluit toegevoegd aan de Wiv waarin was vastgelegd dat de nieuwe aftapbevoegdheden ‘zo gericht mogelijk’ moeten worden ingezet.

De toezichthouder concludeert nu na een half jaar dat er teveel data worden binnengehaald en te weinig wordt vernietigd en dat de rechtsbescherming in het geding is. Van het zo gericht mogelijk inzetten van de nieuwe tapbevoegdheden komt in de praktijk weinig terecht: er is nauwelijks beleid en nog minder aandacht voor het weggooien van niet-relevante informatie. De MIVD denkt zelfs nog jaren nodig te hebben om dergelijke bijvangst blijvend te kunnen deleten. Er zijn ook geen voorzorgsmaatregelen ingevoerd om burgers van wie de data onbedoeld in het sleepnet zijn terecht gekomen te beschermen. Zo is bijvoorbeeld niet vastgelegd welke medewerkers er door de data van deze non-targets mogen struinen.

Nu ben ik natuurlijk vreselijk naïef, maar ik vind dat de overheid de burger en zijn zorgen serieus moet nemen en daar naar moet handelen. De implementatie van de waarborgen en de voorzorgsmaatregelen om de privacy te beschermen had de allereerste stap van de invoering van de Wiv moeten zijn, niet de allerlaatste. Nu krijgt die bezorgde burger toch gelijk: de overheid is niet te vertrouwen.

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

podium

Digitaliserende overheid krijgt koekje van eigen deeg

door: Siri Beerends, 6 december 2018

Paaltje

Met klaagrobot Paaltje worden de rollen omgedraaid en krijgt de digitaliserende overheid een koekje van eigen deeg. Met Paaltje kun je in een handomdraai bezwaar maken tegen ontwikkelingen in jouw buurt.

lees meer

- - -

Open brief over Wet Markt en Overheid en OSS

3 december 2018
reacties: 13

open source software

Stichting Code for NL maakt zich zorgen over de aanscherping van de Wet Overheid en Markt. Zorgen zijn er met name over een onbedoeld neveneffect van de aanscherping, namelijk dat de wet de ontwikkeling en het (her)gebruik van open source software door overheden lastig maakt. Voor de stichting reden om, in de vorm van een open brief, actie te ondernemen richting kabinet, waarbij het steun krijgt van een groeiend aantal mede-ondertekenaars.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Robotrecht in Japan

door: Rob van den Hoven van Genderen, 6 december 2018

Rob van den Hoven van Genderen

Robotrecht leeft niet alleen in Nederland. Ook in Japan. Niet behept met de christelijk-calvinistische belemmeringen van moraal wordt het onderwerp daar in ruime zin serieus genomen.

lees meer

- - -

Loslaten

door: Bart den Dulk, 5 december 2018

Bart den Dulk

Digitale transformatie gaat niet om de systemen, maar om het voorstellingsvermogen van de mensen. Zijn zij in staat om de traditionele (meest analoge) concepten los te laten?

lees meer

- - -

Mooi weer

door: Arjen Hof, 4 december 2018

Arjen Hof

Het thema open data ‘staat bij gemeenten op de agenda’. Toch zijn er in de praktijk tot nu toe weinig concrete resultaten. Mogelijk helpt een Open Data Monitor om échte vooruitgang te boeken.

lees meer

- - -

Toegankelijkheid begint bij de top (2)

door: Willem Pieterson, 3 december 2018
reacties: 1

Organisatieveranderingen lopen vaak stuk op een top-down benadering. Datzelfde geldt ook voor de bottom-up aanpak. Maar wat nu als je beide aanpakken bij elkaar laat komen?

lees meer

- - -

E-facturatie, verplicht gemak

door: Arjan Widlak, 30 november 2018

Arjan Widlak

In Nederland is het voor leveranciers aan de Rijksoverheid verplicht om elektronisch te factureren. Maar of dat het een en ander nu echt gemakkelijker maakt? Mwahhh…

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Laurens Nijs, Arjan Widlak (wekelijks), Carolien Nicolai, Hugo Aalders, Ben van Lier, Menno Weij en Kristel Lammers.
  • Podiumbijdrage van onder anderen Wim de Jong.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

partners

Laagdrempelige dienstverlening met een app

door: Marieke Vos, 4 december 2018

app RSD De Liemers

Vacatures vinden voor betaald en vrijwilligerswerk, weten wanneer je uitkering wordt overgemaakt: cliënten van de Regionale Sociale Dienst De Liemers gebruiken daar sinds kort een app voor. De app bestaat uit een aantal standaard bouwstenen die in elke huisstijl getoond kunnen worden. Inmiddels gebruiken ook andere gemeenten de app.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

 

- - - - -

persberichten

CIP FG-Enquête biedt verrassende inkijk in werkveld functionarissen gegevensbescherming

3 december 2018

Ruim 215 Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) hebben deelgenomen aan de eerste grootschalige digitale enquête onder deze beroepsgroep, die eind augustus namens het Centrum Informatiebeveiliging en privacybescherming (CIP) werd verstuurd.

partnerpagina cip

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -