Omerta

iBestuur nieuwsbrief 7 februari 2019

In maart maak ik wellicht een ander vakje rood, maar vandaag gaat mijn stem naar Digitaal66! Kees Verhoeven heeft een initiatiefnota ingediend die voorziet in veel strengere mededingingsregels en dito straffen voor de big tech! Klaar met nepnieuws, het schenden van privacyregels, uitbuiting van personeel en belastingontduiking. Toezichthouder ACM wordt flink bewapend en kan zo nodig monopolisten opknippen en boetes uitdelen tot 50 procent van de jaarlijkse buit.

Een vrije economie vraagt om democratische tegenmacht. Om de farmamaffia aan te kunnen pakken bijvoorbeeld. Zoals de leverancier van het stokoude middel CDCA, voor mensen met een zeldzame stofwisselingsziekte, die de prijs vervijfhonderdvoudigde van 28 cent naar 140 euro per pil. Alternatieven zijn er niet meer, die heeft de leverancier uit de markt gekocht. Je geeft ze een vinger en ze draaien je een poot uit.

Minister Bruins trekt ten strijde tegen deze pillendraaiers: hij wil in Europees verband monopolies doorbreken en vergroot bovendien de ruimte voor ziekenhuizen en apothekers om dergelijke medicijnen zelf na te maken. Maar dan voor 28 cent per pil natuurlijk. Normaliter wordt van de farmaceuten zelden vernomen: ze zijn meer van de omerta. Maar nu hun lucratieve handeltje wordt bedreigd, komen ze op de lijn. Geheel in stijl met een dreigement: als de minister niet inbindt, kan Nederland voortaan fluiten naar nieuwe medicijnen.

Kunnen we die initiatiefnota een beetje oprekken, wellicht?

Tot volgende week

Peter Lievense


podium

Ethiek in de digitale wereld

door: Petra van Driel en Marlies van Steenbergen, 7 februari 2019

Ethiek

Bij het ontwikkelen, gebruiken van en omgaan met ICT-systemen zijn waarden van organisaties, individuen, maar ook van de samenleving als geheel aan de orde. Het bezig zijn met morele waarden en overtuigingen betekent bewust vragen stellen bij het omgaan met de technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die zich voordoen als gevolg daarvan. Wat is een moreel juiste manier van handelen en beslissen?

lees meer
weblogs

Geen woorden, maar daden

door: Larissa Zegveld, 7 februari 2019

De Kamerbrief van het ministerie van BZK over de digitale samenleving beloofde veel. Maar wat doen we concreet?

lees meer


Waar staan je rechten?

door: Arjan Widlak, 6 februari 2019

Arjan Widlak

Recht is niet altijd wat in de wet staat, maar steeds vaker wat in de database staat. Bewindvoerder ‘Piet’ zal dat beamen.

lees meer
nieuws

‘Zo uniek is lokale belastingheffing niet’

Maatwerk de deur uit

door: Fred van der Molen, 6 februari 2019

DBGA

In december 2013 knetterde het op het hoofdstedelijke stadhuis toen het door Jan Flippo genoemde ICT-monster toesloeg bij de Amsterdamse Belastingen. Een miljoenenblunder noopte de dienst tot nadenken. Met een wellicht verrassende uitkomst: maatwerk moest plaatsmaken voor standaardprogrammatuur.

lees meer


Amsterdamse ICT: vijf jaar later

Jan Flippo, CIO en directeur hoofdstedelijke ICT

door: Fred van der Molen, 4 februari 2019

Amsterdam

In de zomer van 2010 kon de hoofdstedelijke burgerlijke stand tot drie keer toe geen rijbewijzen en paspoorten uitgeven. Daarbij liepen de ICT-uitgaven gierend uit de hand. Jan Flippo nam per 1 juli 2012 de opdracht aan om van Amsterdam – althans op ICT-terrein – een ‘normale stad’ te maken. Wat is daarvan terechtgekomen?

lees meer
bijeenkomsten

Nieuwspoort Rondetafeldiscussie

Nieuwe datum: 18 februari!

Rondetafeldiscussie ‘Armchair auditing’ – maandag 18 februari 2019, Nieuwspoort, Den Haag. Van 15.00 uur tot 17.30 uur. Borrel en netwerken na!

U komt van ver? Geen nood, voor een maaltijd wordt gezorgd! Deelname is kosteloos, maar uitsluitend voor de vermelde doelgroep.

Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoeken we tijdens deze rondetafel in Nieuwspoort ‘armchair auditing’: de burger inzage geven in de uitgaven van de overheid ‘vanuit zijn leunstoel’. Hoe werkt dat? Helpt dit de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid? Capelle aan den IJssel probeert het uit in een pilot. Schuift u aan bij de discussie?

Aan tafel: • Egbert Jongsma, Algemene Rekenkamer • Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel • Hein Albeda, adviseur met een missie: Een betere overheid met sterkere burgers
Moderatie: Marcel Thaens, CIO provincie Noord-Brabant

Bent u gemeentebestuurder of wellicht raadslid? Of verantwoordelijk voor het ontsluiten van overheidsdata? Of misschien lid van de gemeentelijke rekenkamer, of ‘gewoon’ burger actief in lokale politiek. Doet u mee?

Meer informatie vindt u op ibestuur.nl


weblogs

Valuecase: klaar is Kees!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 februari 2019

Als je een ecosysteem wilt veranderen, is het logisch om een appèl te doen op alle spelers in dat ecosysteem. Toch?

lees meer


Datagedreven beleidsvorming

door: Walter van Holst, 4 februari 2019

Walter van Holst

Het kan geen kwaad om bij de initiatie van datagedreven besluitvormingstrajecten een paar standaardvragen te stellen.

lees meer


Legacy is tikkende tijdbom

door: Jan Willem Boissevain, 1 februari 2019
reacties: 1

Jan Willem Boissevain

Het gros van de ICT-budgetten in de publieke sector gaat op aan het in standhouden van legacy. Is er een oplossing?

lees meer
praktijk

Samen ontwikkelen voor het sociaal domein

door: Marieke Vos, 7 februari 2019

Enschede

Wanneer naast een bijstandsuitkering (tijdelijk) wordt gewerkt, ontstaan vaak administratieve problemen bij de inwoner. In de praktijk blijkt dit bijstandsgerechtigden te weerhouden van het zoeken naar een baan. De gemeente Enschede werkt aan een oplossing, samen met andere gemeenten, de VNG en het ministerie van SZW.

lees meer


‘De vraag is: wat wíllen we met data?’

In Datawerkplaats werken overheid, onderzoek en onderwijs samen

door: Frits de Jong, 6 februari 2019

Data

Iedere gemeente heeft te maken met thema’s als armoedebestrijding of woonoverlast. Hoe die thema’s aangepakt worden, is verschillend. Om goed beleid te kunnen voeren, is het nodig om te beschikken over alle relevante data. Gemeenten komen er steeds meer achter dat het niet de vraag is wat je met die data kunt, maar wat je ermee wíl.

lees meer
Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Willem Pieterson, Henk Bos, Mariette Lokin, Ad Gerritsen en Menno Weij.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?partners

1 Knooppunt voor alle gemeenten

door: Linda Verkooijen | 6 februari 2019

Linda Verkooijen - PinkRoccade

Alle gemeenten zijn aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Misschien verstuur, ontvang en verwerk je nog handmatig berichten. Wist je dat dit ook automatisch kan? Hiermee bespaar je veel tijd. Het knooppunt maakt het uitwisselen van berichten over Wmo, Jeugd en WLZ veilig en makkelijk.

partnerpagina pinkroccade

lees meer


Informatie beter bewaren, vinden en delen

5 februari 2019

JenV

Honderdvijftig kilometer archief digitaliseren, ervoor zorgen dat de vele nieuwe informatie die wordt gemaakt goed wordt bewaard….. net als andere departementen werkt ook het ministerie van Justitie en Veiligheid hard aan het duurzaam bewaren van informatie. Zodat documenten goed vindbaar blijven en informatie beter gedeeld kan worden.

partnerpagina minjenv

lees meer


Van grijs naar groen

4 februari 2019

Imagem

De overheid heeft een ambitieuze energietransitie voor ogen: Nederland moet van grijs naar groen. Een enorme uitdaging, zeker voor lokale overheden. Locatie-intelligente technologie biedt hulp bij de overgang naar een milieuvriendelijke toekomst.

partnerpagina imagem

lees meer


Worstelen met ambities

door: Henk de Jong | 1 februari 2019

PBLQ

Als lid van de nationale korpsleiding van de politie leidde ik in de periode van 2015 tot en met 2018 het strategieproces. We maakten gebruik van diverse studies en gaven opdrachten om zicht te krijgen op relevante veranderingen. Niet verrassend, maar wel confronterend was dat technologie een van de grote drijvers van verandering bleek. Zowel voor de aard van veiligheidsvraagstukken als voor de (on)mogelijkheden om de politieorganisatie te ontwikkelen.

partnerpagina pblq

lees meer
laatste reacties