Kat op ’t spek

iBestuur nieuwsbrief 7 maart 2019

Vier jaar geleden bracht minder dan de helft – 49 procent – van de stemgerechtigden een stem uit voor de Provinciale Staten-verkiezingen. Het volk loopt niet warm voor de provincie. Sommige beroepsgroepen wel degelijk, zo leert een onderzoek van de UvA naar achtergrond, nevenfuncties en portefeuilles van alle Statenleden.

Onder de 570 statenleden vinden we één postbode, één callcenter-medewerker en één kunstenaar. Maar wel 86 consultants. Die zich – in strijd met de Provinciewet – vooral bemoeien met die onderwerpen waar ze ook hun brood mee verdienen: niet zelden ruimtelijke ordening en milieu. Zoals een voorzitter van de Statencommissie Milieu die een adviesbureau runt op gebied van, jawel, milieu en vergunningverlening.

Kat op ’t spek, die Staten, zou je denken. Toch zijn er sinds 2014 in het hele land maar vier integriteitsaffaires aan het licht gekomen. De onderzoekers wijten dat aan de integriteitsparadox: er komen meer affaires aan het licht als je er meer aandacht aan besteedt.

Van oudsher zijn het de regionale kranten die de provinciale politiek onder het vergrootglas leggen. Maar die lopen op hun laatste benen. Abonnees en adverteerders vertrokken naar internet. Google en Facebook zuigen samen 1,5 miljard reclamegeld uit ons land weg. Geld dat tot voor kort bij krant, radio en tv werd gespendeerd. Van Provinciale Staten-vergaderingen – maar ook van gemeenteraadsvergaderingen! – wordt veelal geen verslag meer gedaan omdat de redacties nog maar uit een paar verslaggevers bestaan.

De overheid investeert in bewustwordingscampagnes tegen nepnieuws, maar het beste middel tegen desinformatie is een goed geïnformeerde burger! Bovendien kunnen integer functionerende provincies en gemeenten niet zonder waakhond. Dat kunnen we niet aan de markt overlaten. En experimenten door gemeenten die zelf lokale verslaggeving betalen, leren vooral dat journalistiek onafhankelijk moet zijn.

Kortom, het is de hoogste tijd voor de herinvoering van het kijk- en luistergeld. Maar dan anders.

Tot volgende week

Peter Lievense


weblogs

Schermkijken: het nieuwe roken?

door: Ruben Boyd, 7 maart 2019

Ruben Boyd

Zou de overheid een campagne moeten beginnen waarin de negatieve kanten van sociale netwerken worden belicht?

lees meer


Geen herinnering

door: Arjan Widlak, 6 maart 2019

Arjan Widlak

In tegenstelling tot bedrijven zijn overheden niet verplicht een betalingsherinnering te sturen. Maar het mag natuurlijk wel!

lees meer
nieuws

Hoe brug te slaan tussen burgers en overheid?

Rondetafeldiscussie over armchair auditing

door: Frits de Jong, 7 maart 2019

Capelle aan den IJssel

Een brug slaan tussen burgers en overheid, bijvoorbeeld door burgers inzage te geven in de uitgaven van de overheid. Het klinkt mooi, maar het leidt ook tot veel vragen. Want waarom zou je dat willen? En als je daartoe besluit, hoe pak je dat dan aan? Gooi je als overheid álle beschikbare data ‘over de schutting’, of maak je vooraf een selectie? En wat levert het overheden eigenlijk op als je al die data en die informatie ontsluit en burgers mee laat kijken?

lees meer


Te complex voor een digitaal systeem?

De vele gezichten van het DSO

door: Bas Linders, 4 maart 2019

ambtelijke top

2019 is het jaar van de waarheid voor het digitale onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Bij de programmaorganisatie die moet zorgen voor tijdige beschikbaarheid stapelen de deadlines zich op en stijgt de druk om te ‘leveren’, terwijl veel Nederlandse gemeenten zich nog niet lijken te realiseren dat ze in actie moeten komen om hun deel van de afspraken rondom de invoering van de wet na te komen. En de verantwoordelijke minister? Die schetst in de Tweede Kamer een beeld dat niet door alle betrokkenen wordt herkend.

lees meer
weblogs

Hoe concreter, hoe beter

door: Arjen Hof, 5 maart 2019

Arjen Hof

Politieke partijen hebben hun ambities voor de komende jaren weer geformuleerd, maar erg SMART zijn die ambities niet.

lees meer


Het systeem is aan revisie toe

door: Hugo Aalders, 4 maart 2019

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Hoe we het geregeld hebben als overheid, is aan vernieuwing toe. Er zit iets fundamenteels fout in het systeem.

lees meer


Een prima wijntje

door: Kristel Lammers , 1 maart 2019

Kristel Lammers - VNG

De ontwikkeling van het DSO-LV lijkt een beetje op het maakproces van wijn. Het zit in het vat en het rijpt nog.

lees meer

praktijk

Handreiking bereidt overheid voor op andere rol

Nederlandse API Strategie ter consultatie

door: Frits de Jong, 7 maart 2019

Airbnb

Tot woensdag 27 maart ligt de Nederlandse API Strategie ter consultatie, een document waarin beschreven wordt waarom je als overheid zou moeten inzetten op het gebruik van API’s. De strategie richt zich op ontwikkelaars, maar zou ook bestuurders aan het denken moeten zetten.

lees meer


Equalit in kopgroep GGI-Netwerk

door: Frits de Jong, 4 maart 2019

kopgroep

Her en der in het land worden bijeenkomsten gehouden om het GGI-Netwerk te introduceren, een besloten netwerk dat de uitwisseling van gegevens tussen overheden gemakkelijker maakt. Als het gaat om het GGI-Netwerk, zit het ICT-samenwerkingsverband Equalit absoluut in de kopgroep.

lees meer
Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Leen van Doorn, Jan Willem Boissevain, Evert-Jan Mulder en Wim Stolk.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?persberichten

Pegasystems Benelux groeit door in Amsterdam Atrium Zuidas

5 maart 2019

De Benelux-vestiging van Pegasystems Inc., de softwareleverancier van krachtige digital transformation toepassingen voor toonaangevende organisaties, is 25 februari jl. verhuisd naar het moderne, hightech kantoorpand Amsterdam Atrium Toren 1 aan de Zuidas.

partnerpagina pegasystems

lees meer
laatste reacties