Hoera voor Hugo!

iBestuur nieuwsbrief 8 maart 2018

De i in iBestuur staat soms voor IT, dan weer voor informatievoorziening of innovatie. Deze week is het de i van influenza. De complete redactie ligt plat. Maar wel een nieuwsbrief natuurlijk! En wellicht niet toevallig dat de zorg in het vizier kwam.

Met een hoopvol signaal: minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schaft de 5-minutenregistratie voor de wijkverpleging af. Verpleegkundigen moeten al hun werkzaamheden registreren in rubrieken, steeds in blokjes van vijf minuten. Staatssecretaris Bussemaker probeerde dat in 2009 al, maar het bureaucratisch beton van zorgverzekeraars, werkgevers, koepels, toezichthouders en autoriteiten gaf toen geen krimp. De Jonge, die zich profileert als strijder ‘tegen de spreadsheets en de stopwatches’, denkt nu dat beton te kunnen slopen. Er komt in overleg met alle partijen een nieuw ‘kwaliteitskader wijkverpleging’ waarin de verpleegkundigen zelf de zorg aan huis gaan coördineren. De Nederlandse Zorgautoriteit, die de tarieven voor wijkverpleging opstelt, moet de 5-minutenregistratie als norm schrappen.

Deze registratie was hét symbool van de doorgeschoten bureaucratie in de zorg. Geweldig dus dat de minister hier nu de bijl in zet. Niet alleen omdat de wijkverpleegkundigen straks veel meer tijd hebben voor de patiënten – de registratie kost tot wel 30 procent van hun tijd – maar vooral ook omdat deze duivelse prikklok vooral is gebaseerd op wantrouwen. En wantrouwen is een slechte basis voor elke relatie, ook voor de relatie tussen de overheid en haar burgers.

Daarom: Hoera voor Hugo!

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

podium

Jonge Democraten tégen de sleepwet

door: Kevin Brongers en Ingrid Weerts, 8 maart 2018

Jonge Democraten

De Jonge Democraten (JD) voeren actief campagne tégen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv of ‘sleepwet’). Moederpartij D66 pleit juist vóór deze wet. Waarom breken de Jonge Democraten op dit punt met D66? Kevin Brongers en Ingrid Weerts gaan in op de achtergrond van de wet, de redenen dat de JD zich actief in het publieke debat mengt en wat er volgens hen moet veranderen als de wet terug wordt verwezen naar de tekentafel.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Technologie als kans voor vernieuwing

door: Willem Pieterson, 8 maart 2018

Onder druk van de technologie moeten overheden veranderen.
 Die kunnen technologie zien als een bedreiging, maar zij kunnen het ook zien als een kans op vernieuwing.

lees meer

- - -

 

- - - - -

nieuws

Den Haag wacht af, de toekomst niet

Verlangen naar de snelheid van het licht

door: Cyriel van Rossum, 7 maart 2018
reacties: 1

Glasvezel

Nederland is gezegend met een heerlijk slappe bodem en hangt steeds meer van internettoepassingen aan elkaar. En toch dreigen een aantal gebieden verstoken te blijven van glasvezel. Moet Den Haag niet eens in de buidel tasten?

lees meer

- - -

 

- - - - -

podium

Kunnen algoritmes de stad besturen?

door: Jelle Drost, Menno Heiwegen, Max Potkamp en Isabel van Veen, 5 maart 2018

Algoritmes in de stad

Steden en dorpen veranderen sterk door internet en technologisering. Maar hoever kan die ontwikkeling gaan? Kunnen algoritmes de ruimtelijke ordening overnemen? En kan de stad dan uiteindelijk zichzelf besturen?

lees meer

- - -

Iedere dag een open data dag

Vijf open data ontwikkelingen

door: Marieke Schenk en Paul Suijkerbuijk, 2 maart 2018

Open data dag

Open data zijn overal. We navigeren er op los in het verkeer, gebruiken Buienradar om de regen te ontwijken, zoeken de handigste routes voor het OV en bestellen eten online. We bekijken informatie over zorg en scholen en de uitgaven van overheden. In veel van deze gevallen gebruiken we open data, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Op 3 maart is het internationale open data dag. Een mooi moment om stil te staan bij de stappen die zijn gezet en nog volgen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Ontslag op staande voet?

door: Menno Weij, 7 maart 2018

Menno Weij - SOLV

Je bent systeembeheerder van een grote landelijke organisatie en onder werktijd ben je ook bezig met het virtueel delven van bitcoins. Reden voor ontslag op staande voet?

lees meer

- - -

Continue gezondheidsmonitor

door: Jan Willem Boissevain, 6 maart 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Tech- en platformbedrijven zetten vol in op het medische domein. Willen we dat? Moeten we privacy inruilen voor proactieve zorg op basis van 7 × 24 uurs monitoring?

lees meer

- - -

Verkiezingen nog lang niet 2.0

door: Pascale Georgopoulou, 5 maart 2018

Pascale Georgopoulou

Binnenkort mogen we weer stemmen, maar de manier waarop is inmiddels wel wat achterhaald. Maar wie weet is de oplossing toch sneller beschikbaar, dankzij een essaywedstrijd van de Kiesraad.

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Volgende week op de website van iBestuur onder meer:

  • Blogs van Larissa Zegveld (directeur Wigo4it), Marc van Opijnen (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) en Maurits Kreijveld (futuroloog, met het vierde deel in de korte serie over nepnieuws).
  • Podiumbijdragen van Eleni Braat (Universitair docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de
    Universiteit Utrecht) over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en Ivonne Jansens-Dings (Waag Society) over luchtkwaliteit en burgermeetprojecten.
  • iBestuur magazine is ook als PDF te downloaden.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

partners

Lean: 3 vragen om toegevoegde waarde te herkennen

door: Sanne van der Zanden , 8 maart 2018

Sanne van der Zanden

Lean heeft als belangrijk uitgangspunt dat de handelingen die worden uitgevoerd allemaal toegevoegde waarde hebben. Deze toegevoegde waarde kan herkend worden door 3 vragen te stellen. Zo worden de verspillingen benoemd die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van een onderneming. Deze zijn te zien ‘op de werkvloer’ en in het proces, ze zijn tastbaar en meetbaar. Ik daag je uit om daar nu zelf mee aan de slag te gaan, voordat #LSG18 van start gaat…

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

‘Alleen digitaal is niet de oplossing’

door: Frits de Jong, 6 maart 2018

Capelle aan den IJssel

Inwoners en ondernemers praten steeds vaker digitaal met de overheid. In veel gevallen kan het ook niet meer anders. Toch is álleen digitaal niet de oplossing, zo werd duidelijk op een bijeenkomst in Capelle aan den IJssel, waar driehonderd inwoners op af waren gekomen. “We móeten aandacht blijven houden voor de mensen die niet mee kunnen of willen.”

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

 

- - - - -

advertentie

IMF banner

CISO in de publieke sector

In deze 4-daagse topopleiding wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De opleiding is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor het informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) – voor zover deze van kracht is – als vervanging van bestaande baselines, zoals BIR, BIG, BIWA en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen.

meer informatie

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

Iedere dag een open data dag

door: Marieke Schenk en Paul Suijkerbuijk, 2 maart 2018 podium

Uden: scholen zijn belangrijke schakel

door: Quita Hendrison, 27 februari 2018 partnerpagina vng realisatie

Bestuurlijke hygiëne

door: Walter van Holst, 1 maart 2018 weblog

Civil Weapons of Math Retaliation

door: Jelle van der Ster en Siri Beerends, 1 maart 2018 podium

Kunnen algoritmes de stad besturen?

door: Jelle Drost, Menno Heiwegen, Max Potkamp en Isabel van Veen, 5 maart 2018 podium

Voordelen van BIM gelden ook voor gemeenten

door: Hein Corstens, 22 februari 2018 podium

- - - - -