Ghostbusters

iBestuur nieuwsbrief 9 oktober 2019

De Tweede Kamerleden Snels van GroenLinks en Van Weyenberg van D66 hebben samen een novelle geschreven. Daar is niks literairs aan: een novelle is een wetsvoorstel tot aanpassing van een wetsvoorstel dat al bij de Eerste Kamer ligt. En dat wetsvoorstel ligt daar al een tijdje: om precies te zijn sinds 2016. Toen stemde de Tweede Kamer in met de Wet open overheid als vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur. Weet u nog: het Woo-Woo-Woo spook dat ambtenaren en bestuurders de gordijnen in joeg? De ghostbusters van VNG, BZK en de ABD bestreden hun kwelgeest echter effectief met nattevingeronderzoeken die aantoonden dat invoering van de Woo wel 1 miljard euro zou kosten en derhalve onuitvoerbaar was. En toen ging de behandeling door de Senaat ‘on hold’. De novelle haalt de scherpe kantjes uit de Woo in een poging om draagvlak te creëren en het wetsvoorstel toch over de streep te trekken.

Nederland doet het als het gaat om toegankelijkheid van overheidsinformatie niet best: zelfs in Oeganda is dat naar verluidt beter geregeld. Bovendien: nauwelijks 10 procent van de Wob-verzoeken wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld en niet zelden wordt alle tekst tussen: ‘Geachte..’ en ‘Met vriendelijke groet,..’ zwart gelakt. Journalisten worden er moedeloos van.

Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over de novelle; zeg maar de aangepaste Woo. Journalisten hebben de Kamer in een brief opgeroepen om tegen het aangepaste wetsvoorstel te stemmen: deze Woo-light is tandeloos en geen haar beter dan de Wob!

In een Haagse sociëteit probeerde Bart Snels deze week enkele journalisten te overtuigen: light wellicht, maar de aangepaste Woo dwingt de overheid in ieder geval tot actieve openbaarmaking van informatie en kan een cultuurverandering in gang zetten. Bovendien: de tegenstanders lobbyen volop bij de Kamerfracties om zelfs dit aangepaste wetsvoorstel van tafel te krijgen.

Als zelfs de journalisten zich nu tegen de Woo keren, wat voor signaal geef je dan af? Tja..

Tot volgende week

Peter Lievense

podium

Data Morgana: visualisaties van de slimme stad

door: Rianne Riemens, 8 oktober 2019

Data morgana

Een breed gedragen wens in smart city projecten is om stadsleven te kunnen visualiseren en voorspellen. De stad van de toekomst lijkt het best tot leven te komen door middel van beeld, maar in hoeverre weerspiegelt het de werkelijkheid, en wie profiteert van de inzichten?

lees meer


Symposium Publieksgerichte Overheid - 20 november 2019

iBestuur Symposium ‘De Publieksgerichte overheid’

De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Maar tussen droom en daad staan stroperige processen en verouderde IT. Proces- en ketengericht werken kan een oplossing zijn, maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? En is het voldoende voor de digitale transformatie waar de overheid voor staat?

Met Jan Grijpink, Paul Iske, Filippa Jennersjö en Theodor Kockelkoren

  • Woensdag 20 november, Louwman Museum Den Haag
  • Van 12.00 uur tot 17.00 uur: met inlooplunch en borrel na
  • Deelname is gratis voor de doelgroep
  • De nieuwste en slimste dienstverlening op de innovatiemarkt.
  • Autogek? Gratis museumbezoek vanaf 10.00 uur

I.s.m. DICTU, Pegasystems, Alfresco, EnterpriseDB, Red Hat en 1DigitalNL

Meer informatie en aanmelden: iBestuur.nl

weblogs

Als zelfs de koning het zegt...

door: Carolien Nicolai, 10 oktober 2019

Carolien Nicolai

Mensen mogen verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen. En ja, als zelfs de koning het zegt…

lees meer


Minder regeldruk?

door: Arjan Widlak, 9 oktober 2019

Arjan Widlak

De regeldruk is lager voor de meerderheid, maar hoger voor een grote minderheid. Daar horen we allemaal wel eens bij.

lees meer


Duizend bloemen bloeien?

door: Christian Verhagen, 8 oktober 2019
reacties: 2

Christian Verhagen

Je kunt prima duizend bloemen laten bloeien, maar breng wel focus aan en bouw voort op de successen.

lees meer


Geur van saxofoonmuziek

door: Walter van Holst, 7 oktober 2019

Walter van Holst

Het is meestal een categorische fout om over ‘eigendom’ op gegevens te spreken als het over overheidsdata gaat.

lees meer


praktijk

Overal, altijd en voor iedereen

door: Redactie Forum Standaardisatie, 10 oktober 2019

oude handen - computer

Toegankelijkheid is niet alleen een ICT- of redactioneel vraagstuk. Van inkoop tot juridisch advies en van HR- tot portefeuillemanagement: het vraagt om aandacht en inzet van iedereen. Ook bij de overheid. Gelukkig worden er, mede onder druk van (internationale) verplichtingen, wat dat betreft de laatste jaren aardige slagen gemaakt.

lees meer


Banken investeren in toegankelijkheid

door: Bianca Prins en Gijs Boudewijn, 9 oktober 2019

Geldmaat

Ook banken maken stappen als het gaat om de toegankelijkheid van betalingsverkeer. Ze moeten ook wel. Niet alleen omdat de maatschappij daar om vraagt, maar ook omdat zij het zich niet kunnen veroorloven om mensen die een beperking hebben, buiten te sluiten van services en diensten.

lees meer


Dagboek van een blinde

Week van de Toegankelijkheid 2019

door: Tim in 't Veld, 8 oktober 2019

braille

Blinden worden dagelijks geconfronteerd met obstakels waar mensen zonder beperking geen weet van hebben. Bijvoorbeeld bij het lezen van de weekaanbiedingen van de supermarkt of het aanvragen van een nieuw paspoort.

lees meer


Samen aan de slag voor een inclusieve, toegankelijke overheid

Week van de Toegankelijkheid 2019

door: Larissa Zegveld, 7 oktober 2019

oude handen - ipad

Dat de ‘Week van de Toegankelijkheid’ geen overbodig luxe is, blijkt uit de cijfers. In Nederland zijn er circa vier (!) miljoen mensen onvoldoende digitaal vaardig. Tijd voor actie, vindt Larissa Zegveld, voorzitter van Forum Standaardisatie.

lees meer


praktijk

API’s brengen partijen samen in waterbeheersector

door: Frits de Jong, 4 oktober 2019

waterbeheer in Nederland

Als het gaat om waterbeheer, zijn er in Nederland veel partijen bij betrokken. Wat is er nu mooier dan die partijen zoveel mogelijk samen te laten werken? Op papier is dat makkelijk, maar de praktijk is toch vaak weerbarstiger. Gelukkig verrichten API’s ‘wonderen’.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Joost Gerritsen, Jos van den Oever, Willem Pieterson, Mark Elstgeest, Henk Bos en Marlène Geskes.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Goed voorbeeld doet goed volgen

door: Tjerk Venrooy | 7 oktober 2019

Tjerk Venrooij

Kennis en kennisdeling zijn abstracte begrippen en daardoor moeilijk meetbaar. Managers zien dan ook vaak alleen de gevolgen van een gebrek aan kennisdeling: lage productie, onveilige werkomstandigheden, toegenomen kosten, verlies aan klanten en ervaren professionals.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

laatste reacties