Rekenschap over algoritmen

iBestuur nieuwsbrief 12 maart 2020

Algoritmen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook in de publieke sector maken ze een opmars. Er wordt steeds vaker voorspeld, gecategoriseerd, geprofileerd, en/of (semi-)automatisch besloten. Dat biedt grote kansen, maar brengt ook veel vragen met zich mee. Om handen en voeten te geven aan die vragen, ontwikkelt de Utrecht Data School een toolkit samen met de publieke sector: BIAS, beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen.

Verder in deze nieuwsbrief: Menno Weij reageert op een bijdrage van Walter van Holst (die weer reageert op een bijdrage van Peter van Schelven) over (onredelijke) verwerkerscontracten. En: overheden hebben lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn.

Podium

Rekenschap afleggen over keuzes algoritmen

Rode deurDe publieke sector maakt steeds vaker gebruik van algoritmen, maar die inzet van algoritmen komt met nieuwe afwegingen en keuzes. Hoe kan de publieke sector rekenschap afleggen over de algoritmische systemen die zij ontwerpen, inkopen en/of inzetten? De Utrecht Data School ontwikkelt, samen met ambtenaren, een toolkit om dit reflectie- en documentatieproces te faciliteren.

lees meer

Flores Bakker – Op weg naar een digitale samenleving – Getuige de vele berichten over falende informatiseringsprojecten, de oprichting van de commissie Elias en het rapport ‘Maak waar!’ is het duidelijk dat de Nederlandse overheidsdigitalisering beter moet. Dat begint met te begrijpen van wat digitalisering en informatietechnologie inhouden.

lees meer


Nieuws

‘Met elkaar’ rode draad in veranderproces gemeenten

Patrick van Domburg Als er één ding duidelijk is geworden tijdens de Strategische Conferentie van de Gebruikersvereniging Centric, dan is het dat er binnen gemeenteland veel aan het veranderen is. ‘Samen’ is daarbij het adagium. Of zoals Patrick van Domburg, burgemeester van IJsselstein en voorzitter van de GV Centric het zei: “We zijn veel meer met elkaar de koers aan het ontwikkelen.”

lees meer


Weblogs

  • Paul Oude Luttighuis – Paardenkracht – Wie de mens centraal wil zetten, kan erg veel van paarden leren. Ook als dat met informatietechnologie moet. lees meer
  • Rob van den Hoven van Genderen – Coronavirus en gamification – Steeds vaker worden icoontjes en strips ingezet om (officiële) documenten te duiden. Slaan we daarbij niet door? lees meer
  • Menno Weij – VWC’s en de praktijk – Praten over aansprakelijkheid, vrijwaring en boetes in een verwerkingscontracten is de praktijk én uitermate belangrijk. lees meer
  • Eddy Van der Stock – ICT in het lokaal bestuur – II – Gemeenten, ook in Vlaanderen, zijn voortdurend in verandering en daarmee ook de ICT-voorziening en outsourcing. lees meer


Magazine

Sander Klous – Biefstukcredits

Libra Facebook wil in 2020 starten met Libra, een eigen cryptomunt. De kritiek is niet mals. Velen vermoeden dat Mark Zuckerberg uit is op meer macht voor Facebook en schetsen afschrikwekkende scenario’s. Maar eigenlijk weten we nog niet wat de topman van Facebook écht wil met de cryptomunt. Hij houdt zijn kaarten voorlopig tegen de borst.

lees meer


Praktijk

Internetdomeinen: tijd voor de grote schoonmaak

Forum StandaardisatieOverheden hebben lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn. Centraal overzicht is nodig om te kunnen borgen dat domeinen goed zijn beveiligd en voldoen aan andere relevante standaarden. Wie zijn domeinbeheer op orde wil brengen is vaak wel even bezig, zo blijkt uit deze cases bij een drietal overheidsorganisaties.

lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Jan Willem Boissevain, Jan-Willem Wesselink, Pieter van Boheemen, Annemieke van Brunschot en Marijke Abrahamse.
  • Podium-artikelen van onder anderen Piek Visser-Knijff en Jan van Ginkel en Paul Strijp.


Partners

Nieuws: VNG Realisatie – Fieldlab Digitale Overheid

Van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart wordt in Groningen een Fieldlab Digitale Overheid gehouden, waarbij gewerkt wordt aan de verbetering van de digitale overheid. Het fieldlab loopt parallel aan de Conferentie Nederland Digitaal.

lees meer

Persbericht: Pegasystems – *Uitnodiging Even ter Zake 2020

Op donderdag 2 april wordt in Amsterdam (Johan Cruijff ArenA) de presentatie over RijksZaak gehouden, het systeem dat overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt zaakgegevens, processen, dossiers én interactie in één systeem af te handelen.

lees meer

meest recente reacties