'Chip in elke baby?'

iBestuur nieuwsbrief 12 april 2018

Wat een bijzonder beschaafd gezelschap vormen wij toch met zijn allen; dienaren van de publieke zaak en automatiseerders. In de zeven jaren die iBestuur bestaat geen onvertogen woord. Beleefde discussies en beargumenteerde meningsverschillen; daar bleef het bij. Tel uw zegeningen.

Volgende week verschijnt iBestuur magazine nummer 26 met daarbij een separaat magazine, de iBestuur special Samen Organiseren. Wellicht heeft u die al gezien, want ook alle deelnemers aan het VNG Realisatie congres hebben de special meegekregen. De Taskforce Samen Organiseren – gemeentesecretarissen en directeuren – proberen de digitale samenwerking binnen en tussen gemeenten op te schudden. In de special verzucht één van die gemeentesecretarissen dat die veilige digitale authenticatie er nu toch eindelijk eens moet komen: alles op één chip. Een prikkelende kop: ‘Hoe mooi zou het zijn, een chip bij de geboorte’, en een enigszins provocerende foto van een injectienaald-met-chip, zetten enkele lezers op het verkeerde been en een rel was geboren. Het ene SP-Kamerlid wilde van de minister weten of er geen ethische en privacy-bezwaren kleefden aan het ‘plaatsen van een chip in mensen bij de geboorte’ en, o ja, of er een relatie bestond met de BRP. Een ander SP-Kamerlid ging in een blog op TPO nog een stukje verder: ‘Ambtenaren willen een chip in elke baby’, met als onderkop: ‘Over het sluipende gif van de kletsende klasse’.

Wij hebben het boetekleed aangetrokken: de combinatie van een suggestieve kop en een provocerende foto kon niet-ingevoerde lezers op het verkeerde been zetten, maar nergens in het artikel wordt gesproken over het inbrengen van chips in pasgeborenen en die arme gemeentesecretaris had dat zelfs in de wildste fantasieën niet bedacht. Die had een chipkaart of een mobieltje voor ogen. Desalniettemin kregen we flinke emmers hoon en verwensingen over ons heen uit hoeken en gaten van internet waar we het bestaan niet van kenden. Compleet met uitnodigingen van websitebeheerders om daar weer op te reageren ‘liefst met een scheldkanonnade!’ Echt waar, het stond er.

Dus hebben we het artikel snel online geplaatst met een nieuwe kop en een andere illustratie en daarbij een kadertje met een opsomming van alle aanpassingen en het waarom. Tekst en uitleg gemaild naar de SP-Kamerleden, fractiesecretariaat en alle websites die er over bericht hadden.
De journalistieke websites hebben de uitleg overgenomen. De reaguurders zijn weer verder gevaren op de golven van woede.
Het weblog van het Kamerlid staat nog steeds online.

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

podium

Focus op de burger, maar nu écht!

Stapsgewijs naar een digitale klantgerichte overheid

door: Naud Berkhuizen, Nadia Fievet, Vince Vermeiren en Noa van Hunen, 12 april 2018

Time to change

Een klantgerichte overheid. De term wordt vaak gebruikt, maar wat is het? In ieder geval niet een overheid die vooral communiceert náár de burger, maar niet mét de burger. Iets dat we vandaag de dag nog (te) vaak zien. Een klantgerichte overheid is een mentaliteit en daar moet stap voor stap naartoe worden gewerkt. Alleen op die manier kan de relatie met de burger verbeteren.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Politieke kleur

door: Larissa Zegveld, 12 april 2018

In veel gemeenten komt er een coalitie van een andere politieke kleur. Dat gaat onherroepelijk leiden tot verschillende accenten, zeker in het sociaal domein. Is dat wenselijk?

lees meer

- - -

 

- - - - -

nieuws

‘Het is nu of nooit’

door: Cyriel van Rossum, 11 april 2018

glasvezel

Missiewerk, gemeentelijke inschikkelijkheid en een snufje solidariteit: dat is nodig voor aanleg van glasvezel in het buitengebied. En liever geen subsidie. Hoewel in geval van nood… Een rondgang langs uiteenlopende succesvolle initiatieven.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

All eyes on Knops

door: Seger de Laaf, 11 april 2018

Na het onderzoek van I&O Research kunnen we spreken van een vertrouwenscrisis in ons digitaliseringbeleid. Daarmee hebben we te maken met een serieus probleem.

lees meer

- - -

Smart stedenbouw maakt heimats

door: Jan-Willem Wesselink, 11 april 2018

Jan-Willem Wesselink

De smart city heeft geen nieuwe stedenbouwers en planologen nodig, maar professionele ontwerpers die begrijpen dat technologisering het nieuwe normaal is.

lees meer

- - -

Te mooi om waar te zijn

door: Mark Elstgeest, 10 april 2018
reacties: 1

Mark Elstgeest

Misschien kijken we nu nog raar op van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar dat is wel de toekomst. Maar dan wel graag van partijen met een MedMij-vinkje.

lees meer

- - -

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018
reacties: 9

Ruud Leether

Als het gaat om blockchain hebben we veel te maken met namaakdeskundigheid verwoord in ontoegankelijke verhalen van hen die het duidelijk evenmin begrepen hebben.

lees meer

- - -

Chefsache!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 9 april 2018
reacties: 1

Om de ambitieuze plannen van het kabinet te realiseren, zou het helpen als de prioritering bij het doen van inkopen en aanbesteden daarmee in lijn is. Maar is dat ook zo?

lees meer

- - -

Bestaat een tekort aan tijd hebben?

door: Youri Lammerts van Bueren, 6 april 2018

Youri Lammerts van Bueren

Druk, druk, druk. De standaard is tegenwoordig dat de werkdruk hoog is. Gelukkig is er wat aan te doen, dankzij vijf gouden tips. “Wat niet kan, kan niet”.

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van Victor Zuydweg (ICTU/Gebruiker Centraal), Kristel Lammers (VNG), Raoul de Vries (over democratische vernieuwing), Willem Pieterson (Center for eGovernment Studies).
  • Podium-bijdrage van Ben Hendriks (gemeente Amsterdam) over digitale inclusie.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

partners

Voorbereid zijn op cyberdreigingen

door: Marieke Vos, 12 april 2018

Veiligheid

Informatieveiligheid en privacy blijven voor gemeenten belangrijke onderwerpen. Het recente Dreigingsbeeld van de IBD helpt gemeenten om de juiste maatregelen te treffen.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

De kracht van het collectief

door: Quita Hendrison, 9 april 2018

smartphones

Het klinkt zo logisch. Als je met z’n allen wat koopt kun je afdingen op de prijs en meer eisen stellen aan de kwaliteit van de koopwaar. We weten ook dat het in gemeenteland niet altijd eenvoudig is om de handen ineen te slaan. Niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. Kijk naar de ontwikkelingen rond Gemeentelijke Telecommunicatie (GT).

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

Te mooi om waar te zijn

door: Mark Elstgeest, 10 april 2018 weblog
reacties: 1

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018 weblog
reacties: 9

Digitale identiteit opent alle deuren

door: Frits de Jong, 30 maart 2018 partnerpagina vng realisatie

Dataparagraaf voor in coalitieakkoorden

door: Marc de Vries, 3 april 2018 weblog

Open strategie gemeente Amsterdam loont

door: Johan Groenen, 3 april 2018 podium

Bestaat een tekort aan tijd hebben?

door: Youri Lammerts van Bueren, 6 april 2018 weblog

- - - - -