Scheiden van tafel en bed

iBestuur nieuwsbrief 12 juli 2018

Scheiden doet lijden! Dat is aan de Bezuidenhoutseweg niet anders. Een coalitie van vier zadelt de samenleving op met extra bewindspersonen en die moeten natuurlijk ook een eigen ministerie hebben. Dus werd EZ opgedeeld in EZK en LNV – waarbij je je kunt afvragen of een andere knip niet voor meer dynamiek had gezorgd: Economische Zaken en Landbouw versus Klimaat en Natuur bijvoorbeeld! Maar dat is een ander debat.

Hoewel beide ministeries gewoon in één huis blijven wonen en van dezelfde inhouse ICT-dienstverlener gebruik blijven maken, kost de IT-afhandeling van deze scheiding van tafel en bed toch nog 55 miljoen euro!
Het leeuwendeel daarvan, 35 miljoen euro eenmalig, gaat op aan het loskoppelen van ‘complexe, onderling verknoopte, vaak rijksbrede systemen’. Nou zou je zeggen: een rijksbreed systeem, daar blijf je dan toch lekker inzitten? Maar ik heb er natuurlijk geen verstand van.

Volgens opgaaf van het nieuwe ministerie gaat het om ontvlechting uit het CSM, het DMS, het mailsysteem, het ID- en toegangsysteem en bijvoorbeeld het financieel systeem en het dienstreizensysteem. Ofwel: LNV krijgt een eigen website, nieuwe e-mailadressen, andere pasjes en er moeten autorisaties worden aangepast. Het beheer van deze ontvlechting kost 5 miljoen euro extra op jaarbasis.

Of 55 miljoen veel is voor een IT-boedelscheiding? Geen idee. Maar politiek versnippert steeds verder. Nog even en dan zitten we met een coalitie van splinters. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat er dan een écht rijksbreed systeem in de lucht is.

Tot over twee weken.

Peter Lievense

- - - - -

weblogs

‘Mag ik daar een schepje pessimisme bij?’

door: Ruben Boyd, 12 juli 2018

Ruben Boyd

Momenteel lijkt het debat over de toekomst gedomineerd te worden door tech-utopisten, dromers en ondernemers enerzijds en anderzijds de massa die er allang niets meer van begrijpt.

lees meer

- - -

Put your money where your mouth is

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 juli 2018

Een advies aan al onze publieke leiders: als we willen dat innovaties écht wortel schieten, dan moeten we linksom of rechtsom een paar dingen anders organiseren.

lees meer

- - -

1.000.000.000 euro

door: Seger de Laaf, 10 juli 2018

Een oproep aan topambtenaren als politici: Luister naar je onderbuik en vraag door tot je een ons weegt. Draai iedere belastingcent om. Want als jij het niet snapt, snapt niemand het.

lees meer

- - -

Tijd voor e-awareness voor raadsleden

door: Pascale Georgopoulou, 9 juli 2018

Pascale Georgopoulou

ICT is een domein waar de gemeenteraad wel over gaat, zoals de raad over alles gaat (onder meer vanwege het budgetrecht), maar minder bij betrokken is. Waarom is dat?

lees meer

- - -

 

- - - - -

podium

‘Er is geen enkele belemmering voor gebruik PDOK’

Platform voor ontsluiten van geoinformatie viert eerste lustrum

door: Frits de Jong, 12 juli 2018

Lelystad - PDOK

PDOK? Het is een afkorting die menigeen vermoedelijk (nog) niet veel zegt. Toch timmert de community achter PDOK hard aan de weg en vierde het onlangs het eerste lustrum. Het geheim achter het platform? Open data, transparantie, betrouwbaarheid en het bieden van meerwaarde.

lees meer

- - -

 

- - - - -

nieuws

Ruim baan voor de datatrein

door: Jet van Eeghen, 10 juli 2018

datagovernance

Drones en sensoren zijn allang geen speeltjes meer, maar apparaten die data verzamelen waar de overheid wat mee kan. Datagedreven beleidsvorming heet dat. Dat vraagt om spelregels: datagovernance. Staatssecretaris Knops van BZK wil de digitale overheid een belangrijke impuls geven met de Nationale Data Agenda. De interdepartementale klankbordgroep Data-governance heeft daarvoor de weg geplaveid.

lees meer

- - -

Schuld en boete ...op boete, op boete

door: Brigit Kooijman, 9 juli 2018

Dennis

Zo langzamerhand gaan we het allemaal zien: mensen met schulden te hard aanpakken, maakt de boel alleen maar erger. En dat terwijl we allemaal in de financiële afgrond kunnen vallen. Waar de overheid de helpende hand zou moeten toesteken, is ze als boetefabriek vaak de grootste schuldeiser. Wat ontbreekt is een brede visie op schuldenproblematiek.

lees meer

- - -

Baas in eigen patiëntendossier

door: Kitty Döppenbecker, 2 juli 2018

hand op muis

Iedere burger toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens – of ze nu in de computer zitten bij de specialist, huisarts, apotheek, sportschool, diëtist of gemeente. Een soort omgekeerd elektronisch patiëntendossier als het ware. Een utopie of net zo’n nachtmerriedossier als het EPD? Deze zomer komt de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) een flinke stap dichterbij.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

En nu?

door: Larissa Zegveld, 6 juli 2018

De Digitaliseringsstrategie is er. Het is te hopen dat bij de uitwerking daarvan de (lokale) uitvoering betrokken wordt, zodat we beleid en uitvoering echt met elkaar verbinden.

lees meer

- - -

Computer Says No!

door: Jan Willem Boissevain, 5 juli 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

De voortschrijding van de technologie brengt ethische dillema’s met zich mee. Waar trek je de grens? Of accepteer je het als iets waar je verder geen invloed op hebt?

lees meer

- - -

Weg van de onderbuik!

door: Carolien Nicolai, 4 juli 2018

Carolien Nicolai

(Gebruikers)onderzoek? Alleen als je echt consequent onderzoekt, monitort en registreert kun je onderbouwd adviseren en ontwerpen, voor de gebruiker!

lees meer

- - -

Have a little faith

door: Hugo Aalders, 3 juli 2018

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Samen organiseren is vooral een kwestie van werken aan onderling vertrouwen. Vertrouwen dat anderen minstens zo goed zijn als jezelf en over de grenzen van hun gemeente heen kijken.

lees meer

- - -

'Klaas Dijkhoff is een maoïst'

door: Henk Bos, 2 juli 2018
reacties: 1

Henk Bos

Burgers volgen, tot in het extreme. China werkt er hard aan en meer landen willen het. Maar waarom niet bouwen aan een écht Sociaal Krediet Systeem, waarin burgers leidend zijn?

lees meer

- - -

 

- - - - -

magazine

Socialmediavirus besmet journalistiek

door: Chris Verhoef, 4 juli 2018

Prof. Chris Verhoef

De journalistiek is wakker geworden: we kunnen toch geld vragen voor ons werk, zie Facebook! Kranten komen met kwaliteitscodes en uitleg dat kwaliteit geld kost, ook online. Wat gek, is er iets mis met de Code van Bordeaux, de negen geboden voor de journalist? Die werkt blijkbaar niet tegen journalisten die besmet zijn met het socialmediavirus.

lees meer

- - -

Black box

door: Sander Klous, 27 juni 2018

Sander Klous

De Amerikaanse stad Tempe had onlangs tegen wil en dank een wereldprimeur: het eerste dodelijke slachtoffer van een zelfrijdende auto, een testtaxi van Uber. De ijzeren wetten van de medialogica zorgden voor stevige discussies over het incident. Er valt dan ook veel over te zeggen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

partners

Een slimme stad leert van zijn burgers

11 juli 2018

slimme stad

Als burgers hebben wij verantwoordelijkheden naar onszelf, naar onze omgeving en dus ook naar de gemeente waarin we wonen. Het is de plek waar onze kinderen naar school gaan en op de sportvereniging zitten. De leefbaarheid van onze omgeving is belangrijk voor ons.

partnerpagina imagem

lees meer

- - -

Iets meer Max Verstappen graag

door: Karina Meerman, 11 juli 2018

jan lammers

Het thema van de iTour van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar was ‘koersen op resultaat’ en de inspiratie kwam uit de Formule 1. In de Fokkerterminal in Den Haag dachten bijna 600 JenV’ers na over wat informatievoorziening kan betekenen voor de maatschappelijke opgave van JenV.

partnerpagina minjenv

lees meer

- - -

Efficiënt én persoonlijk: het kan allebei!

9 juli 2018

Everest

Efficiënte digitale dienstverlening die ruimte laat voor persoonlijk service. Te mooi om waar te zijn? Absoluut niet, betoogt Frits van Endhoven van Everest. ‘We moeten af van systemen die een vaste volgorde vereisen om een doel te bereiken en gaan denken als je navigatiesysteem. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden!’

partnerpagina everest

lees meer

- - -

Hoe kom je van je droomwereld in de echte wereld?

door: Sanne van der Zanden, 6 juli 2018

Sanne van der Zanden

De eerste stap om in de echte wereld te komen is het uitgebreid opschrijven en omschrijven van je droom. En wel op een zodanige manier dat hij vertaalbaar wordt in tientallen of honderden kleine stapjes, waarvan je er een paar kunt nemen. Want ja, elke (goede) droom is op te schrijven en uit te splitsen. Zo zetten wij nu stapjes van een vage droom over een nieuw dienstverleningsconcept naar de tamelijk enge echte wereld. We werken onze droom uit, voor onszelf en voor jullie!

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

Unieke samenwerking Dutch Delta Group (DDG) en KPN voor dé werkplekdienstverlening binnen de lokale overheid!

5 juli 2018

DDG - KPN

Met de handtekeningen van Guus Nijssen (directeur DDG) en Hans Buurman (KPN) werd het feit: de samenwerking tussen beide organisaties. En daarmee is de 1e stap gezet om een unieke digitale en beheerde werkomgeving te bieden aan lokale overheden.

partnerpagina kpn

lees meer

- - -

 

- - - - -

partners

‘Leer de goede vragen te stellen’

door: Frits de Jong, 5 juli 2018

slot

Namen, adressen en BSN-nummers van inwoners die op straat liggen? Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker, ook al dringt dat nog niet altijd door tot colleges van B&W en/of gemeenteraden. Voor die laatste groep zijn lokale en regionale rekenkamers en rekenkamercommissies de hulplijn, maar ook die worstelen vaak nog met het thema.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

RijksZaak: generiek zaaksysteem voor de overheid

4 juli 2018

Pegasystems

Voorafgaand aan de Pega’s Customer Engagement Summit op 10 april presenteerde DICTU in de Passenger Terminal Amsterdam zijn basisdienst voor zaakgericht werken. De introductie van ‘RijksZaak’ – want zo heet het nieuwe platform – trok veel belangstelling van vertegenwoordigers binnen de Rijksoverheid en andere overheden. Dat is niet voor niets. De belofte van RijksZaak is niet mis: een generieke ICT-dienst en businessoplossing om primaire processen te modelleren waarmee zaakgericht werken binnen overheidsorganisaties kan worden geimplementeerd.

partnerpagina pegasystems

lees meer

- - -

To know or not to know…

3 juli 2018

boekenpagina's

De Algemene Rekenkamer heeft bij het Verantwoordingsonderzoek 2017 
geconstateerd dat bij veel ministeries de ICT-beveiliging niet op orde is. Hebben bestuurders en toezichthouders eigenlijk wel de juiste informatie om te kunnen sturen op ICT? Of is dat misschien de verkeerde vraag?

partnerpagina pblq

lees meer

- - -

Ethiek als ontwerpprincipe

3 juli 2018

ethiek - verhaal IBM

De ICT-sector is een bron van veelbelovende nieuwe ontwikkelingen; digitalisering wordt breder en breder met concepten als artificiële intelligentie, deep learning, robotisering en blockchain. En die ontwikkelingen blijven allang niet meer tussen de vier muren van het ‘ICT-ketelhuis’. Ze kunnen iedereen direct raken. Daarom zijn ze terecht onderwerp van uiteenlopende maatschappelijk-ethische discussies.

partnerpagina ibm

lees meer

- - -

Roadmap iBurgerzaken Dienstverlening

door: Femke Rhouat-Van der Gouw, 2 juli 2018

Femke Rhouat - Van der Gouw

Er is veel behoefte aan duidelijkheid in de stappen die we met iBurgerzaken willen zetten. Vandaar dat we eind vorig jaar de roadmap iBurgerzaken (product) hebben geconcretiseerd nadat we ons innovatieprogramma hadden bijgesteld. Nu hebben we daar, op veler verzoek, ook een roadmap iBurgerzaken Dienstverlening aan toegevoegd. In deze blog licht ik deze graag verder toe, in het bijzonder voor wie niet aanwezig was bij de regio-overleggen van de GebruikersVereniging.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

- - - - -