Uitvoerbaar?

iBestuur nieuwsbrief 13 februari 2020

Zowel leveranciers als gemeenten twijfelen hardop of ze er op tijd klaar voor zijn, maar de Eerste Kamer zette deze week door. Deze kabinetsperiode moet de Omgevingswet in werking treden.

Felicitaties aan het kabinet. Nou ja, eerst moet het BIT (Bureau ICT-toetsing) nog groen licht geven. Laten ze hun rug recht houden. Voor je het weet ben je als kritische waakhond de politieke kop van Jut. Maar bestuurders van gemeenten en omgevingsdiensten zullen ook zelf kritisch in de spiegel moeten kijken. Is mijn organisatie DSO-ready?

Tussen beleid en uitvoering ligt doorgaans een groot gat…

Tot volgende week.

Heleen Hupkens

nieuws

Wordt de burger eigen databaas?

Overheden hebben flinke ambities met Regie op Gegevens

door: Peter Olsthoorn, 13 februari 2020

databaas - regie op gegevens

Ieder individu beheert zelf z’n persoonsgegevens, bekijkt ze en corrigeert ze, en bepaalt met welk doel zij of hij deze voor welke periode deelt met verwerkende partijen zoals gemeenten, dokters en instellingen. Hoe mooi zal dat worden?

lees meer


weblogs

Gemeentelijke black box

door: Willem Bantema, 13 februari 2020

Willem Bantema

Het monitoren van online open bronnen door gemeenten? Uit onderzoek blijkt dat het gros van de gemeenten dat al doet.

lees meer


podium

Deltaplan of new deal?

IT-problemen oplossen of transitie naar een digitaal tijdperk?

door: Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg, 11 februari 2020

ministeries in Den Haag

Eind vorig jaar benoemde Daan Rijsenbrij niet alleen de IT-problemen van de overheid, maar hij kwam ook met een IT-Deltaplan. Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg stellen een andere aanpak voor, gestoeld op twee wijzigingen in het denkmodel over digitalisering in de publieke omgeving: digitalisering is een beleidsveld en het IT-fundament voor digitalisering is geen intern vraagstuk van de overheid. Deel 1.

lees meer


De discussie omtrent SyRI moet over meer dan alleen privacy gaan

door: Maranke Wieringa, Gerwin van Schie en Marco van de Vinne, 10 februari 2020

rechtbank

Vorige week werden eisers in de rechtszaak tegen SyRI, het frauderisico indicatiesysteem van het ministerie van SZW, op de belangrijkste punten in het gelijk gesteld: de toepassing van SyRI is strijdig met het recht op eerbiediging van het privéleven, als neergelegd in artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraak geeft ook stof tot nadenken over meer dan alleen privacy-overwegingen.

lees meer


weblogs

Tweede btw-nummer

door: Arjan Widlak, 12 februari 2020

Arjan Widlak

Als je een probleem veroorzaakt, zeg je sorry. In plaats van een ander te verplichten het probleem op te lossen. Toch?

lees meer


Participatie/digitale geletterdheid

door: Paul Ruijgrok, 11 februari 2020

Paul Ruijgrok

Participatie en digitale geletterdheid gaan hand in hand. Het wordt tijd dat ook infostuurders dat in gaan zien.

lees meer


AI-wetgeving als kans

door: Christian Verhagen, 10 februari 2020

Christian Verhagen

De roep om regulering van AI wordt steeds groter, maar de vraag is in hoeverre AI wel te reguleren is en hoe dan?

lees meer


Next Generation Internet

door: Jan Willem Boissevain , 7 februari 2020

Jan Willem Boissevain

Marktpartijen zien internetgebruikers steeds vaker als product. Biedt een Europees initiatief uitkomst?

lees meer


praktijk

SDI.Next maakt standaarden beter toegankelijk

door: Frits de Jong, 12 februari 2020

spoorrails

Energietransitie. Bouwopgave. Klimaatadaptatie. Het zijn woorden die vandaag de dag het nieuws bepalen. Maar het zijn ook woorden die alleen maar échte waarde (kunnen) krijgen, als standaarden en data gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig zijn. SDI.Next moet daartoe bijdragen.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder andere Marlène Geskes, Michiel Steltman, Open State Foundation, Walter van Holst, Pascale Georgopoulou en Youri Lammerts van Bueren.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Haal voordeel uit technologie en bouw vertrouwen op in uw organisatie

10 februari 2020

Duin- en Kruidberg

Hoe kan u de uitdagingen en voortdurende veranderingen van vandaag het hoofd bieden? Hoe kan u voldoen aan de toenemende eisen van de klant of burger? Maakt u optimaal gebruik van de exponentiële mogelijkheiden van technologie ?

partnerpagina ibm

lees meer

persberichten

Uitnodiging Even ter Zake 2020

12 februari 2020

Op donderdag 2 april wordt in Amsterdam (Johan Cruijff ArenA) de presentatie over RijksZaak gehouden, het innovatieve systeem dat overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt zaakgegevens, processen, dossiers én interactie in één systeem af te handelen.

partnerpagina pegasystems

lees meer

laatste reacties