Mwah..

iBestuur nieuwsbrief 14 juni 2018

Vandaag zit een filosofische bespiegeling er niet in. Soms moet er gewoon gewerkt worden op de redactie. Bovendien liggen we ook nog met de overheid in de clinch: het regionale waterschap, in de redactieregio ook de wegbeheerder. Sinds vanmorgen kunnen we elkaar namelijk niet meer verstaan op de iBestuur-burelen door een constante stroom auto’s, trucks en trekkers die pal langs de gevel scheurt. Het waterschap heeft een nabijgelegen doorgaande weg wegens werkzaamheden afgesloten en de verkeersstroom door onze 30-kilometer zone omgeleid. Toen we de oorzaak van die apocalyptische herrie hadden ontdekt, direct het waterschap gebeld.

“Hoe lang dat gaat duren? Zeker een aantal weken!”
“Of wij als klantvriendelijke overheid de aanwonenden niet vooraf middels een briefje hadden kunnen informeren? Mwah..”

Temidden van die herrie werken we hard aan iBestuur magazine nummer 27 dat morgen naar de drukker gaat – nog geen abonnee? Gauw doen! Daarin ook veel aandacht voor de thema’s van het iBestuur Mobility Congres dat we op 27 juni organiseren in Scheveningen. Een hele track wijden we daar aan de digitale identiteit en bijpassende authenticatie, zeg maar even eID want het begrip Idensys schijnt weer passé. Met werkende voorbeelden uit binnen- en buitenland zoals Itsme, de Belgische digitale ID: eIDAS-hoog gecertificeerd en sleutel tot de Be-app die later dit jaar uitkomt. Eén app, zo belooft de minister van Digitale Agenda en Telecom, voor al uw communicatie met de federale overheid, en vice versa. Doen ze het toch weer beter? Mwah..

U kunt er nog bij zijn op 27 juni!

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

weblogs

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

door: Larissa Zegveld, 14 juni 2018

Als overheid kunnen wij burgers beter helpen als we uit onze eigen kokers komen. Als we de informatie die we hebben gebruiken voor een samenhangende dienstverlening.

lees meer

- - -

Domeinen.bon.an.za

door: Seger de Laaf, 12 juni 2018

Zonder website besta je niet. Toch? Maar is er ook onderzoek gedaan naar de beste manier van informatievoorziening? Welnee. “We weten toch zelf zeker wat het volk nodig heeft!”

lees meer

- - -

Leading by example

door: Jan Willem Boissevain, 11 juni 2018
reacties: 1

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Leiders overtuigen door zelf het goede voorbeeld te geven. Zij winnen vertrouwen door goed voorbeeldgedrag. Zelfs als het gaat om het opruimen van gemorste koffie.

lees meer

- - -

 

- - - - -

- - - - -

podium

'Gestandaardiseerde informatievoorziening is cruciaal'

Aanpak energietransitie

door: Rob van de Velde, Paul Padding en Leen van Doorn, 14 juni 2018

Zonne-energie

Je zou zeggen dat iedereen er wel van doordrongen is dat er iets moet veranderen met de manier waarop wij omgaan met milieu en energiebronnen. In de polder praat iedereen er inmiddels over mee. Toch is het frappant dat er in het debat en in beleidsstukken geen aandacht wordt besteed aan het informatievraagstuk van de energietransitie. Dat moet veranderen, want om te zorgen voor de juiste inzichten bij alle betrokkenen en een goede besluitvorming, is een gestandaardiseerde informatievoorziening cruciaal.

lees meer

- - -

Samen ontwikkelen als nieuwe norm

door: Marieke Vos, 11 juni 2018

samenwerken

Deels gedwongen door omstandigheden (waaronder meer taken, minder geld) zijn gemeenten toe aan een andere manier van samenwerken met IT-leveranciers. Steeds vaker wordt gekozen voor een partnerschap, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat vereist niet alleen een andere rol van gemeenten, maar ook van leveranciers. “We zien het als een kans, maar er hoort ook een ander verdienmodel bij.”

lees meer

- - -

 

- - - - -

advertentie

- - - - -

Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Mark Elstgeest, Aleida van Dijk, Youri Lammerts van Bueren en Ben Kokkeler.
  • Podium-verhaal Maurits Gortemaker (Wigo4it) over eigendom en beheer van overheidsgegevens.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

advertentie

- - - - -

partners

Van meten naar weten naar waarde

door: Tjerk Venrooy, 13 juni 2018

Tjerk Venrooij

Dankzij de digitalisering is het mogelijk om steeds meer te meten. Daardoor zien we grote verschillen in het gebruik van iBurgerzaken door 137 gemeenten. Een aantal waar we trots op zijn, maar als we kijken naar de verschillen zien we nog diverse uitdagingen! En de komende maanden zullen we nog verschillende gemeenten verwelkomen, gezien het feit dat we mooie aanbestedingen gewonnen hebben. Metingen, monitoring en sturing zorgen voor flinke verbeteringen en daarmee een hogere tevredenheid (waarde).

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

CIP-voorjaarsconferentie 2018

12 juni 2018

CIP

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) organiseert twee keer per jaar, in november en mei, een conferentie voor alle participanten en kennishouders over actuele onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.

partnerpagina cip

lees meer

- - -

Praktijkcase: van systeem naar implementatie

door: Lars Wortel en Johan van Wamelen, 11 juni 2018

computerbord

Wat komt er kijken bij de inbeheername en implementatie van een nieuw systeem? Welke uitdagingen brengt het vervangen van een oud systeem met zich mee, dat bovendien op een unieke, bottom-up-manier tot stand gekomen was? En waarbij sprake is van een sterk gedecentraliseerde gebruikersgroep? Hoe gaat de transitie van een Agile-ontwikkelteam naar een Agile-beheerteam in zijn werk? In dit derde artikel over de informatievoorziening bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt er op deze en andere vragen ingegaan.

partnerpagina capgemini

lees meer

- - -

 

persberichten

Privacy Baseline in NORA-wiki

14 juni 2018

Sinds juni 2018 bevat NORA – voor het eerst – een instrument voor privacy, en – ook voor het eerst – een product van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het betreft de Privacy Baseline, ontwikkeld door het CIP netwerk.

partnerpagina cip

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

De overheid is Google niet

door: Hugo Aalders, 7 juni 2018 weblog
reacties: 7

‘Privacy is gewoon hygiëne’

door: Frits de Jong, 25 mei 2018 podium

Den Haag wacht af, de toekomst niet

door: Cyriel van Rossum, 7 maart 2018 nieuws
reacties: 1

AVG & eID

door: Bart Jacobs, 6 juni 2018 weblog
reacties: 1

Samen ontwikkelen als nieuwe norm

door: Marieke Vos, 11 juni 2018 podium

iBestuur magazine: abonneren, adres wijzigen of opzeggen

28 september 2017 abonneren

- - - - -