Sprookjes

iBestuur nieuwsbrief 14 december 2017

Als je de deur niet uit hoefde, was het net een sprookje die sneeuw. Maar als je met het OV naar je werk moest op die gure maandagochtend, was het een nachtmerrie. Resiliency is het nieuwe hip onder gemeentebestuurders. Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld zijn toegetreden tot het selecte mondiale gezelschap van weerbare steden: 100 Resilient Cities, voorbereid op crisis en tegenslag! Maar voorlopig ligt bij een beetje sneeuw 9292 punt nl er gewoon de hele dag uit. En de burger in Rotterdam of Den Haag heeft geen idee hoe hij op zijn werk moet komen. Dus laten we met die weerbaarheid nou eens aan de basis beginnen.

Nog meer sprookjes deze week: de Grote Vriendelijke Reus bleek ook een luchtkasteel. Een hoop gesteggel over vrijgegeven softwarecode van 100 jaar operatie Basisregistratie Personen ten spijt: de gemeenten gaan voorlopig gewoon verder met de GBA-V. En die mag dan wel niet real-time zijn, maar als je die gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens nou eens vier keer per 24 uur actualiseert in plaats van éénmaal per etmaal, dan zitten we nog best op een aardig ambtelijk tempo, toch?

Tot volgende week!

Peter Lievense

- - - - -

podium

‘Data zijn de zuurstof voor onze organisatie’

door: Frits de Jong, 14 december 2017

Vuurwerk

Sinds twee jaar vaart de Inspectie Leefomgeving en Transport een nieuwe koers. Het accent ligt meer op maatschappelijke betekenis en meerwaarde en in 2017 is een begin gemaakt met het inventariseren van de grootste maatschappelijke risico’s, trends en ontwikkelingen. Onderdeel van die aanpak is datagestuurd werken.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Nieuwe realiteit

door: Rob van de Velde, 14 december 2017

Rob van de Velde

De digitale transformatie voltrekt zich snel en is niet te stoppen. Grote vraag is of wij ons als overheid voldoende voorbereiden op die nieuwe realiteit. “Ik heb de indruk van niet.”

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Volgende week op iBestuur onder meer:

  • Blogs van Willem Pieterson, Ingrid Hoogstrate (met een terugblik op wat er de afgelopen twee jaar is bereikt met de Digitale Agenda 2020), Ben Kokkeler en Larissa Zegveld.
  • Bob Duindam, wethouder in Oudewater, over het centraal stellen van de persoon en niet van de dataverzamelaar. “Burgers moeten weer vat krijgen op de manier waarop hun persoonsgegevens worden beheerd.”


- - - - -

podium

Uitdaging digitale technologie voor overheidsbestuur

door: Evert-Jan Mulder, Pieter Cloo en Maarten Hillenaar, 13 december 2017

Den Haag - overheid

Terwijl de samenleving een digitale groeispurt doormaakt, blijft de overheid steken in oude discussies over een veiliger DigiD of het zoveelste lastige, grote ICT-project. Een overheid die er niet in slaagt op korte termijn een omslag te maken naar een meer innovatieve aanpak, dreigt echter zelf obsoleet te worden.

lees meer

- - -

‘Kwaliteit van gegevens is voor ons essentieel’

door: Frits de Jong, 12 december 2017

Airbnb

Jaarlijks worden miljoenen aanslagen verstuurd, onder meer door belastingsamenwerkingen. Niet vreemd dan ook de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de gegevens. Sinds kort maakt de BghU, als eerste organisatie, daarbij gebruik van Digimelding webservice. Het is een van de instrumenten waarmee overheden terug kunnen melden op basisregistraties, zodra zij twijfel hebben over de kwaliteit van gegevens.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Verantwoorde digitale samenleving

door: Linda Kool, 13 december 2017

Linda Kool

Er ligt een belangrijke uitdaging als het gaat om de kansen van digitalisering optimaal te benutten en tegelijkertijd publieke waarden te borgen. Dat vraagt om een brede maatschappelijke visie.

lees meer

- - -

CISO: een easy job...

door: Youri Lammerts van Bueren, 12 december 2017

Youri Lammerts van Bueren

Als CISO ben je te vergelijken met een voetbalcoach. Je zet de lijnen uit, traint een team, bent verantwoordelijk voor de resultaten, maar anderen moeten het doen. Simpel toch?

lees meer

- - -

Samenwerken doorbreekt vendor lock-in!

door: Edo Plantinga, 12 december 2017
reacties: 6

Edo Plantinga

Een groot deel van de overheid zit vast in een vendor lock–in van gesloten software. Onnodig, want een oplossing is er. Open source software en de bereidheid om samen te werken.

lees meer

- - -

Transparante robotadviseur

door: Jan Willem Boissevain, 11 december 2017

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Robots kunnen veel taken van de mens overnemen en beïnvloeden ons gedrag zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Maar helemaal ‘waterdicht’ zijn de robots nog niet.

lees meer

- - -

Misplaatst vertrouwen in de toekomst

door: Ruben Boyd, 11 december 2017

Ruben Boyd

‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is het motto van Rutte-III. Spiegelt het regeerakkoord dat vertrouwen ook echt af, of is een misplaatst vertrouwen in de toekomst meer van toepassing?

lees meer

- - -

Framework for privacy of the machine

door: Ben van Lier, 8 december 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

De ontwikkeling van blockchain lijkt te verschuiven van publiek en permissionless naar privaat en permissioned, waarbij systemen onderling communiceren en besluiten nemen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

magazine

Voorbeeldplan breedband buitengebied

door: Chris Verhoef, 11 december 2017

Prof. Chris Verhoef

De overheid laat breedband in het buitengebied te veel op zijn beloop. Wat nodig is, is een voorbeeldplan voor gemeenten waarmee ze aan de slag kunnen. Nu hangt het te veel af van het toeval en van burgerinitiatieven. De kans op succes is daardoor niet gegarandeerd, zo becijferde de Universiteit van Groningen (RUG), die succes- en faalfactoren bij breedbandinitiatieven in kaart heeft gebracht.

lees meer

- - -

 

- - - - -

partners

Zoeken naar kansen en meerwaarde

door: Jet van Eeghen , 14 december 2017

Roanld Barendse en Brenno de Winter

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) staat voor een actief open databeleid, dat inzicht geeft in maatschappelijke ontwikkelingen, effecten van handhaving, opsporing, migratie en rechtshandhaving. Dat zegt Ronald Barendse, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter, gespecialiseerd in privacyzaken en IT-beveiliging, ging een tweegesprek met hem aan.

partnerpagina minjenv

lees meer

- - -

‘Dekking van govroam bepaalt het succes’

12 december 2017

govroam - wifi

Steeds meer overheden sluiten aan op govroam, een service die het voor ambtenaren mogelijk maakt veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij aangesloten publieke organisaties. Ook Den Helder is inmiddels aangesloten. “Maar govroam slaagt alleen als gemeenten en andere overheden ook aansluiten. Het heeft geen zin om dit alleen als lokale overheid op te zetten.”

partnerpagina king

lees meer

- - -

Wat is jouw pak melk?

door: Tjerk Venrooy, 11 december 2017

Tjerk Venrooij

Het hele jaar ben ik bezig met vooruitdenken, maar zo aan het einde van een jaar heb ik ook zeker de neiging om terug te blikken. Het Grote Publiekszaken Selfservice Congres (#GPSC17) geeft hier nog eens extra aanleiding toe.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

Voelt de overheid wel voldoende pijn die dwingt tot innovatie?

8 december 2017

Centric

Gemeenten bouwen samen aan de fundamenten van de i-overheid. De vraag die centraal stond tijdens de Strategische GV Conferentie in Voorthuizen is: hoe precies? En als innovatie voortvloeit uit pijn, ervaren we dan wel voldoende pijn om in actie te komen?

partnerpagina centric

lees meer

- - -

 

- - - - -

persberichten

Gemeente Amsterdam neemt belastingapplicatie Centric in gebruik

13 december 2017

De gemeente Amsterdam heeft het Centric-informatiesysteem Key2Belastingen met succes in gebruik genomen.

partnerpagina centric

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

Reason yourself out of blockchains

door: Bart Jacobs, 28 november 2017 weblog
reacties: 5

Volstrekt doorgeslagen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2017 weblog

Samenwerken doorbreekt vendor lock-in!

door: Edo Plantinga, 12 december 2017 weblog
reacties: 6

Help de overheid aan meer ICT’ers

door: Liesbeth Jongkind, 5 december 2017 nieuws

Self-Sovereign Consent

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 4 december 2017 weblog

Weeffout in het vergeetrecht

door: Menno Weij, 6 december 2017 weblog

- - - - -