Zendtijd

iBestuur nieuwsbrief 15 augustus 2019

Nu de redactie weer is gehuisvest in de nabijheid van een NS-station, gaat de redactie-Up! terug naar de leasemaatschappij en reizen wij weer met de trein. In die vijf jaar dat we geen trein van binnen zagen, is er veel veranderd en veel ook niet.

Zo duurt de reis naar Den Haag een kwartier langer, maar er is nu wel twéémaal per uur een directe verbinding. You win some, you lose some. Wat niet is veranderd – lees: verbeterd – is de wifi in de trein. Die is nog steeds brak. Terwijl de gemiddelde snelheid van andere publieke wifi-voorzieningen misschien wel is vervijfvoudigd in die vijf jaar.

Onder de indruk zijn we van de make-over van Den Haag Centraal en misschien nog wel meer van die van Utrecht Centraal: wat een licht, wat een ruimte, wat een moderniteit! Science fiction werd het in de publieke toiletten waar de onderste helft van de spiegel boven de wasbak verandert in een Ultra HD 8k-reclamescherm.

De NS gaat ook experimenteren met reclame op de informatieschermen in treincoupés. De reclameboodschappen komen in de plaats voor de zendtijd voor NS-abonnementen en tripjes. Volgens de NS kwamen er veel verzoeken voor de advertentieplek. Dat klinkt als: “Nee hoor, we doen het niet voor het geld, maar om de adverteerders blij te maken.” Wij geloven inmiddels alles.

Maar laat ze dan in ieder geval de centen die het oplevert gebruiken om de wifi naar een fatsoenlijk niveau te brengen.

Tot volgende week

Peter Lievense

weblogs

Vertrouwen in AI

door: Jan Willem Boissevain, 15 augustus 2019

Jan Willem Boissevain

Bedrijven gebruiken vaak AI voor één-op-één marketing, maar het vertrouwen van de consument in AI is nog niet groot.

lees meer


Een sollicitant kan niet zelf een VOG aanvragen

door: Arjan Widlak, 14 augustus 2019

Arjan Widlak

Mag een sollicitant zelf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen? ‘Max’ deed het en stuitte op wat problemen.

lees meer


ISMS conform ISO 27001

door: Youri Lammerts van Bueren, 12 augustus 2019

Youri Lammerts van Bueren

Een ISMS, conform ISO 27001, belangrijk? Zeker. Maar hoe zet je zo’n ISMS op en implementeer je het? Een aantal tips.

lees meer


Politiek-bestuurlijk lef

door: Christian Verhagen, 7 augustus 2019

Christian Verhagen

Het kabinet werkt aan een Strategisch Actieplan AI, maar willen we een koploperspositie pakken, dan is er meer nodig.

lees meer


Overheid, stop met PDF!

door: Tom Kunzler, 5 augustus 2019
reacties: 7

Tom Kunzler - Open State Foundation

Waarom gebruiken zoveel Nederlandse overheden PDF-bestanden ondanks de vele nadelen? Overheid: Stop ermee!

lees meer


Zwitsers zakmes

door: Walter van Holst, 2 augustus 2019

Walter van Holst

Het HagaZiekenhuis werd fors beboet nadat het dossier van ‘Barbie’ was gelekt. Wat maakt deze zaak zo interessant?

lees meer


nieuws

Een BSN ‘klaar terwijl u wacht’

door: Marlies Ruijter, 15 augustus 2019

bsn

Gemeente Groningen bedacht een plan om razendsnel duizenden buitenlandse studenten van een Burgerservicenummer te voorzien. PinkRocccade Publiekszaken werkt momenteel aan de praktische – en veilige – uitvoering ervan. Een mooi voorbeeld van cocreatie van overheid en markt waarin onderling vertrouwen en een gezamenlijke focus helpen om snel van idee naar concrete oplossing te komen.

lees meer


Valley: appstore in het geodomein

door: Marlies Ruijter, 15 augustus 2019

store

Een app ontwikkelen voor een overheids­organisatie en daar een andere overheids­organisatie nog eens voor laten betalen? Bij Imagem doen ze dat anders. Het softwarebedrijf zet de apps in Valley, een soort appstore waar overheden kosteloos apps kunnen hergebruiken. En sterk staaltje cocreatieplatform.

lees meer


NL-app voor statushouders is teamprestatie

door: Marjan Arenoe, 13 augustus 2019

tafel - common ground

Met pizza’s, een biertje en je benen op tafel broeden op een goed idee. Een team van inhoudelijk specialisten en slimme ontwerpers bij elkaar halen en na vijf dagen met een werkend prototype naar buiten komen. Wigo4it ontwikkelde met een gemengd team een superhandige app voor statushouders. De manier waarop lijkt op zo’n avontuur in een fijn jongensboek.

lees meer


Gelijkwaardig partnership op Common Ground

door: Jet van Eeghen, 12 augustus 2019

puzzel common ground

De gemeente Almere is een typische ‘Centric-gemeente’; ze betrekt de meeste grote gemeentelijke applicaties van deze leverancier. Dat belet de gemeente niet om stappen te zetten richting Common Ground. Want daar ligt de toekomst. En Centric verdwijnt daarmee niet naar de achtergrond; alleen de relatie verandert. Want een goed samenspel tussen gemeenten en markt zorgt voor echte vernieuwing.

lees meer


Groter platform voor het digitale platform

door: Quita Hendrison, 12 augustus 2019

radar common ground

Parallel aan de vorming van een nieuw samenspel tussen overheid en markt – en wetenschap en publiek – groeit het aantal digitale platforms. Een platform is een digitale organisatievorm die de deelnemers ondersteunt in het samenwerken en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Voorwaarde voor het goed functioneren van het platform is dat data niet ‘opgesloten’ zitten in de systemen van een van de deelnemers.

lees meer


Uniform dataverkeer past slecht in het Heilige Huis van Thorbecke

door: Cyriel van Rossum, 8 augustus 2019

Henri Lenferink

Het VNG-project Common Ground moet ertoe leiden dat gemeenten hun dataverkeer schoeien op een gemeenschappelijke leest. Data worden losgekoppeld van programmatuur en centraal opgeslagen. Op het iBestuur Congres rees andermaal de vraag of gemeenten daartoe bereid zijn.

lees meer


podium

‘Integratie persoonsregisters ligt voor de hand’

door: Ronald Zijlstra, 6 augustus 2019
reacties: 1

Ministeries

Sinds eeuwen kennen we in Nederland twee stelsels die zich bezighouden met het registreren van personen. De burgerlijke stand (BS) én de bevolkingsadministratie (BRP). Dat is niet alleen inefficiënt, maar ook foutgevoelig. Een integratie van beide registers ligt voor de hand. Maar kan dat zomaar?

lees meer


magazine

Irritant

door: Chris Verhoef, 5 augustus 2019

Prof. Chris Verhoef

In 1996 is de Clinger-Cohen Act in werking getreden, een wet op de publieke IT-investeringen in de Verenigde Staten. De commissie Elias heeft hier goed naar gekeken in haar advisering richting de Tweede Kamer.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Marc van Opijnen, Jan Willem Boissevain en Walter van Holst.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

BRZO: Blockchain tegen Risico’s op Zware Ongevallen

door: Sjors Hijgenaar | 13 augustus 2019

CGI - Sjors Hijgenaar

Op 10 juli 1976 wordt Seveso, een kleine Italiaanse stad 20 kilometer ten noorden van Milaan, opgeschrikt door wat later bleek de grootste ongecontroleerde uitstoot van 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ooit. Door een combinatie van verkeerde beleids- en bedrijfsmaatregelen kon 1 kg van de kankerverwekkende stof ontsnappen, genoeg om 18 km² te besmetten, met een massale sterfte onder (vee)dieren als gevolg.

partnerpagina cgi

lees meer

Ondernemers als buitenboordmotor voor de overheid

door: Karina Meerman | 12 augustus 2019

startup

Startende ondernemers hebben een manier van denken en werken waar de overheid veel van kan leren. Met het programma Startup in Residence zet het ministerie van Binnenlandse Zaken de deur open voor start-ups met een innovatieve kijk op maatschappelijke vraagstukken. Daarmee krijgen zij toegang tot de kennis en ervaring van het ambtelijk apparaat.

partnerpagina minbzk

lees meer

laatste reacties