iBestuur nieuwsbrief 15 oktober 2020

Webinar ‘Het API-ecosysteem van de overheid’

Smartphone Vrijwel alle organisaties binnen de overheid maken momenteel de omslag van een traditioneel IT naar een API-ecosysteem. Er is API beleid, een API strategie en een Kennisplatform API’s. Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (Ministerie van BZK) praten je op dinsdag 3 november bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst.

Aanmelden voor het Webinar ‘Het API-ecosysteem van de overheid’, kan hier

lees meer


Podium

Susan van den Braak en Mortaza S. Bargh (WODC) – Het groeiende belang van privacybeschermingsmethoden

open data Het verbeteren van de toegang tot overheidsinformatie, transparant zijn over het handelen en verantwoording aan de samenleving afleggen, zijn belangrijke pijlers voor de Nederlandse overheid. Hier wordt concreet invulling aan gegeven door steeds meer (open) data proactief publiek beschikbaar te stellen. Bij het (breed) beschikbaar stellen van open data, speelt privacy een voorname rol. SDC-technieken en -tools kunnen dataprofessionals ondersteunen bij het beschermen van privacygevoelige gegevens.

lees meer


iBestuur Congres 2020

‘Een goede ICT-infrastructuur is cruciaal’

Margreet de Graaf De afgelopen coronamaanden zijn ‘enorme stappen’ gezet in de digitalisering van GGD’en. Tussen organisaties onderling en tussen ministeries en uitvoerders is bovendien een intensieve samenwerking ontstaan die blijvend is. Het zijn enkele conclusies die te beluisteren vielen tijdens de iBestuur-break out-sessie ‘Berichten van het coronafront – Hoe informatievoorziening zich in een wereldwijde crisis onmisbaar maakt’. Een verslag. “In Veiligheidsregio Fryslân is een informatieknooppunt ingericht om gemeenten van informatie te kunnen voorzien.”

lees meer


iBestuur Congres 2020: korte video-impressie

Op vrijdag 11 september werd het iBestuur Congres 2020 gehouden: digital only!

De digitale transformatie van samenleving en overheid is in een adembenemende stroomversnelling geraakt. We hebben een time warp gemaakt van jaren vooruit. Voor de overheid geldt: besturen is nu meer dan ooit í-besturen. Tijdens het iBestuur Congres 2020 van vrijdag 11 september is die digitale stroomversnelling onderzocht. Wat willen we behouden; wat laten we weer los en wat zijn de randvoorwaarden?

Van het congres is een korte video-impressie gemaakt.

Meer (en uitgebreidere) video’s van de sessies, zijn te vinden op de website van het iBestuur Congres


iBestuur Thuisdebat #7

De beleidscyclus heeft afgedaan, maar wat dan?

Screenshot iBestuur Thuisdebat #7 Binnen de overheid is de beleidscyclus (“Wie is er niet mee groot geworden?”) een bekend verschijnsel. Maar in hoeverre biedt deze vorm nog voldoende houvast in een maatschappij waar data een steeds grotere rol speelt? Moeten we niet toe naar een andere cyclus en zo ja, wat is het alternatief? Daarover ging, onder leiding van beleidsambtenaar Wouter Welling, het iBestuur Thuisdebat (#7) op donderdag 8 oktober met Paul Strijp, Karin Akkers, Jaring Hiemstra en Frans Feldberg.

lees meer


Weblogs

  • Menno Weij – De smeerboel na Schrems II – Heeft de EU inzake Schrems II een gebrek aan daadkracht laten zien en heeft het daarmee ondernemers in de kou gezet? lees meer
  • Indra Henneman – Burgerregie – Wat nu als de burger zelf over alle data kan beschikken die bij de overheid over hem of haar vastliggen? Lost dat wel wat op? lees meer
  • Annemieke van Brunschot – Geloven of twijfelen? – Wat is in de kern het idee van de Omgevingswet? Vertrouwen! Maar waarop baseren mensen vertrouwen eigenlijk? lees meer


iBestuur Thuisdebat Special

microfoon Op woensdag 11 november (10.00 tot 10.45 uur) organiseren we weer een iBestuur Thuisdebat Special (Let op: Engelstalig) over het thema shared serviceorganisaties binnen de overheid.

Aanmelden voor het iBestuur Thuisdebat van 11 november, kan hier

Met Graham Cockcroft (SSCL, Engeland), Erik Bosveld (DICTU, Nederland) en gespreksleider Peter Brijs.

lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Rob van den Hoven van Genderen, Dirk-Jan de Bruijn, Jesse Renema en Jan van Ginkel.
  • Podium-artikelen van onder anderen Piek Visser-Knijff (over drones die er uit zien als duiven of meeuwen en ingezet worden/kunnen worden door bijvoorbeeld de overheid), Bahreddine Belhaj (over hoe gemeenteraden omgaan met digitalisering) en Maarten Hoekstra (over de rol van kennisinstellingen bij de ontwikkeling van Common Ground).


Partners

PinkRoccade Local Government – Nieuws: De innovatieweek van PinkRoccade Publiekszaken Q3

Innovatie Bij PinkRoccade Publiekszaken vindt er ongeveer ieder kwartaal een Innovatieweek plaats (lees er meer over in dit blog). Deze Innovatieweek is onderdeel van de ‘Eye of the Hurricane’: een moment tussen 2 iBurgerzaken releases om te werken aan dingen die moeilijk in te passen zijn in het vaste sprintritme. ‘We innoveren continu samen op het gebied van selfservice (digitale dienstverlening), procesoptimalisatie, open platform en burgerparticipatie.’

lees meer


meest recente reacties