iBestuur gaat opschalen

iBestuur nieuwsbrief 16 januari 2020

Drieëndertig kwartaaledities terug begonnen als een mooi magazine over ICT bij de overheid is iBestuur inmiddels een platform om ú tegen te zeggen. Waarop overheid, ICT-sector en wetenschap elkaar vinden om kennis, visie en ervaringen te delen over de digitale overheid en de informatiesamenleving; én om het daarover eens of oneens te zijn. Met elke maand minimaal wel één bijeenkomst, van klein en besloten, tot groots en meeslepend, lees: het iBestuur Congres.

Geweldig natuurlijk, maar wat u wellicht niet wist is dat iBestuur wordt gemaakt door een kleine organisatie bestaande uit een hoofdredacteur en een hecht team zzp’ers. En de rek raakt er wel een beetje uit.

Tijd om op te schalen. Daarom gaat iBestuur vanaf nu zelfstandig verder binnen Sijthoff Media, uitgever van onder andere Binnenlands Bestuur en AG Connect. Zeg nu zelf: geen gek gezelschap. Dat betekent een grotere organisatie achter iBestuur om het platform te ondersteunen en verder uit te bouwen. Tegelijkertijd blijft er veel hetzelfde: never change a winning team! Het magazine en de website, en de mensen die beide maken, blijven hetzelfde. Nou ja, bijna dan. Ikzelf ga een meer bescheiden rol oppakken en er komt een nieuwe, maar zeer ervaren, hoofdredacteur: Heleen Hupkens. U treft haar binnenkort op deze plek. We nemen voortaan deze voorwoordjes bij toerbeurt voor rekening!

Als adviserend hoofdredacteur en projectleider iBestuur Congres 2020 kan ik me meer bezig houden met de inhoud. Heerlijk voor een journalist, want de urgentie is groter dan ooit. Sinds iBestuur magazine nummer 1 is de digitalisering van samenleving én overheid geëscaleerd. Een voorbeeld: in het eerste nummer van iBestuur fantaseerde de gemeente Tilburg over het aanpakken van hondenpoepoverlast met een DNA-database. In dit nummer waarschuwt de WRR voor de totale digitale ontwrichting van de samenleving.

De behoefte aan een platform als iBestuur waarop publiek, privaat en kennisinstellingen elkaar vinden, is groter dan ooit. Met de overgang naar de nieuwe uitgever krijgt iBestuur de versterking om die rol de komende jaren uit te bouwen.

Ik ben er blij mee. Naar ik hoop: u ook!

Tot over twee weken

Peter Lievense

nieuws

De burger heeft recht op persoonlijk contact

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

door: Karina Meerman, 16 januari 2020

Reinier van Zutphen

Hoe gaan overheid en burgers in 2030 met elkaar om? Dat was de grote vraag op het congres ‘Wie doet er mee in 2030?’ afgelopen 31 oktober. Precies die vraag stelde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan ruim vierhonderd professionals die bij overheid, hulpverlenende en uitvoeringsorganisaties werken. Het antwoord lag in ieder geval niet in ‘meer digitalisering’, wel in meer betrokkenheid en empathie voor de burger.

lees meer


weblogs

Mn zkt afk.

door: Tom Bolsius, 16 januari 2020

Tom Bolsius

‘Kan iemand GS uitleggen dat er geen ZZS’s zijn gemeten in de MRA?’ Afkortingen?? Het is tijd voor actie! Z.s.m.

lees meer


Business Card

door: Arjan Widlak, 15 januari 2020

Arjan Widlak

Uitdaging voor bestuur en management is hoe je de condities schept om afwegingen te maken terwijl je digitaliseert.

lees meer


Toezichthouden-door-vaagheid

door: Walter van Holst, 14 januari 2020

Walter van Holst

Er is een consultatieversie van richtlijnen over privacy-by-design en privacy-by-default opgesteld. Maar is het ook wat?

lees meer


Nieuw ecosysteem

door: Larissa Zegveld, 13 januari 2020

Larissa Zegveld

Burgers die op een Ontmoetingsplein in de keuken kunnen kijken van ondernemers en ambtenaren. Luchtfietserij?

lees meer


podium

Open source als hulpmiddel voor de overheid

door: Koen Geijzers, 14 januari 2020

open source software

Voeling houden en met je doelgroep in verbinding zijn. Weten wat er speelt, groepsgewijs kunnen beantwoorden van vragen, voorzien in extra informatie en kunnen doorpraten in kleinere verbanden. Opensourcetoepassingen maken deze werkvormen mogelijk en heffen de afhankelijkheid van één leverancier op. Nu open source steeds meer volwassen wordt, neemt de inzet en het aantal gebruikers alleen maar toe. Ook bij stichting Pleio, één van de pioniers.

lees meer


Hoe krijgt de burger regie op gegevens?

door: Indra Henneman, Herbert Fetter en Mark Elstgeest , 13 januari 2020

elektrische auto bij laadpaal

Iedereen moet vrij over zijn persoonlijke data kunnen beschikken, om je werk, je leven of je bedrijf te organiseren. Maar hoe organiseren we dat? Het programma Regie op Gegevens ontwikkelt hiervoor een breder kader. Ondertussen is in de zorg de tweede versie van het Afsprakenstelsel MedMij voor de uitwisseling van dossiers tussen zorg en patiënt opgeleverd. Wat zijn de dos and don’ts van een afsprakenstelsel als oplossing voor gegevensuitwisseling?

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder andere Christian Verhagen en Marlène Geskes.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Dromen met je hoofd in de cloud

door: Jet van Eeghen | 16 januari 2020

regenboog

De ons omringende landen zijn al verder met IT-oplossingen in de cloud dan Nederland. Estland lijkt voorop te lopen maar ook het Verenigd Koninkrijk zet grote stappen. Mogelijk heeft de Nederlandse overheid nog koudwatervrees en dat is nergens voor nodig, zegt Oracle.

partnerpagina oracle

lees meer

Wij zijn partner van betekenis

16 januari 2020

Pink in de begintijd

Wist je dat… de geschiedenis van PinkRoccade ver teruggaat en begint bij de overheid? In 1950 werd namelijk de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie opgericht door toenmalig minister-president Willem Drees. Dit werd later het RijksComputer Centrum (RCC). Uiteindelijk resulteerde dit in de tak PinkRoccade Local Government die zich richtte op de gemeentelijke markt.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

laatste reacties