iBestuur nieuwsbrief 17 april 2020

Nieuws

iBestuur Thuisdebat – ‘Er moet een ICT-crisisteam komen’

iBestuur Thuisdebat #1 Thuiswerken moet het ‘nieuwe normaal’ worden, ook voor de overheid. Maar om dat versneld voor elkaar te krijgen, moet er nog wel het nodige gebeuren. Een speciaal daarvoor opgericht crisisteam zou daarbij geen overbodige luxe zijn. “De uitdaging is om de digitale versnelling die nu nodig is, niet het kind van de rekening te laten worden op het moment er straks bezuinigd moet worden”, aldus Lourens Visser (Chief Information Officer Rijk), tijdens het eerste iBestuur Thuisdebat.

Onderwerp van het debat, waaraan ook werd deelgenomen door Nausikaä Efstratiades en Diederik van Leeuwen en onder leiding stond van Larissa Zegveld, was ‘Thuiswerken: kansen en risico’s’.

lees meer

Tweede iBestuur Thuisdebat over corona en privacy

microfoon Het tweede iBestuur Thuisdebat vindt plaats op donderdag 30 april (10.30 uur – 11.00 uur). Onderwerp van dat debat is ‘corona en privacy’. Deelnemers aan het debat worden binnenkort bekendgemaakt en aanmelden (als kijker/luisteraar) voor het online debat kan vanaf 23 april.

Podium

Sunil Choenni – Het belang van datakwaliteit

beeld bij verhaal over big dataOverheden gaan steeds meer datagedreven werken. Dat biedt tal van voordelen, maar het roept ook vraagtekens op. Want deze manier van werken heeft alleen zin als je ook iets kunt zeggen over de kwalitteit van die data. Als de kwaliteit van de data onder de maat is, dan is de kans groot dat de kwaliteit van de analyses ook onder de maat is.

lees meer


Weblogs

  • Ben Kokkeler – Regionaal maatwerk – ‘De aandacht tijdens deze crisis is veel gericht op burgemeesters, maar er ligt ook een mooie taak voor wethouders. lees meer
  • Tom Bolsius – In tijden van corona… – ‘De coronacrisis laat één ding overduidelijk zien: digitaal moet de (lokale) overheid nog een flink aantal slagen maken! lees meer
  • Marlène Geskes – Het leven ná het coronatijdperk – Het coronavirus brengt óók mooie en nieuwe dingen. Maar we moeten ons vooral de vraag stellen: en wat daarna? lees meer
  • Pascale Georgopoulou – Anderhalvemeter democratie – In verband met corona kan digitale besluitvorming nu tijdelijk, maar waarom maken we hiervan niets iets blijvends? lees meer
  • Dirk-Jan de Bruijn – Systeeminnovaties – ‘Schep ruimte en creëer vertrouwen om te kunnen werken aan innovaties, maar laat het geen vrijblijvend feest zijn’. lees meer
  • Jan Willem Boissevain – Coronaprivacy – We kunnen in deze coronatijd levens redden door locatiegegevens te delen met de overheid. Wat houdt ons tegen? lees meer
  • Larissa Zegveld – Het juiste doen – In deze coronatijd draait veel om vertrouwen. Het vertrouwen van burgers in de overheid, de wetenschap en de media. lees meer

Praktijk

Koen Geijzers – Financials decentrale overheden bundelen kennis

drie mannen in gesprekDecentrale overheden (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen) hebben eigen verslaggevingsregels. Commissie Besluit begroting en verantwoording bundelt de kennis en ontwikkelt een eenduidige, praktische uitleg. Het samenwerkingsplatform Pleio ondersteunt bij de samenwerking óver grenzen van de afzonderlijke organisaties heen.

lees meer


Partners

PinkRoccade – Nieuws: Regio-overleggen GV PRLG platform Publiekszaken

Bijeenkomsten PinkRoccadeDe voorjaarsoverleggen van de GebruikersVereniging platform Publiekszaken staan weer voor de deur! We hebben deze keer gekozen voor een online editie. Meld je nu aan, er is altijd wel een overleg bij jou in de buurt!

lees meer

Capgemini – Artikel: Trends in TAX 2020: de wendbare belastingdienst’

mensen in vergadering Belastingdiensten moeten niet anticiperen op digitale disrupties, ook worden zij geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop belastingen worden geheven.

lees meer

Conxillium – Artikel: ‘Dit is hét moment om stappen te zetten’

mensen op een bergGemeenten moeten zelf meer grip krijgen op hun IT en de doorontwikkeling ervan. Eén van de manieren om die kerngedachte vorm te geven, is door gesloten softwarepakketten open te breken.

lees meer

PinkRoccade – Blog: Werken als één team, ook vanuit huis

Tjerk VenrooijUitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Het coronavirus heeft ons in zijn greep en vraagt van ons allemaal om een grote dosis aanpassingsvermogen.

lees meer

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Christian Verhagen, Maurits Kreijveld, Jan van Ginkel en Eddy Van der Stock.
  • Podium-artikelen van onder anderen Bernold Nieuwesteeg en Wouter Nieuwenhuizen.


meest recente reacties