Oppakken die handschoen!

iBestuur nieuwsbrief 18 april 2019

Onlangs wierp Mark Zuckerberg in The Washington Post overheden wereldwijd de handschoen toe: de verantwoordelijkheid voor zelfregulering als het gaat om zaken als privacy, gegevensbescherming en bijvoorbeeld nepnieuws is te groot om aan big tech zelf over te laten. Mister Facebook wil ‘een actievere rol voor overheden en wetgevers’!

Dat laten we ons geen twee keer zeggen, toch?

Niet toevallig staat de publieke disruptie centraal in iBestuur magazine nummer 30, die morgen op de mat valt, maar die u als pdf hier nu al kunt downloaden!

Meeliften op de explosieve expansie van Facebook, Whatsapp en Twitter was een prettig eenvoudig alternatief voor de grotendeels falende eigen digitale communicatie-ambities van de overheid. Net zo als het koketteren met hippe platformen als Uber en Airbnb een fijne free ride leek naar de deel-economie. Een innovatieve overheid zijn was nog nooit zo makkelijk.

Helaas, het bleek je reinste Faust. Knuffel-tech werd datavampier! En maatschappelijke ontwrichting is ons deel. De overheid krijgt daar nauwelijks grip op. De staatssecretaris die vier jaar terug de vakbekwaamheidseis uit de Taxi-wet schrapte, krijgt nu als wethouder te maken met vier dodelijke ongelukken veroorzaakt door Uber-chauffeurs. Amsterdam wordt voor bewoners onleefbaar en onbetaalbaar, met dank aan Airbnb, dat zich aan overleg, regels en boetes weinig gelegen laat.

Als het gaat om digitale communicatie moet het kwartje nog vallen. De Belastingdienst bijvoorbeeld is niet meer via e-mail te bereiken: ‘Er zitten risico’s aan e-mailen’. De fiscale webcare-teams vissen uw vragen tegenwoordig uit de publieke berichtenstroom van Twitter en Facebook. Andere uitvoerders, departementen en gemeenten doen niet anders. Alsof daar geen risico’s aan zijn verbonden. Bovendien verleent de overheid zo Facebook, Twitter en Whatsapp ten onrechte het aureool van nutsvoorziening.

De Raad van State oordeelde onlangs dat Whatsapp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur vallen en dus moeten worden opgeslagen. Want hoewel iedereen de mond vol heeft over datagedreven werken, blijkt dat de communicatie via sociale media nauwelijks wordt bewaard. Althans, niet door de overheid. Wel door de datavampiers natuurlijk! Die leven daarvan.

Ik zou zeggen: oppakken die handschoen!

Tot volgende week!

Peter Lievense


nieuws

‘Eerst burgers beschermen, dan data’

Sophie in ’t Veld over de macht van de overheid

door: Karina Meerman , 18 april 2019

Sophie in't Veld

Technologie heeft ons veel moois gebracht, zegt Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66). Maar het wordt tijd dat de EU–lidstaten bewuster leren omgaan met het verzamelen en delen van persoonsgegevens en de waarde ervan leren kennen. Anders is Europa straks slechts een continent van 500 miljoen melkkoeien die geld verdienen voor niet-Europese bedrijven. Zonder daar iets voor terug te krijgen.

lees meer
weblogs

Stop sturen op tevredenheid!

door: Michiel Phaff, 18 april 2019

Michiel Phaff

De nieuwe heilige graal van dienstverlenen? Meten en beïnvloeden! Zeker als het over digitale dienstverlening gaat.

lees meer


Democratie en openheid

door: Paul Ruijgrok, 17 april 2019

Paul Ruijgrok

Ook gemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten weten dat ze onder de Wet open overheid vallen.

lees meer
magazine

Opruimrobot

door: Marens Engelhard, 15 april 2019

Marens Engelhard

Ik vind het leuk aan deze tijd dat we allemaal een beetje wakker worden. De platformeconomie, de datahandel, de smart systemen: langzaam beginnen we nut en nijd te onderscheiden. We worden denk ik wat realistischer in onze verwachtingen en in onze zorgen.

lees meer
weblogs

Afvalpas gevraagd!

door: Arjan Widlak, 16 april 2019

Arjan Widlak

Steeds vaker is een afvalpas nodig als je vuilnis naar de container brengt. Maar wat als je in een kantoorpand woont?

lees meer


@overheid.nl

door: Larissa Zegveld, 15 april 2019

Burgers zouden geholpen zijn met urls die direct duidelijk maken of zij te maken hebben met een overheidsorganisatie.

lees meer


Manipuleerbaar as f*ck

door: Seger de Laaf, 12 april 2019

Het is tijd om bij de overheid het effect te benoemen in plaats van het probleem. Breng ook de horrorscenario’s in beeld!

lees meer
Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Jan Willem Boissevain en Evert-Jan Mulder.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?partners

Gemeenten op weg naar de Woo

door: Frits de Jong | 18 april 2019

Open

Het moet al raar lopen willen de Tweede en Eerste Kamer niet akkoord gaan met de wijzigingswet Wet open overheid (Woo). Maar wat betekent die Woo eigenlijk voor gemeenten en hoe moeten zij zich daarop voorbereiden? Een Meetup in Utrecht gaf antwoorden op een groot aantal vragen.

partnerpagina vng realisatie

lees meer


Datagedreven besluitvorming bij gemeenten met behulp van burgerparticipatie

door: Yashita Arora | 17 april 2019

OV en smartphone

Melden van incidenten en problemen waarbij crowdsourcing wordt ingezet, kan helpen om bestuur en toezicht te verbeteren. Wordt er in uw gemeente veel geklaagd over te hard rijden in woonwijken, zwerfafval, kapotte verlichting, enzovoort? Benut dan deze klachten door ze in te zetten als een effectief middel om de leefomgeving te verbeteren.

partnerpagina imagem

lees meer
laatste reacties