Inrichting

iBestuur nieuwsbrief 19 september 2019

In ben nog van de generatie die bij het woord ‘inrichting’ onmiddellijk de film ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ voor zich ziet. Toen ik in het plaatselijke huis-aan-huis blad dertig bekendmakingen van de gemeente Veere zag staan die alle dertig gingen over het starten of veranderen van een inrichting, was mijn eerste gedachte dan ook dat het met de bezuinigingen op de GGZ in Zeeland wel mee viel.

Flauwe grap natuurlijk, maar wat moet je nou als burger met een opsomming van dertig bekendmakingen die niet meer om het lijf hebben dan ‘het starten van een inrichting aan de Schuufdam 10 in Domburg’ of ‘het veranderen van een inrichting aan de Zoutelandseweg 9 in Biggekerke’.

Als de overheid oprecht de ambitie heeft om begrijpelijk met de burger te communiceren, dan hebben we hier nog wel een puntje.


Het betrof een Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet Milieubeheer.

Hup, naar het Wetboek Online:

Artikel 8.41: Bij een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 8.40 kan met betrekking tot daarbij aangewezen categorieën van inrichtingen de verplichting worden opgelegd tot het melden van het oprichten of het veranderen van een inrichting waarop de maatregel betrekking heeft..

enzovoort, maar niets over de betekenis van de inrichting.

Teruggebladerd naar artikel 8.40:

Artikel 8.40: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen daarvoor kunnen veroorzaken…

et cetera maar weer geen woord over die inrichting

Bij het Kenniscentrum van Rijkswaterstaat vond ik het hoofdstuk:

Het begrip inrichting uit de wet milieubeheer:

Niet alle bedrijven zijn ‘Wm-inrichtingen’. Veel winkels zijn bijvoorbeeld geen “inrichting”. In bepaalde gevallen kan een burger een inrichting zijn.

en:

Een bepaalde activiteit is een Wm-inrichting als voldaan is aan twee voorwaarden:

De activiteit is een ‘door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’ (art. 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer).

Er moet een categorie uit bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing zijn (art. 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer).”


Ik weet nog steeds niet wat een inrichting is. Al kan ik er blijkbaar zelf een zijn. In bepaalde gevallen dan.

Is iBestuur een inrichting? Dat denk ik soms, zo één van vroeger dan.


Tot volgende week

Peter Lievense

nieuws

Kansen van een sleuteltechnologie

door: Frits de Jong, 19 september 2019

Freeke Heijman

Als schakel tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid weet Freeke Heijman goed wat er speelt in de wereld van de quantumtechnologie. Reizend tussen Delft, Den Haag en Brussel ervaart zij vrijwel dagelijks wat de kansen en uitdagingen zijn met betrekking tot deze relatief nieuwe tak van sport.

lees meer


weblogs

Gemak dient de mens

door: Anco Hamming, 19 september 2019

Anco Hamming

Samenwerken is meer dan vriendelijk en begripvol naar elkaar luisteren om vervolgens toch je eigen weg te gaan.

lees meer


weblogs

Recht op centrale correctie

door: Arjan Widlak, 18 september 2019

Arjan Widlak

De overheid kan haar fouten niet corrigeren, zei de Rekenkamer in 2014. Vijf jaar later is er niets veranderd.

lees meer


Onbegonnen werk?

door: Marlène Geskes, 17 september 2019

Marlène Geskes

Thuis kunnen de meesten van ons goed overweg met digtale zaken, maar op het werk is dat vaak opeens lastig.

lees meer


Vingerscan

door: Menno Weij, 16 september 2019

Menno Weij - SOLV

Een schoenenzaak gebruikte vingerafdrukken om personeel en goederen te beschemen, maar de rechter zei ‘nee’.

lees meer


Afdalen in het konijnenhol

door: Kristel Lammers, 13 september 2019

Kristel Lammers - VNG

Het hogere doel van de Omgevingswet en de energietransitie is hetzelfde en het loont om elkaar op te zoeken.

lees meer


nieuws

Wie is er bang voor de robots?

door: Roel van der Heijden, 17 september 2019

robot

Automatisering en robotisering hebben hun intrede gedaan in vrijwel alle vlakken van de maatschappij. Waar robots nog niet zo lang geleden hun werk vooral binnen de muren van fabriekshallen deden, vind je ze nu terug in het klaslokaal en op de operatietafel. Hoe ver laten we dit komen? En hebben mensen daar überhaupt iets over te zeggen?

lees meer


magazine

Viva

door: Diederik van Leeuwen, 16 september 2019

Diederik

Lang leve de technologie. Onder dat mom wordt in Parijs jaarlijks een groot innovatie-event georganiseerd: Viva Technology. Macron opent het event en toont het commitment van de overheid, Usain Bolt lanceert een snelle elektrische step en Kasparov speelt simultaanschaak tegen het publiek, omdat winnen van een computer allang tot het verleden behoort.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Jan van Ginkel, Jan-Willem Wesselink, Pascale Georgopoulou en Marc van Opijnen.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Samenwerking tussen een museum, gemeente en ministerie saai? Ech’nie!

17 september 2019

AHM

In het Algoritmisch Historisch Museum wordt de bezoeker meegenomen in een fictieve versie van onze geschiedenis waar algoritmes de dienst uitmaken. Het Museum wordt feestelijk geopend op dinsdag 24 september en is tot en met de Museumnacht op 5 oktober te bezoeken in het stadhuis van de gemeente Den Haag.

partnerpagina minbzk

lees meer

Een verplichting tegenover toekomstige generaties - Uitdagende veranderingen voor de overheidssector

17 september 2019

IBM - white paper

Iedere sector, ook de overheid, heeft te maken met digitale disruptie. Maar liefst 75 procent van hoge overheidsfunctionarissen geeft aan dat traditionele bedrijfsmodellen niet meer werken.

partnerpagina ibm

lees meer

Peter van der Wel: futuroloog met passie

door: Tjerk Venrooy | 16 september 2019

Tjerk Venrooij

Vraag jij je wel eens af waar je naar toe wil? En dan bedoel ik niet naar welke vakantiebestemming, dan doel ik meer op een beeld van de gewenste toekomst.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

laatste reacties