Reuzendoder

iBestuur nieuwsbrief 20 december 2018

Terugkijken is voor journalisten net zo onlosmakelijk verbonden met december als kerstbomen, vuurwerkoverlast en oliebollen dat zijn. De invoering van de AVG was een van de highlights van het jaar. Over de Autoriteit Persoonsgegevens werd weliswaar regelmatig enigszins smalend gerept, maar men huiverde als het wapenarsenaal van de AP ter sprake kwam.

De AP beëindigt het jaar met een slotakkoord dat klinkt als een klok, nóg zo een fraai decembers symbool. Het gaat dan over de privacy van zzp’ers. Het btw-nummer van deze éénpitters is nu nog hun opgeleukte BSN. Het verplicht vermelden van dat btw-nummer op websites en facturen waarop ook NAW- en bankgegevens moeten worden vermeld, maakt de zzp’er eenvoudig doelwit voor identiteitsdieven. Kamer en brancheorganisaties beten er de afgelopen jaren hun tanden op stuk. De Belastingdienst weigerde categorisch btw en BSN te ontstrengelen: te duur, te ingewikkeld, te onbelangrijk.

De AP blijkt, met de AVG in de hand, een reuzendoder: deze week moest de staatssecretaris aan de Kamer melden dat alle eenmanszaken voor 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer krijgen, zónder BSN. Natuurlijk was het nog beter geweest als die alleenstaande ondernemers niet een nieuw btw-nummer maar een nieuw BSN zouden krijgen. De nieuwe regeling beschermt nu vooral de privacy van toekomstige soloklussers. Van de ruim één miljoen bestaande zzp’ers blijven websites, correspondentie en bedrijfsvermeldingen nog jaren in het digitale universum rondzweven. En daarmee ook hun btw-nummer dat dan weliswaar vervallen is, maar waaruit nog wel het actuele BSN met aanklevende risico’s, is af te lezen. Helaas, een nieuw BSN was waarschijnlijk te duur, te ingewikkeld, te onbelangrijk.

Maar toch: chapeau AP!

Wij spreken elkaar weer in 2019 tot dan genieten wij met u van fijne kerstbomen, vuurwerkoverlast en oliebollen.

Peter Lievense

- - - - -

nieuws

‘Goed informatiebeheer is een burgerrecht’

Arie Slob versus de dementerende overheid

door: Bas Linders, 20 december 2018

Arie Slob

Hoe betrouwbaar is het geheugen van de overheid? De afgelopen vijftien jaar is steeds meer overheidsinformatie gedigitaliseerd. Vaak zonder rekening te houden met digitale archivering. Om te kunnen garanderen dat overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar blijft, wil minister Slob de Archiefwet moderniseren. Er wordt druk gesleuteld aan een wetsvoorstel dat nog voor de zomer van 2019 klaar moet zijn.

lees meer

- - -

Terugkijken op een spraakmakend 2018

door: Redactie, 20 december 2018

Spraakmakend 2018

Het afgelopen jaar heeft iBestuur op de website ruim 200 weblogs geplaatst en meer dan 70 Podium-bijdragen: iBestuur wordt steeds meer een platform waar opinies, visies en ideeën worden gedeeld. In deze terugblik een selectie spraakmakende bijdragen uit 2018, in willekeurige volgorde.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

De hybride stad

door: André Huykman, 20 december 2018

Andre Huykman

De discussie over stedelijke ontwikkeling kan zich niet langer beperken tot ruimtelijke en fysieke processen. Veel van onze activiteiten zijn plaats- en tijdonafhankelijk geworden.

lees meer

- - -

Overheid en aanbestedingen

door: Jan Willem Boissevain, 19 december 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

ICT-leveranciers die zaken doen met private bedrijven en overheden ervaren een stevig verschil in de aanbestedingspraktijk tussen beide markten. Dat verschil lijkt steeds groter te worden.

lees meer

- - -

Try-out

door: Kristel Lammers, 19 december 2018

Kristel Lammers - VNG

Provincies, gemeenten en waterschappen zijn uitgenodigd om komend jaar in regionaal verband te gaan oefenen alsof de Omgevingswet al in werking is. Een soort van try-out.

lees meer

- - -

 

- - - - -

armchair auditing

Rondetafeldiscussie ‘Armchair auditing’ – maandag 4 februari 2019, Nieuwspoort, Den Haag. Van 15.00 uur tot 17.30 uur. Borrel en netwerken na!

U komt van ver? Geen nood, voor een maaltijd wordt gezorgd! Deelname is kosteloos, maar uitsluitend voor de vermelde doelgroep.

Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoekt iBestuur ‘armchair auditing’: de overheid monitoren vanuit je leunstoel via internet. Wat kan armchair auditing betekenen voor de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid?

Met de Algemene Rekenkamer, VNG, Geonovum en Imagem onderzoekt iBestuur al langer de mogelijkheden van armchair auditing: de overheid monitoren vanuit je leunstoel via een online kaart waarop idealiter tot op postcodeniveau de gemeentelijke uitgaven kunnen worden getoond. Met de gemeente Capelle aan den IJssel zijn in een pilot de eerste voorzichtige stappen gezet.

Aan tafel: • Egbert Jongsma, Algemene Rekenkamer • Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel • Hein Albeda, adviseur met een missie: Een betere overheid met sterkere burgers
Moderatie: Marcel Thaens, CIO provincie Noord-Brabant

Daar omheen zes tafels voor elk zes deelnemers.

Bent u gemeentebestuurder of wellicht raadslid? Of verantwoordelijk voor het ontsluiten van overheidsdata? Of misschien lid van de gemeentelijke rekenkamer, of ‘gewoon’ burger actief in lokale politiek. Neemt u plaats?

Meer informatie vindt u op ibestuur.nl

- - - - -

weblogs

Vaart maken!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 december 2018

Als we willen dat innovaties écht wortel schieten, dan moeten we linksom of rechtsom een paar dingen anders organiseren. Is dat nou niet een mooie kerstboodschap?

lees meer

- - -

Grote broek

door: Menno Weij, 17 december 2018

Menno Weij - SOLV

De Stichting Museumkaart trok een grote broek aan toen hen gevraagd werd om gegevens van een kaarthouder af te staan aan de Belastingdienst. Maar was die grote broek eigenlijk wel terecht?

lees meer

- - -

Kees werd vergeten door de computer

door: Arjan Widlak, 14 december 2018

Arjan Widlak

Als professionals het falen van de techniek opvangen en we beoordelen op cijfers, dan verdwijnt het zicht hierop. Bijvoorbeeld bij mensen met verward gedrag. Zoals Kees.

lees meer

- - -

 

- - - - -

podium

I als onderdeel van het beleid?

door: Wim de Jong, 17 december 2018

standaarden

De toenemende aandacht voor ICT in het sociale domein heeft ervoor gezorgd dat dit een relevant onderwerp is geworden voor uitvoering, beleid en bestuur. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen waarbij ICT een belemmerende factor is, of juist kansen biedt. Het efficiënt en effectief inrichten van het berichtenverkeer tussen gemeente en aanbieder is één van die uitdagingen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

partners

Cyber security framework voor het veilig toepassen blockchain technologie

19 december 2018

CGI Rapport

Tijdens de ECP eindejaarssociëteit is het blockchain security framework gelanceerd. Het framework biedt vooral start-ups en het MKB een praktische checklist voor het veilig gebruik van blockchains. En dient als een praktische gids voor de grootste security uitdagingen waar een organisatie rekening mee dient te houden.

partnerpagina cgi

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -