Op één lijn

iBestuur nieuwsbrief 21 november 2019

Voor de burger is er eigenlijk maar één overheid en dat is de gemeente. Ambitieuze gemeentebestuurders nemen graag bol punt com of zalando als maatstaf als het om digitale dienstverlening gaat. En dan constateren ze dat ze daar nog lang niet zijn. Dat heeft niet per se met technologie te maken. Wetgeving, beleid en uitvoering worden niet afgestemd en het is onthutsend hoe moeizaam er in ketens wordt samengewerkt.

Dat wordt ook een van de grote uitdagingen voor de Common Ground, die de moderne IT-infrastructuur moet realiseren waarmee de bestuurders hun ambities willen waarmaken. Data moeten niet meer eindeloos worden gekopieerd en nauwelijks gesynchroniseerd, maar eenmalig opgeslagen en meervoudig gebruikt. Een soort basisregistraties eigenlijk. Maar de Common Ground gebruikt niet alleen data uit gemeentelijke processen: ook andere overheden moeten hun databronnen ontsluiten. De een toont zich een echte ketenpartner, het Kadaster bijvoorbeeld, de ander houdt vooralsnog zuinigjes het slot op de deur: de Belastingdienst.

De nieuwe voorzitter van de Taskforce Samen organiseren, en gemeentesecretaris van Nijmegen, Arne van Hout, schetst het probleem in een interview in deze nieuwsbrief: de gemeente is de balie voor de gehele overheid. Dus moeten er in de hele keten processen worden afgestemd en data-uitwisseling georganiseerd. Dat gebeurt niet omdat de gemeenten met veertien ministeries en een rits uitvoerders afzonderlijk moeten onderhandelen. Tot één overheid zal het voorlopig niet komen, maar het zou winst zijn als de overheden in ieder geval op één lijn komen!

Tot volgende week

Peter Lievense

nieuws

Stap in die achtbaan

Arne van Hout, voorzitter Taskforce Samen organiseren

door: Quita Hendrison, 21 november 2019

Arne van Hout

Staan we als gemeenten en breder nog, als gehele overheid voor een grote omwenteling? Ja, bevestigt Arne van Hout, de nieuwe voorzitter van de Taskforce Samen organiseren en gemeentesecretaris van Nijmegen. Maar weten we allemaal wel wat dat inhoudt? 
Nee, luidt het even stellige antwoord. “En dat gold ook voor mijzelf.” 
Het wordt tijd dat de koplopers gezelschap krijgen van de rest!

lees meer


podium

'Integreer AVG en Cybersecurity Act!'

door: Tom Vreeburg, 19 november 2019

stempel

In juni is de Europese Cybersecurity Act in werking getreden. Wat betreft Tom Vreeburg biedt die maatregel een kans voor de EU om zaken met betrekking tot certificering te harmoniseren en te integreren. “Het bedrijfsleven in de EU is er bij gebaat als cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens in één geïntegreerd schema worden opgenomen of in ieder geval dat er een goede afstemming tussen beide schema’s plaatsvindt.”

lees meer


nieuws

Illegaal verblijf gelegaliseerd: identiteit wijzigen in de BRP

door: Peter Mom, Wil van der Schans, 17 november 2019

IND kantoor

Vreemdelingen die met valse persoonsgegevens Nederland zijn binnengekomen, kunnen eenvoudig bij gemeenten een ‘identiteitswijziging’ voor elkaar krijgen. Na aanpassing van de BRP kunnen ze Nederlander worden en familie laten overkomen. De IND wil niet kwijt om hoeveel personen het gaat.

lees meer


Identiteitsfraude: tevergeefs gecijfer om ‘scherper inzicht’

door: Peter Mom, Wil van der Schans, 17 november 2019

paspoort

Veel instanties bestrijden identiteitsfraude of worden geacht dat te doen. Ideeën over de aanpak lopen uiteen, wat wel is afgesproken wordt slecht nagekomen. En cijfers worden niet bijgehouden of zo versnipperd dat ze een totaalbeeld in de weg staan. Resultaten van een onderzoek van iBestuur en Reporter Radio.

lees meer


weblogs

Beheren en innoveren

door: Marlène Geskes , 21 november 2019

Marlène Geskes

Overheidsorganisaties moeten innoveren, maar wie moet hier nu over nadenken? Is dat ICT? Is dat de vakspecialist?

lees meer


Businessmodel

door: Arjan Widlak, 20 november 2019

Arjan Widlak

Van uitvoeringsorganisaties wordt verwacht dat zij kostendekkend werken. Elk ander belang is daarbij secundair.

lees meer


Opleiderschap

door: Jan van Ginkel, 19 november 2019

Jan van Ginkel

De digitale transformatie vraagt om een werkgeversvisie die doordrenkt is van het ‘Go Digital or Go Home’-principe.

lees meer


magazine

Toverformule

door: Diederik van Leeuwen, 20 november 2019

Diederik

Innoveren was nog nooit zo makkelijk. Ontelbare start-ups staan klaar met vernieuwende producten en diensten. The Big Five biedt platforms en cloud-oplossingen die binnenkort geheel AVG-proof zijn. En overal borrelen labs en netwerken. Kortom, alle ingrediënten voor succes zijn volop aanwezig. Toch voel je je als innovator vaak genoeg net als de burger die weer te horen krijgt dat de koopkracht gestegen is: de cijfers liegen niet, tegelijkertijd voel je je niet rijker.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Ben van Lier, Willem Pieterson, Henk Bos en Christian Verhagen.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Geef uw burgers de mogelijkheid om vuurwerkoverlast aan te pakken

door: Tieme de Jonge | 19 november 2019

Vuurwerk

In 2011 lanceerde GroenLinks een initiatief dat burgers in staat stelt aangifte te doen van vuurwerkoverlast bij ‘Meldpunt Vuurwerkoverlast’. In november 2018 maakte het meldpunt bekend dat ze stopten.

partnerpagina imagem

lees meer

persberichten

‘CISO’s binnen de overheid eenzaam en in uitdagende relatie met bestuurder’

19 november 2019

Veel van de Chief Information Security Officers (CISO’s), werkzaam binnen de Nederlandse overheid, vervullen hun functie solitair binnen zijn of haar organisatie, dat wil zeggen: zonder eigen medewerkers. En een aanzienlijk deel doet dat parttime. En ze zijn slechts beperkt betrokken bij de inkoop van veilige hard- en software.

partnerpagina cip

lees meer

laatste reacties