Drammen

iBestuur nieuwsbrief 23 augustus 2018

Zeeuwen zijn niet alleen zuunig; het zijn ook drammers. Ik mag dat zeggen, want ik ben er zelf een. De minister komt ook uit deze contreien. Geen cent teveel dus en zeker niet als je daar geen recht op hebt.

In het wetsvoorstel ‘bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ staat de aanpak van zorgfraude centraal. Gemeenten, zorgverzekeraars en toezichthouders worden verplicht om informatie over mogelijke fraude met elkaar te delen. Iedereen die rommelt met facturen en declaraties komt onverbiddelijk op de zwarte lijst. Maar in de zorgbureaucratie is een vergissing gauw gemaakt. Krijgen we dan weer van die mensonterende toestanden zoals eerder met de Fraudewet, waarbij mensen die zich van geen kwaad bewust waren, torenhoge boetes moesten betalen voor vermeende fraude met uitkeringen?
Bovendien lijkt zorgfraude een relatief probleem: in 2015 werd op een zorgbudget van 73 miljard voor 11 miljoen aan fraude gepleegd: 0,015 procent. Bijna 10 miljoen daarvan werd dan nog eens ten onrechte gedeclareerd door zorgaanbieders en malafide tussenpersonen. Waarschijnlijk hebben we hier de eerlijkste patiënten van de hele wereld.

In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van de wettelijke bevoegdheid voor zorgverzekeraars om medische dossiers in te zien bij vermoeden van fraude. Echter, die wettelijke bevoegdheid bestaat helemaal niet! Die moet geregeld worden met het wetsvoorstel ‘opsporing van fraude in de zorg’ dat toenmalig minister Schippers wel door de Tweede maar niet door de Eerste Kamer kon loodsen. De senatoren hebben het wetsvoorstel geparkeerd juist omdat zij twijfelden aan de proportionaliteit en de noodzaak om zorgverzekeraars inzage te geven in medische dossiers.

Door aansluitende wetgeving de politieke pijplijn in te duwen, zet de minister druk op de Senaat om die bevoegdheden toch vooral aan te nemen. Dat kennen we in Zeeland, dat is drammen!

Tot over twee weken!

Peter Lievense

- - - - -

weblogs

Gezichtsherkenning en de wet, voldoende duidelijk?

door: Jordan Bailey, 20 augustus 2018

Jordan Bailey

De inzet van biometrische technologieën, zoals gezichtsherkenning, wordt alsmaar groter, maar het is de vraag of altijd even goed is nagedacht over de juridische consequenties ervan.

lees meer

- - -

Het 'digitaal kluisje' - Deel I

door: Henk Bos, 14 augustus 2018

Henk Bos

De fracties van VVD en D66 in de Tweede Kamer zijn voorstander van een digitale kluis voor de burger. Een idee dat niet bepaald nieuw is. Al begin deze eeuw werd erover gesproken.

lees meer

- - -

Gemeenten zijn digitale dreigingen de baas

door: Youri Lammerts van Bueren, 13 augustus 2018

Youri Lammerts van Bueren

De ontwikkeling van digitale dreigingen en de impact die het kan hebben op de organisatie, gaat hard. Gemeenten kunnen die digitale dreiging aan. Althans, als zij het samen doen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

podium

Criminaliteit past niet in een rood vierkantje

door: Siri Beerends, 23 augustus 2018

010

Criminaliteit in een rood vierkantje, hoe overzichtelijk wil je het hebben. Maar of het ook werkt is een tweede. Wetenschappelijk bewijs is er niet, wel interpretatiefouten en etnische bias.

lees meer

- - -

 

- - - - -

nieuws

Welke open data toepassing verdient 20.000 euro?

door: Marieke Schenk, 22 augustus 2018

SODA

Een van de grootste pleitbezorgers in Nederland als het gaat om open data, was Saskia Stuiveling, de eerste vrouwelijke president van de Algemene Rekenkamer. In 2017 overleed Stuiveling, maar dankzij SODA (Stuiveling Open Data Award) blijft haar naam verbonden aan de ontwikkeling en toepassing van open data. Marieke Schenk over nut en noodzaak van de award.

lees meer

- - -

Juridische bibliotheek in (e-)pocketformaat

door: Karina Meerman, 16 augustus 2018

wettenpocket

De wettenpocket bundelt in één mobiele applicatie voor tablets alle relevante regelgeving en aanvullende informatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp. De nieuwste versie verschijnt deze zomer. Onno Muchall van UBR|KOOP legt uit hoe zijn organisatie deze gereedschapskist voor de juridisch medewerker bedacht en bouwde.

lees meer

- - -

Sturen op een goed gesprek

door: Frits de Jong, 14 augustus 2018

armchair - huis

Vastgeroeste overlegstructuren, weinig ruimte voor inspraak, het niet inzichtelijk hebben van alle belanghebbenden. Ilan Stoelinga, werkzaam in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, heeft er weinig mee. Hij opteert voor een koerswijziging. Maar hoe realistisch is zijn Harmonica-model en wat schieten de inwoners er eigenlijk mee op?

lees meer

- - -

 

- - - - -

advertentie

- - - - -

partners

Amsterdam blij met resultaat verbeterprogramma Belastingen

23 augustus 2018

Stopera Amsterdam

De politiek in Amsterdam is te spreken over het resultaat van de verbeterprogramma’s op belastingengebied waar de stad de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Onderdeel is de ingebruikname van de nieuwe belastingapplicatie van Centric eind vorig jaar.

partnerpagina centric

lees meer

- - -

Praktijkcase: Succes smaakt naar meer

door: Lars Wortel en Johan van Wamelen, 20 augustus 2018

COA

Hoe vlieg je systeemontwikkeling aan? Met een bottom-up-benadering of juist top-down? Op een Agile ontwikkelwijze of toch de ‘good old’ waterval-aanpak? In dit vierde artikel over systeemontwikkeling bij het COA proberen we een antwoord te formuleren op deze jarenoude vragen.

partnerpagina capgemini

lees meer

- - -

Continu op zoek naar de zwakste schakel

door: Frits de Jong, 14 augustus 2018

Dreigingsbeeld

De komende jaren verzekerd zijn van een baan? Word CISO! Wat je in huis moet hebben? Naast voldoende kennis van (security-)zaken moet je als ‘chef beveiliging’ in ieder geval in staat zijn om mensen binnen je organisatie aan te spreken op hun gedrag, ongeacht rang/functie en positie. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging van de IBD kan daarbij goed van pas komen.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

Kleine veranderingen, een groot effect

door: Sanne van der Zanden, 13 augustus 2018

Sanne van der Zanden

Dankzij een therapeut lopen mijn schoonouders weer 50 minuten aaneengesloten per dag. En dat begon klein: met lopen naar een bankje op slechts 5 minuutjes van het huis. Onder begeleiding wel te verstaan, want al uitrustend kreeg mijn schoonvader daar wat tips over zijn houding en ademhaling. Een paar weken later vertelden ze trots hoe het daarna is gegaan: “We hebben –tot aan de extreme hitte– elke dag gelopen en liepen tot wel 50 minuten aan één stuk!”.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

Management by walking away

door: Bas Linders, 25 juli 2018 weblog
reacties: 1

Gezichtsherkenning en de wet, voldoende duidelijk?

door: Jordan Bailey, 20 augustus 2018 weblog

Juridische bibliotheek in (e-)pocketformaat

door: Karina Meerman, 16 augustus 2018 nieuws

Praktijkcase: Succes smaakt naar meer

door: Lars Wortel en Johan van Wamelen, 20 augustus 2018 partnerpagina capgemini

Continu op zoek naar de zwakste schakel

door: Frits de Jong, 14 augustus 2018 partnerpagina vng realisatie

Verfijnde uitspraak

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 31 juli 2018 weblog
reacties: 2

- - - - -