Spiegel

iBestuur nieuwsbrief 24 oktober 2019

Den Haag heeft de neiging maatschappelijke problemen af te dekken met stapels papier: Kamerbrieven, moties en amendementen, wetsvoorstellen, onderzoeksrapporten en evaluaties. Zo af en toe, en de laatste maanden opvallend vaak, komen er barsten in die papieren werkelijkheid en staat Den Haag er beteuterd bij. Het Programma Aanpak Stikstof is natuurlijk het meest treffende voorbeeld van papieren verdoezeling die als een bomboemerang terugkomt. Drie weesgegroetjes en de heilige gelofte om natuurschade in een verre toekomst te compenseren en de volgende koeienstal kon verrijzen aan de rand van een natuurgebied.

Papieren regeldrift ligt niet zelden ook de uitvoeringsorganisaties zwaar op de maag. Belastingdienst en UWV zijn natuurlijk de gekende voorbeelden. De laatste rel gaat niet toevallig over de toeslagen. Onschuldige burgers blijken Buitengewoon Onhebbelijk Behandeld door de fiscus, die duizelig werd van het politieke gejojo – ruimhartiger toekennen, harder aanpakken. Ook bij het UWV waren de cliënten niet zelden de BOB, lees er bijvoorbeeld het zwartboek over werk.nl op na.

Nieuw realisme – nee, dat is geen nieuwe politieke splinter – heeft de Tweede Kamer echter in zijn greep. Voor de zomer erkende de Kamer dat de digitalisering hen ‘een beetje door de vingers glipt’ en dat er een parlementair onderzoek Digitale Toekomst moest komen. U leest er over in het nieuwe nummer van iBestuur magazine dat morgen op de mat valt en dat u nu al kunt downloaden als pdf.

En er komt ook een Kamerbreed gesteund parlementair onderzoek naar de misstanden bij uitvoeringsorganisaties van de overheid en met name ook de rol van de politiek hier in. De Kamer kijkt in de spiegel. Volgens initiatiefnemers is goed overheidsfunctioneren een voorwaarden voor publiek vertrouwen. En zo is het maar net. Chapeau Tweede Kamer!

Tot volgende week

Peter Lievense

podium

Stop de AIVDisering van onze verzorgingsstaat

door: Ronald Huissen, 24 oktober 2019

BVV

Grootschalige koppelwetten als SyRI zijn onderdeel van een Grote Stap Voorwaarts naar een digitale controlemaatschappij, waarin al onze persoonsgegevens fair game zijn voor de overheid en iedere burger bij voorbaat verdacht is. Volgens het Platform Bescherming Burgerrechten bedreigt deze tendens het functioneren van de rechtsstaat en moet deze een halt worden toeroepen.

lees meer


weblogs

Monnikenwerk

door: Wouter de Haan, 24 oktober 2019

Wouter de Haan

Standaardiseren vraagt om inbreng van tijd en ideeën, maar ook om uithoudingsvermogen, vertrouwen en geduld.

lees meer


podium

Gemeenten en provincies, doe mee en open je data

door: Lucas Benschop en Wilma Haan, 21 oktober 2019
reacties: 1

open data

Op veel plekken in het land verschraalt de lokale journalistiek en niet zelden is er geen geld meer voor een politiek verslaggever op de perstribune van de Raadszaal. Tegelijkertijd worden tal van taken overgeheveld van het Rijk naar het lokale bestuur. Het is een gevaarlijke combinatie die een gezonde controle op de democratie in de weg staat.

lees meer


weblogs

Een zegen en een vloek

door: Arjan Widlak, 23 oktober 2019

Arjan Widlak

De quantumcomputer en quantumcryptografie komen eraan. Maar wanneer? Is dit het nieuwe jaar-2000-probleem?

lees meer


Hybride dienstverlening

door: Mark Elstgeest, 22 oktober 2019

Mark Elstgeest

Wat doe je met burgers die niet uit de voeten kunnen met een digitaliserende overheid? Zet hybride dienstverlening in.

lees meer


Eigen verantwoording

door: Marlène Geskes, 21 oktober 2019

Marlène Geskes

De beveiliging van ICT-systemen bij organisaties is vakwerk. Dat betekent niet dat gebruikers niets kunnen doen.

lees meer


Informatiedienstverleners

door: Paul Ruijgrok, 18 oktober 2019

Paul Ruijgrok

Gemeenten zijn ook informatiedienstverlener, maar om nou te zeggen dat dát ook leeft binnen gemeenteraden?

lees meer


praktijk

Denken vanuit het werkveld

De waarde van de Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid

door: Frits de Jong, 22 oktober 2019

signaleringskaart

De grootste waarde van de Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid is dat die wordt gerealiseerd met behulp van het werkveld. Het heeft ertoe geleid dat deze informatievoorziening steeds meer wordt gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de nominatie van de ‘Aan de Slag’-trofee.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Dirk-Jan de Bruijn, Jos Dolstra, Christian Verhagen, Henk Plessius en Jan Willem Boissevain.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Waterschap efficiënter met datagedreven schouw

24 oktober 2019

waterbeheer

Meer doen met minder middelen is een uitdaging voor vrijwel alle overheidsorganisaties. Het beheer van grote arealen met een beperkt aantal medewerkers dwingt waterschappen om prioritering aan te brengen in het veldwerk. Dit betekent niet dat gestelde doelen niet gehaald kunnen worden. Het betekent wel dat je slimme oplossingen moet inzetten om een hogere efficiëntie te bereiken. Zo verdubbelde Waterschap Drents Overijssel Delta met de inzet van machine learning de accuratesse van het veldwerk.

partnerpagina imagem

lees meer

Op weg naar de wendbare overheid

door: Marieke Vos | 24 oktober 2019

vogels

De overheid wil wendbaar zijn om snel in te spelen op nieuwe regelgeving en veranderingen in de samenleving. IT onderbrengen in de cloud biedt nieuwe mogelijkheden om die wendbaarheid te realiseren.

partnerpagina cgi

lees meer

Digitaal transformeren naar een cognitive enterprise met artificiële intelligentie

22 oktober 2019

white paper cognitive enterprise IBM

Dit is een tijdperk van digital darwinism: technologie en samenleving evolueren sneller dan bedrijven zich kunnen aanpassen. Door internet of things, AI, automatisering, blockchain en 5G.

partnerpagina ibm

lees meer

Overheid zoekt sweetspot tussen persoonlijk en digitaal

20 oktober 2019

Actualiteitendiner Prinsjesdag

Het recept voor goede overheidsdienstverlening is een afgewogen mix van persoonlijk en digitaal contact. Dat was de consensus tijdens de Prinsjesdagbeschouwing dienstverlening, op 17 september in het Rotterdamse Hotel New York.

partnerpagina centric

lees meer

Kennis is macht, kennisdeling is kracht

door: Sanne van der Zanden | 18 oktober 2019

Sanne van der Zanden

Kennisdeling: iedereen wil het en toch lukt het maar weinig bedrijven om het écht tot stand te brengen. Extra bijzonder als je je realiseert dat samen organiseren van kennisdeling al zo oud is als de mens zelf. Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan samen rond een kampvuur zitten en verhalen vertellen.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

laatste reacties