Entre nous

iBestuur nieuwsbrief 25 januari 2018

In de hoogst gelegen stad van Europa is de mondiale elite weer bijeen voor hun jaarlijkse entre nous. Zo nu en dan mogen wij beneden even meekijken naar een geheel vrijblijvend debat. Bijvoorbeeld over de macht van de seven sisters: Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft en de Chinese giganten Alibaba en Tencent. Zij daarboven trokken dezelfde conclusie als u en ik: ‘Overheden en toezichthouders kunnen de snelheid van technologische veranderingen nauwelijks bijbenen. Zij moeten techbedrijven als Facebook en Google veel strakker reguleren. Die dreigen anders te groot en te machtig te worden.’

Neelie Kroes was ook in Davos. Zij was het eens met de conclusie dat de overheden achterop komen met wet- en regelgeving, maar zij trok een tegenovergestelde conclusie. Technologiebedrijven moeten dan maar hun eigen normen en waarden optuigen en zelf regulering schrijven. Hoe dat werkt? Kroes wees op Apple-topman Tim Cook die eerder deze week zei dat hij er streng op toeziet dat zijn neefjes niet te veel tijd doorbrengen op sociale media als Facebook. Onze voormalige minister, die als Europees Commissaris voor Mededinging Microsoft ooit nog eens een boete oplegde van een half miljard, is tegenwoordig bestuurder bij onder andere Merrill Lynch, Uber, Salesforce en McDonald’s. Ach, ’Wiens brood men eet.. Aan de andere kant: Neelie Kroes trekt al meer dan tien jaar AOW, dus ze zou ook best wel eens ‘ons woord’ kunnen spreken.

Tot volgende week

Peter Lievense

- - - - -

nieuws

Tweede Kamer: hoorzitting politie-ICT

door: Peter Mom, 25 januari 2018

Politie

De Tweede Kamer gaat een hoorzitting houden over de ICT van de nationale politie. Dat heeft de vaste commissie van Justitie en Veiligheid gisteren besloten op voorstel van CDA-Kamerlid Chris van Dam. Hij is er niet van overtuigd dat de politie de hoognodige vernieuwing van de informatievoorziening met de staande organisatie kan realiseren.

lees meer

- - -

‘Pas op voor de verkeerde soort daadkracht’

door: Bas Linders, 25 januari 2018

Kees Verhoeven - D66

Kees Verhoeven (D66) is dé constante factor onder de Tweede Kamerleden met aandacht voor ICT. Hij ziet versnippering als de grootste bedreiging voor de digitalisering van de overheidsdienstverlening. De verantwoordelijke staatssecretaris zal moeten waken voor onsamenhangende acties binnen de Rijksoverheid.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

ENSIA in progress

door: Youri Lammerts van Bueren, 25 januari 2018

Youri Lammerts van Bueren

ENSIA is misschien nog niet helemaal perfect, maar het is inmiddels wel een goed instrument om de organisatie mee te nemen in het onderwerp informatieveiligheid.

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

In het nieuwe iBestuur magazine (nr. 25) onder meer:

  • Kees Verhoeven (Tweede-Kamerlid D66): “Het grootste gevaar voor alles wat met digitalisering van de overheidsdienstverlening te maken heeft, is versnippering.”
  • Franc Weerwind, burgemeester Almere: “De modernisering BRP begint een ontzettend moeilijke exercitie te worden. De gemeenten hebben goede overwegingen om er niet zelf aan te beginnen als ze van de staatssecretaris niet alle onderdelen mogen gebruiken die ze daarvoor nodig hebben.”
  • Verhalen over onder meer het nut van zelfmetende burgers, blockcainpilots in de publieke sector, de populariteit het online platform Pleio, de betekenis van innovatieve en flexibele start-ups voor de overheid en toegankelijkheid van informatie voor mensen met een beperking.
  • iBestuur magazine is vanaf vrijdag 26 januari ook als PDF te downloaden.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

weblogs

Niet voor kinderogen…

door: Ruben Boyd, 24 januari 2018

Ruben Boyd

Vrijwel elke twaalfjarige loopt met een smartphone rond. Ook in de schoolklas. Niet om te bellen of te appen met hun vriendjes, maar om de vele sociale mediaplatforms. Tijd voor actie!

lees meer

- - -

Is een open deur wel zo vanzelfsprekend?

door: Sjors Slaats, 23 januari 2018

Sjors Slaats

Als gemeente hoor je de ambitie te hebben zo open en toegankelijk mogelijk te zijn. Het zijn met name de nieuwe raadsleden die straks redelijk onbevangen kunnen beoordelen of dat ook zo is.

lees meer

- - -

Pijnlijke rekenfouten

door: Jan Willem Boissevain, 22 januari 2018
reacties: 1

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Wat hebben marsmissies, premier Rutte en de gemeente Amsterdam gemeen? Allen vielen ten prooi aan knullige fouten die voorkomen hadden moeten worden.

lees meer

- - -

Open Raadsinformatie heeft massa bereikt

door: Pascale Georgopoulou, 19 januari 2018

Pascale Georgopoulou

De pilot Open Raadsinformatie begon een beetje schoorvoetend, maar inmiddels zijn er (ruim) honderd gemeenten aangehaakt. Voldoende massa om vervolgstappen te zetten!

lees meer

- - -

 

- - - - -

podium

‘Geef structureel ruimte aan de triple helix’

door: Frits de Jong, 23 januari 2018

Wolfgang Ebbers

De huidige ontwikkelsnelheid en de huidige uitbreiding van de digitale overheid, in combinatie met de sporadisch aanwezige kennis bij die overheid, leidt ertoe dat zij bepaalde dingen niet op het netvlies heeft. Wolfgang Ebbers ziet een aantal oplossingen. “Overheid, universiteiten en bedrijven zouden structureel moeten kijken naar impact en effectiviteit van overheidsdiensten.”

lees meer

- - -

 

- - - - -

advertentie

- - - - -

partners

Bouwstenen voor digitale dienstverlening

25 januari 2018

Bouwstenen

Het behandelen van een subsidieaanvraag voor zonnepanelen vraagt om heel andere kennis dan een subsidieaanvraag voor taalprojecten. Maar eigenlijk bestaat veel overheidsdienstverlening uit een paar standaardprocessen, zoals het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van inspecties. Zou het niet logisch zijn om daarvoor dezelfde bouwstenen te gebruiken?

partnerpagina cgi

lees meer

- - -

Het is tijd voor projectministers

25 januari 2018

Oude vrouw

Overheidsinstanties zijn binnen hun eigen muren doorgaans goed georganiseerd. Maar de samenwerking tussen deze organisaties onderling laat nog veel te wensen over. Dat moet anders, vindt Frits van Endhoven van Everest. “Deze tijd vraagt om ketensamenwerking. En de overheid is eraan toe. Gelukkig zijn er al positieve bewegingen te zien.”

partnerpagina everest

lees meer

- - -

Geodata als spin in het web

door: Quita Hendrison, 24 januari 2018

Spinnenweb

In hoeverre kun je geodata, oftewel ruimtelijke informatie, inzetten om te sturen in het sociaal domein? In 2015 is een aantal gemeenten, waaronder Uden, met die vraag aan de slag gegaan via een pilot op de Pilotstarter. “De pilotfase laten we binnenkort los, maar af is zo’n traject natuurlijk nooit. Wel verandert het van pilot in methodiek. Zover zijn we nu.”

partnerpagina vng realisatie

lees meer

- - -

Maak weerstand bespreekbaar en haal gezamenlijk de eindstreep!

door: Sanne van der Zanden, 22 januari 2018

Een opgelegde verandering werkt niet, een zelf bedachte oplossing wel. Het is bewezen dat kwalitatief mindere oplossingen die zijn bedacht door en met medewerkers zelf, tot vele male betere resultaten leiden dan opgelegde veranderingen. Dat is exact de reden dat binnen Lean de medewerkers actief worden betrokken bij de veranderprojecten. Als je dan de best practices van anderen kunt inbrengen binnen het proces, resulteert dat in nog meer toegevoegde waarde. En dat gaan we mogelijk maken met #LSG18.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

- - -

 

- - - - -

persberichten

NedGraphics en Imagem werken samen aan hoogwaardige locatie intelligentie oplossingen op basis van Smart M.App technologie

22 januari 2018

Imagem en NedGraphics zijn recent een strategische samenwerking aangegaan rond Smart M.App technologie. Vanuit deze samenwerking zullen beleidsmakers en managers geholpen worden om data gedreven besluitvorming in hun beleid optimaal toe te passen.

partnerpagina imagem

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -

meest gelezen

Digitale dienstverlening: een vak (apart)!

door: Carolien Nicolai, 11 januari 2018 weblog
reacties: 4

‘Staat moet risicoprofilering burgers staken’

door: Peter Olsthoorn, 18 januari 2018 nieuws

Kansen en vragen rond toenemende databerg

door: Frits de Jong, 16 januari 2018 podium

America First of America Out?

door: Sophie in 't Veld, 11 januari 2018 magazine

Waar is de broncode?

door: Jos van den Oever, 10 januari 2018 weblog
reacties: 2

Tussen droom en daad

door: Bas Eenhoorn, 12 januari 2018 weblog

- - - - -