Recht op privacy (?)

iBestuur nieuwsbrief 26 maart 2020

Het coronavirus beroert de gemoederen. Wat betreft de Belgische docent en privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert bepaalt hoe we omgaan met dit virus, in welke wereld we binnen enkele maanden ontwaken. “We hebben terroristen nooit toegelaten om ons leven drastisch te veranderen, opdat onze essentiële vrijheden of rechten – waaronder het recht op privacy – bewaard blijven. Geven we het deze keer dan wel op, voor een virus? Of kiezen we voor de kalmte en de rede, én vooral voor democratische maatregelen?”

Nieuws

iBestuur Magazine op privéadres laten bezorgen?

Cover iB34Medio april valt ons magazine (nr. 34) weer op uw bureau. Maar waar staat uw bureau vandaag de dag? In verband met de coronacrisis werken veel mensen online, vanuit huis. U ook? Als u voor 31 maart actie onderneemt, ontvangt u het komende nummer op uw privéadres.

lees meer

Podium

Hoe het coronavirus ook onze privacy bedreigt

CoronamaatregelenBelgië is China niet. In de strijd tegen het coronavirus hoeven we echt geen voorbeeld te nemen aan dergelijke dictatoriale regimes die een loopje nemen met mensenrechten. Hoe we omgaan met deze crisis zal bepalen in welke wereld we binnen enkele maanden ontwaken. Deze pandemie mag er niet voor zorgen dat we essentiële vrijheden of rechten, zoals het recht op privacy, opgeven.

lees meer

André Batenburg – Streefbeeld voor een betere digitale overheid – De bijdragen die Daan Rijsenbrij eind vorig jaar schreef om, aan de hand van een IT-Deltaplan, te komen tot een betere digitale overheid, hebben geleid tot meer dan honderd inhoudelijke reacties. Eén daarvan kwam van André Batenburg. Ook hij kwam met een flink aantal suggesties om de IT-problemen bij de overheid op te lossen.

lees meer


Nieuws

iBestuur Congres vindt plaats op vrijdag 11 september

iBestuurcongresDe coronacrisis werpt zijn schaduw steeds verder vooruit in de tijd en inmiddels zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. In overleg is besloten om het iBestuur Congres 2020 te verplaatsen van woensdag 1 juli naar vrijdag 11 september. Locatie: Papendal, Arnhem.

lees meer

Praktijk

Thuiswerkblogs – Diederik van Leeuwen

Diederik van Leeuwen - thuis

Donderdag 26 maart – De coronadip – Thuiswerken betekent ook schipperen tussen zakelijk en privé. Iedereen snapt dat je in deze tijden niet geheel productief bent, maar verwacht wel toch de volle aandacht op het moment dat je gebeld wordt. lees meer

Dinsdag 24 maart – Persoonlijk digitaal leiderschap – Van onze leiders verwachten wij dat zij het voortouw nemen in grote vraagstukken en transities. Maar zij mogen ook wat verwachten van hun medewerkers: persoonlijk digitaal leiderschap Een uitgelezen kans. lees meer

Vrijdag 20 maart – Oplosding – Het thuiswerken is in deze tijd voor veel ambtenaren synoniem aan het werken in de cloud. Daar kleven risico’s aan, maar het heeft ook een goede kant, want stilaan maken we de stap van thuiswerker naar datawerker. lees meer


Weblogs

  • Hugo Aalders – Onlife virusbestrijding – Wat kunnen we leren bij de bestrijding van het coronavirus van de parellellen tussen de offline en de online wereld? lees meer
  • Henk Bos – Harari en corona – Voor lezers van Harari komt het coronavirus niet als een verrassing en ook voor informatici zal het geen verrassing zijn. lees meer
  • Marijke Abrahamse – Nog veel te leren! – Als ‘een leven lang leren’ het uitgangspunt is, zijn en blijven we allemaal leerlingen. En dus moeten we bijblijven! lees meer
  • Rob van den Hoven van Genderen – Corona, AI en privacy – Juist de onvoorspelbaarheid van het verloop van een pandemie vraagt om nieuwe toepassingen van AI. lees meer
  • Michiel Steltman – De cloud staat paraat – De coronacrisis maakt duidelijk dat vergaderen, online werken, samenwerken en communiceren ook op afstand kan. lees meer


Praktijk

Open ICT-standaarden maken digitale overheid veiliger, toegankelijker en efficiënter

open ICT standaardenDe overheid digitaliseert steeds verder. Aan de basis van deze digitalisering ligt de uitwisseling van gegevens tussen overheid en burgers, bedrijven en organisaties binnen de overheid. Open standaarden verminderen de leveranciersafhankelijkheid en maken veilige gegevensuitwisseling mogelijk. In dat proces speelt Forum Standaardisatie een voorname rol.

lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Annemieke van Brunschot, Armine Stepanyan/Sinan Özkaya, Seger de Laaf, Pieter van Boheemen, Indra Henneman en Ad Gerrits.
  • Podium-artikelen van onder anderen Stichting Accessibility, Nynke Vellinga, Edgar Karssing en Wouter Nieuwenhuizen.


Partners

Persbericht: Pegasystems – Pega versnelt en vereenvoudigt low-code ontwikkeling

Pega ExpressPegasystems heeft Pega Express™ gelanceerd, een softwareontwikkelmethode die naadloos is geïntegreerd in het Pega Platform™. Hierbij worden gebruikers stap voor stap begeleid bij het snel ontwerpen en implementeren van MLP’s en bij de toekomstige doorontwikkeling en uitbreiding daarvan.

lees meer

Blog: PinkRoccade Local Government – iNzicht

Cora Schreuders - PinkRoccadeDé oplossing voor realtime beschikbaarheid van beleidsrelevante- en sturingsinformatie! Gemeenten verzamelen en creëren veel data. Deze data wordt binnen de gemeente gebruikt om beleid te maken en sturing te geven. Dit alles om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners.

lees meer

Nieuws: Colxillium – Openheid en transparantie bepalen resultaat migratie

ZoetermeerBij de gemeente Zoetermeer stond in het voorjaar van 2019 een ingrijpende verandering op stapel: een servermigratie. De gedateerde hardware moest worden vervangen. Dit had ook consequenties voor het beheer van de Basisregistratie Personen.

lees meer

meest recente reacties