iBestuur nieuwsbrief 26 juni 2020

iBestuur Thuisdebat #6:
‘We moeten nu juist géén pas op de plaats maken’

deelnemers iBestuur Thuisdebat #6 Moet de overheid in deze coronatijd op de rem trappen als het gaat om het digitalisering, of is het een reden om juist een tandje bij te schakelen? En hoe groot moet de rol van ‘Den Haag’ zijn op dit thema? En welke obstakels komen we tegen op het pad van de digitalisering? Onder leiding van Michiel Steltman discussieerden Jan Middendorp, Daan Rijsenbrij en Zsolt Szabo in het zesde iBestuur Thuisdebat over deze vragen.

lees meer


Magazine

Het  iBestuur Congres 2020 is een living lab

Logo iBestuur Congres 2020 Binnen de coronarichtlijnen zoekt de samenleving op de tast hoe te functioneren: deels door afstand te bewaren, deels met slimme technologie. De anderhalvemetersamenleving is een hybride samenleving: fysiek en digitaal. Dat geldt zeker ook voor de overheid: besturen is nu meer dan ooit í-besturen. Het iBestuur Congres 2020 op vrijdag 11 september is daarom een hybride experiment: het living lab!

lees meeriBestuur Thuisdebat Special

Op weg naar het iBestuur Congres 2020: de digitale stroomversnelling

Als opmaat naar het iBestuur Congres bespreekt donderdag 2 juli (van 10.30 uur tot 11.00 uur) gespreksleider en digital transformer Jan van Ginkel met drie van de initiatiefnemers van het congres over de digitale stroomversnelling waarin overheid en samenleving terecht zijn gekomen. Met Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie; Bas den Hollander, directeur Directie Digitale Overheid, Ministerie van BZK; Jos de Groot, directeur Digitale Economie, Ministerie van EZK.

lees meer


Podium

Arnout de Vries en Frank Wieland – Samen werken aan een veilige en leefbare buurt met BART!

politieauto ‘Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven. “BART! vergroot de samenredzaamheid en cohesie van wijken”.

lees meer


Nieuws

Smart cities, stupid citizens?

Sidewalk Labs Tijdens de coronacrisis gaat het technologisch optimisme hand in hand met zorgen over onze privacy en andere grondrechten. Slimme steden moeten zich bij alle optimisme óók de vraag stellen: wat zijn de effecten van digitale technologie op onze inwoners? Volgens Paul Strijp is het allerminst zeker dat die inwoners er beter van worden. “Welke wethouder kan de verleiding weerstaan als Google zich ooit meldt met plannen voor een nieuwe woonwijk of zelfrijdende auto’s?”

lees meer


Ontbijtbijeenkomst Future Lab: ‘De waarde van de informatiehuishouding voor goed bestuur’

Woensdag 1 juli organiseren iBestuur en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatievoorziening (RDDI) een ontbijtbijeenkomst over ‘de waarde van de informatiehuishouding voor goed bestuur’.

De bijeenkomst heeft een hybride vorm. Live met Marjan Hammersma (secretaris-generaal OCW) Chris van Dam (Tweede Kamer, CDA) Marleen Stikker (Waag), Katrien Termeer (ROB), Sander Klous (big-dataprofessor) en Charles Juergens (hoogleraar archiefwetenschappen). De ochtend staat onder leiding van Ruben Maes.

Wilt u er online bij zijn? Dan kunt u zich hier AANMELDEN.

lees meer


Weblogs

  • Mariette Lokin – De sound van Common Ground – In hoeverre is Common Ground een (zoveelste) ICT-hoofdpijndossier of is het écht een wendbaar vernieuwingstraject? lees meer
  • Larissa Zegveld – Open source by default? – Open source by default klinkt leuk, maar het roept ook vragen op. Over bijvoorbeeld de effecten ervan op het ecosysteem. lees meer
  • Zsolt Szabo – Digitalisering als rode draad – De coronacrisis heeft ertoe geleid dat digitalisering meer dan ooit tevoren als ondersteunende factor kan worden gezien. lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van: Walter van Holst, Marc van Opijnen, Rob van den Hoven van Genderen, Armine Stepanyan, Indra Henneman en Pascale Georgopoulou.
  • Artikelen van: Maaike Harbers en Ivonne Jansen-Dings, Rudy van Belkom, Henk Plessius en Andrew van der Haar.


Partners

PinkRoccade Local Government – Praktijkcase: Verbeter dienstverlening met serviceformules

laptop Ontwikkel eerst een visie op dienstverlening voor de gemeente: “Wat is je rol in de relatie met burgers? Wat wil je bereiken? Waar moet de dienstverlening dan aan voldoen?”. Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders. Als je zelf geen bestuurder bent, ondersteun hem/haar dan hierin. Houd deze visie kort en bondig en to-the-point. Vandaaruit formuleer je concrete doelen die zich weer vertalen in concrete acties. Door zo te werken houd je focus en is voor iedereen binnen je organisatie duidelijk welke kant ze op moeten.

lees meer


meest recente reacties