iBestuur nieuwsbrief 26 november 2020

Nieuws

Leveranciers organiseren rond publieke software: Denemarken doet het!

Over de drempel Hoe overheden leveranciers kunnen organiseren rond publieke software is voor veel organisaties nog een open vraag. Ook Denemarken neemt de eerste stappen op weg naar een andere organisatie van de markt voor overheidssoftware. Daar zijn al voorbeelden van publieke overheidssoftware waar meerdere leveranciers aan werken. “Elke leverancier kan de software die wij vrijgeven oppakken en daar business van maken. Iedereen is vrij om dat te doen.”

‘Over de drempel’ is een project van iBestuur, stichting Kafkabrigade en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

lees meer


Magazine

Softwaremakers sterker bewapend?

Illustratie bij bijdrage Peter van Schelven Al meer dan 50 jaar schrijven juristen in Nederland over de rechtsbescherming die aan de makers van software toekomt. Veel is daarom al duidelijk. Toch dienen zich bij tijd en wijle nieuwe ontwikkelingen aan. Onlangs oordeelde het Europese Hof in Luxemburg over de verhouding tussen een softwarelicentie en het auteursrecht. “Het Europese Hof heeft zich er klip en klaar over uitgesproken: een claim van de softwareproducent wegens schending van de licentievoorwaarden sluit niet uit dat diezelfde producent ook wegens inbreuk op zijn auteursrecht kan claimen.”

lees meer

Wat we moeten met AI? Logisch nadenken!

Beeld bij verhaal over gemeenten en AI Van voorspellend rekenmodel tot en met zelfbewuste levensvorm, de potentie van artificiële intelligentie (AI) is net zo verwarrend als veelbelovend. Moeten gemeenten eigenlijk ook iets met AI? Zo ja, hoe dan en – ook best belangrijk – hoe vooral niet? “Het verstrekken van vergunningen, het verwerken van klachten. Onderzoek wat efficiënter kan, denk dat goed uit en kijk vervolgens ook naar de businesscase. Automatiseren is soms duurder dan een deskundige met een spreadsheet.”

lees meer


iBestuur webinar

‘Samenwerken op afstand’

Tekst bij webinar IBM Dinsdag 1 december (15.00 – 16.00 uur) houdt iBestuur, in samenwerking met IBM, het webinar ‘Samenwerken op afstand’. Hybride werken heeft de toekomst, maar hoe zorg je ervoor dat je blijft innoveren, terwijl je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten? Hoe draag je hier zelf aan bij? En hoe motiveer je anderen? In dit webinar introduceert IBM de ‘Garagemethode’. Sprekers zijn Menno Bouma en Vincent Vijn (beiden IBM).

AANMELDEN

lees meer


Weblogs

  • Serf Doesborgh – Spraaktechnologie en ethiek – Spraaktechnologie lijkt dé interface van de toekomst, maar dat roept ook ethische vragen op. Tot hoever willen we gaan? lees meer
  • Larissa Zegveld – Simpele zaken, grote gevolgen – Het is niet de vraag of, maar wanneer je als organisatie wordt geraakt door een cyberaanval. Maar je kúnt er iets tegen doen. lees meer


Dag van de Actieve Openbaarmaking

open boek De oproep vanuit kabinet en parlement is duidelijk: de overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening. Daar hoort bij dat de overheid zelf informatie actief openbaar maakt. Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft producten en diensten ontwikkeld om actieve openbaarmaking te ondersteunen en kennisontwikkeling te bevorderen.

AANMELDEN

Samen met iBestuur organiseert RDDI de Dag van de Actieve Openbaarmaking. Aan de hand van verschillende programmaonderdelen wordt inzicht verkregen in de betekenis van actief openbaar maken. En vooral: hoe gaan we daarmee aan de slag?

De Dag van de Actieve Openbaarmaking vindt plaats op vrijdag 11 december, van 10.00 tot 16.30 uur.

lees meer


Podium

Diederik van Leeuwen – Digitaal leiderschap en de kunst van ambidexterity

Illusratie bij verhaal over Ambidexterity Leidinggeven in deze uitdagende tijd waarin alles continu en in een hoog tempo in beweging is, vraagt veel van onze overheidsmanagers. Nieuwe inzichten, lef maar vooral visie en voorbeeldgedrag. En wanneer je dat allemaal in de juiste mix in gang hebt gezet rijst de vraag: hoe meet ik nu succes? Want vooruitgang geeft ons energie en ruimte om verder te innoveren op nieuw ingeslagen routes. De leider van vandaag beheerst de kunst van ambidexterity: het geolied laten lopen van de grote, logge dinosaurus die de organisatie vaak is, en tegelijkertijd lenig genoeg zijn om diezelfde dinosaurus nieuwe danspasjes te leren.

lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Eveline Bakker, Marlène Geskes en Nathan Ducastel.
  • Bijdragen van Pascale Georgopoulou, André Huykman en Bart Jacobs.
  • Podium-artikelen van onder anderen Willem Bantema.


Partners

PinkRoccade Local Government – Blog: iBurgerzaken gekoppeld met de Berichtenbox van MijnOverheid

Frank van Baren - PinkRoccade In release 3.9 heeft team Edge gewerkt aan de koppeling van iBurgerzaken met de Berichtenbox van MijnOverheid. Deze koppeling is een alternatief voor het versturen van e-mails naar de burger vanuit iBurgerzaken. Het is zelfs een beter alternatief, want via de Berichtenbox mag je ook privacygevoelige gegevens versturen naar de burger. Op alle momenten dat iBurgerzaken nu een e-mail verstuurd (denk aan de bevestigingsmail na afronding van een aanvraag of een ad hoc mail vanuit een proces), kan iBurgerzaken ook een bericht naar de MijnOverheid Berichtenbox sturen.

lees meer


meest recente reacties