Coronavirus punt nl

iBestuur nieuwsbrief 27 februari 2020

Waar crisis is, valt iets te verdienen. Een klein bedrijf (reachmo .re) blijkt eigenaar van coronavirus punt nl, een bonte verzameling van verschillende informatiekanalen.

Een slimme zet. Nu het virus Europa heeft bereikt, gaan we actief op zoek naar heldere informatie, liefst uit een betrouwbare bron. Maar een dergelijke, commerciële website roept bij mij wel vraagtekens op. En ook cybercriminelen voelen feilloos aan waar mensen behoefte aan hebben. Onderzoekers waarschuwen al voor phishingmails van medische bedrijven over de ziektesymptomen, mails die bedoeld zijn om gebruikers naar een website te lokken die gegevens van de gebruiker verzamelt.

Wat zou het mooi zijn geweest als cornavirus punt nl een landelijk informatieplatform van overheid, medici en crisisexperts was geweest.

Tot volgende week.

Heleen Hupkens

podium

Waardengedreven digitaliseren in het onderwijs

door: Remco Pijpers en Erwin Bomas, 27 februari 2020

Digitalisering onderwijs

Digitalisering in het onderwijs zou minder vanuit ICT en meer vanuit waarden gestuurd moeten worden. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw rapport van Kennisnet. Remco Pijpers en Erwin Bomas, twee van de auteurs, lichten ‘Waarden wegen. Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs’ toe.

lees meer


weblogs

Uitvoeringsfestival

door: Hugo Aalders, 27 februari 2020

Hugo Aalders

Er gaat veel goed in de uitvoering bij de overheid, maar er kan ook nog veel beter. In de online en in de offline wereld.

lees meer


nieuws

Geodata met Hollands fatsoen

Locatiepact mikt op balans

door: Karina Meerman, 25 februari 2020

opgestoken vingertje

Bedrijven in de VS zijn ver met het verzamelen en verwerken van geografische gegevens. Dertig Nederlandse beleidsmakers en specialisten reisden naar Silicon Valley om dat met eigen ogen te zien. Duidelijk werd dat ethische kwesties daar anders liggen dan hier. De deelnemers willen met een Locatiepact hun professionele opwinding over de mogelijkheden temperen met Nederlandse fatsoensnormen.

lees meer


weblogs

Verdelingvraagstuk

door: Arjan Widlak, 26 februari 2020

Arjan Widlak

Technologie schept mogelijkheden én beperkingen. Die worden verdeeld tussen overheid en burger, bewust of onbewust.

lees meer


Goede ICT’ers

door: Marlène Geskes, 25 februari 2020

Marlène Geskes

Hoe vind je goede ICT’ers? Zorg voor een leuke en uitdagende werkomgeving, dan komen de goede mensen ook.

lees meer


Data centraal!

door: Michiel Steltman, 24 februari 2020

Michiel Steltman

We moeten toe naar een ander besturingsparadigma: refactoring, waarbij het centraal stellen van data leidend is.

lees meer


Puinruimen op het internet

door: Astrid Oosenbrug, 21 februari 2020

Astrid Oosenbrug

De Citrix-hack maakte duidelijk dat het échte puinruimen op internet alleen gaat met hulp van helpende hackers.

lees meer


partners

API’s zaakgericht werken pijler onder Common Ground

door: Frits de Jong | 26 februari 2020

snelwegen

Eén van de grote ontwikkelingen binnen gemeenten is Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten. Een belangrijke pijler onder die beweging zijn de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Er is veel enthousiasme voor de standaarden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân.

partnerpagina vng realisatie

lees meer

IBM en Red Hat: de kracht van innovatie

24 februari 2020

IBM - Red Hat

Met het hybrid multicloud-platform van IBM en Red Hat krijgt uw organisatie de slagkracht om de grootste uitdagingen aan te gaan.

partnerpagina ibm

lees meer

persberichten

Europees Onderzoek: open data aanjager economie

25 februari 2020

Open data en het hergebruik van open datareeksen helpen bij efficiencyverbetering, bij het realiseren van lagere kosten voor dienstverlening en bij het behalen van sociale- en milieudoelstellingen. Dit blijkt uit “The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe” het nieuwste onderzoek van Capgemini Invent naar de toepassing van open data in opdracht van de Europese Commissie.

partnerpagina capgemini

lees meer

laatste reacties