Een klop op de deur

iBestuur nieuwsbrief 27 juni 2019

Recente berichtgeving leert ons maar weer eens hoe urgent het onderwerp AI en ethiek is. Sinds 2014 experimenteren met name gemeenten met het Systeem Risico Indicatie, SyRI. Niet te verwarren met Siri, hoewel die laatste misschien wel net zo eng is.
SyRI analyseert grote databestanden met persoonlijke gegevens over bijvoorbeeld arbeid, detentie, belastingen, vastgoedbezit, handel, huisvesting, inburgering, schulden, uitkeringen, toeslagen, vergunningen en de zorgverzekering. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld liet SyRI los op twee achterstandswijken. Bij 10 procent van de adressen, pakweg 10 procent van alle huishoudens in de wijken, was er volgens het algoritme een verhoogd risico op fraude. Die 1200 adressen kunnen de komende tijd een klop op de deur verwachten van een sociaal interventieteam. De bewoners weten meestal niet waar ze van verdacht worden.

De Volkskrant haalde boven water dat in de afgelopen vijf jaar de digitale klopjacht met SyRI geen enkel fraudegeval heeft opgeleverd. Wellicht dat een SyRI-scan van de grachtengordel, de zuidas en Wassenaar beter scoort, maar dat is natuurlijk een inkoppertje.

De Autoriteit Persoonsgegevens is wat meer genuanceerd en stelt vast dat er risico’s zijn op discriminatie, onterechte verdachtmaking en uitsluiting: “De mens moet zich niet verliezen in digitale systemen.”

Zo is het maar net! Daarom is AI en ethiek ook een van de belangrijkste onderwerpen op het iBestuur Congres volgende week woensdag. Daar gaan we ongetwijfeld verslag van doen.

Tot volgende week.

Peter Lievense

nieuws

De hele overheid het huis op orde

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

door: Quita Hendrison, 27 juni 2019
reacties: 1

BIO

Eén normenkader voor informatiebeveiliging voor de gehele overheid: dat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO vervangt in 2019 en 2020 de sectorale baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar B.

lees meer


De centrale regie is terug!

Gegevensuitwisseling in de zorg

door: Karina Meerman , 26 juni 2019

Zorg

Digitale uitwisseling van gegevens in de zorg staat weer ferm op de politieke agenda. Met een Kamerbrief maakte het ministerie van VWS vorig jaar een eind aan vrijblijvendheid: elektronische gegevensuitwisseling in de zorg wordt wettelijk verplicht. Wat is er nu anders dan acht jaar geleden, toen de landelijke aanpak van uitwisseling in de zorg (het landelijk EPD) het alsnog niet haalde in de Eerste Kamer? En waarom is ICT in de zorg zo enorm complex?

lees meer


‘Maatschappelijke waarde is de reden waarom we doen wat we doen’

door: Mariëlle de Groot, 26 juni 2019

Congresinleiding

Het iBestuur Congres is voor en door alle overheden, samen met het ICT-bedrijfsleven en de wetenschap. Centraal staat de vraag: hoe komen we tot die ene digitale overheid? Mede-initiatiefnemers Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van BZK, en Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving VNG, over het waarom van het congres, de weg naar die ene overheid, waar we nu staan en speerpunten voor de toekomst.

lees meer


nieuws

In een goede relatie pakt ieder z’n eigen rol

Nieuw samenspel overheid en markt

door: Marieke Vos, 25 juni 2019

cocreatiehoofden

Op weg naar een toegankelijke en slagvaardige overheid zijn gemeenten en leveranciers het op hoofdlijnen met elkaar eens: de gemeentelijke IT moet eenvoudiger, sneller en beter. Daardoor verandert ook de relatie tussen gemeenten en leveranciers. iBestuur sprak met acht sleutelspelers van gemeenten en markt, die elk vanuit hun eigen perspectief en historie hun ideeën hebben over deze veranderende relatie.

lees meer


Wat is de beste weg naar de cloud?

Rondetafeldiscussie Cloud First

door: Karina Meerman, 25 juni 2019

Ronde tafel over cloud

In 2011 mochten publieke organisaties nog niet naar de cloud, aldus de brief van toenmalig minister Donner. Dit ‘nee’ verschoof naar ‘nee, tenzij’ en lijkt nu te evolueren naar ‘ja, mits’. Tijdens iBestuur’s Ronde Tafel – afgelopen 3 juni – deelden sprekers van de Londense deelgemeente Lambeth en de TU Delft hun cloudstrategie.

lees meer


‘Je hebt een zandbak nodig om dingen uit te proberen’

Digicampus

door: Kitty Döppenbecker, 24 juni 2019

Digicampus

Aan initiatieven voor digitale overheids-innovatie ontbreekt het niet, maar ze zijn versnipperd. Het nieuwe Digicampus speelt een verbindende rol en voegt iets extra’s toe. Het is een unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijven én burgers. Met de potentie om Nederland tot voorbeeldland te maken.

lees meer


Geen concurrentie, maar vriendelijke competitie

Galileo, het andere ‘GPS’

door: Roel van der Heijden, 24 juni 2019

Galileo

Nooit financierde de Europese Commissie zo’n duur en complex project als het satelliet-navigatie-systeem Galileo. Na flinke kostenoverschrijdingen en vertragingen nadert het project zijn ontknoping: om de aarde draaien nu 22 satellieten die je overal in de wereld exact vertellen waar je bent. Maar waarom investeert Europa eigenlijk in een eigen systeem naast het Amerikaanse GPS-systeem?

lees meer


weblogs

Stop met centraal stellen klant

door: Hugo Aalders, 27 juni 2019

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Zullen we ophouden om de klant centraal te stellen? Misschien beter als we helemaal niet meer over ‘klanten’ spreken!

lees meer


Zelfredzame daklozen

door: Arjan Widlak, 26 juni 2019

Arjan Widlak

Burgers moeten een briefadres hebben. Maar wat als je, net zoals Jacques, een paar maanden tussen wal en schip valt?

lees meer


Regulering algoritmen

door: Sandra van Heukelom-Verhage , 25 juni 2019

Sandra van Heukelom

Met zijn open normen biedt het bestuursrecht een goede kapstok om een start te maken met het reguleren van algoritmen.

lees meer


Waar blijft die innovationboard?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 24 juni 2019

Waarom nemen we als overheid niet een voorbeeld aan het bedrijfsleven? Wat leren Port of Rotterdam, DSM of ING ons?

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Kristel Lammers, Arjen Hof, Astrid Oosenbrug, Maurits Kreijveld en Jan Willem Boissevain.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Gastvrijheid in sociaal domein

door: Jet van Eeghen | 27 juni 2019

Luxaflex

Binnen het gemeentelijke sociaal domein is het bereiken van inwoners die zorg, hulpverlening, activering of inburgering nodig hebben van het grootste belang. Juist voor kwetsbare doelgroepen. Gemeenten krijgen gelukkig steeds meer mogelijkheden zich gastvrij op te stellen.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

‘De kussens moeten flink worden opgeschud’

26 juni 2019

Breda

In juni en juli houdt VNG Realisatie meerdere bijeenkomsten in het kader van een consultatie rondom de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Waarom is zo’n landschap belangrijk, welke problemen lost het op en wat is de link met Common Ground?

partnerpagina vng realisatie

lees meer

Kandidaten matchen? Het blijft mensenwerk!

door: Tristan Koch | 25 juni 2019

Tristan Koch - Centric

Sociale vraagstukken los je niet alleen op, dat geldt ook voor Social Return. Centric werkt daarom samen met partners om kennis te delen en nieuwe collega’s te verwelkomen, vaak door te investeren in opleidingen op weg naar een arbeidsrelatie. Samen met onze partner Matchcare willen we de kwaliteiten van mensen die nu aan de zijlijn staan inzichtelijk maken. Daarom presenteren we nu Talentmatch als technologisch hulpstuk voor de sociale uitdaging van deze tijd.

partnerpagina centric

lees meer

RijksZaak, een oplossing in twee lagen

door: Fred van de Molen | 24 juni 2019

RijksZaak

De klantenkring van RijksZaak groeit. Het innovatieve systeem dat zaakgegevens, processen, dossiers én interactie in één systeem afhandelt, maakt snel school. De verantwoordelijke DICTU-medewerkers vertellen er graag over.

partnerpagina pegasystems

lees meer

laatste reacties