BITE!

iBestuur nieuwsbrief 28 februari 2019

Bij de recente hoorzitting in de Kamer over mislukte ICT-projecten was er commotie over het Bureau ICT-Toetsing. Het verantwoordelijk ministerie BZK zou het BIT koud willen stellen en de Kamerleden wilden juist méér BIT, meer BITE eigelijk. Het meest recente BIT-advies lezend, kan ik me wel een beetje voorstellen dat sommige bestuurders de stekker uit het BIT willen trekken. Het is ook niet niks als die BITweters in vijf pagina’s gehakt maken van een programma waar je al enthousiast vijf jaar mee aan het opstarten bent: het RIVM-programma ‘Vernieuwd Praeventis’ (PVP). PVP zou het huídige systeem Praeventis, dat verschillende preventie- en vaccinatieprogramma’s ondersteunt, moeten vervangen.

Het BIT heeft zeg maar een flinke hielprik in het PVP gezet en daarbij bezondigt het zich niet aan wollig taalgebruik: vervanging is helemaal niet nodig en bovendien is de slaagkans van het PVP gering. Niet doen dus!

Het systeem uit 2003 blijkt goed aanpasbaar en stabiel, en er is geen technologische reden om te vernieuwen. De gewenste ketensamenwerking in de zorg kan prima met het huidige Praeventis worden uitgevoerd.
Minder complimenteus is het BIT over het programma, dat ‘kennis en vaardigheden ontbeert om de realisatie van een nieuw IT-systeem goed aan te kunnen sturen’.

Nu wil het geval dat het PVP al diverse keren de maat is genomen, ook door externe experts. En die waren allemaal positief. Het BIT-advies was volgens de staatssecretaris in zijn Kamerbrief dan ook ’voor alle betrokkenen een niet verwachte uitkomst.’ Het BIT-advies wordt toch – enigszins knarsetandend – overgenomen: “Hiermee is een groot ICT-project en volledige nieuwbouw, beoogd in de plannen die het BIT getoetst heeft, nu dan ook niet meer aan de orde.”

Eind goed al goed, zou je zeggen maar er zit een vreemd ‘Tot slot’ aan de Kamerbrief en ik kopieer die hieronder.

“Met het BIT is overeengekomen om te bezien op welke wijze tegenstrijdigheid bij ICT-systeemonderzoeken, tussen externe partijen en het BIT, in de toekomst voorkomen kan worden. Uiteraard zonder daarbij de onafhankelijke rol van het BIT in te perken.”

Wat maakt u van die alinea? Minder BITE?

Tot volgende week.

Peter Lievense


podium

Informatiebeheer-by-design als standaard

door: Paul Deurvorst, Marco Klerks en Dirk Schravendeel , 28 februari 2019

digitaal archief

Obesitas en dementie. Woorden die je zou verwachten bij een congres over volksgezondheid, maar die onlangs werden uitgesproken tijdens een bijeenkomst over vernieuwende archiefconcepten. De hoeveelheid informatie die de overheid ontvangt, verwerkt, verstuurt en bewaart stijgt explosief. Tegelijkertijd bestaat er toenemende zorg over de terugvindbaarheid van informatie die – naast in databases – is vastgelegd in documenten.

lees meer
weblogs

Het dashboard dat niet werkt

door: Ruud Leether, 28 februari 2019

Ruud Leether

Wil het Rijks ICT-dashboard een zinvolle functie krijgen dan moet dat snel anders. Transparantie dient voorop te staan.

lees meer


Confucius proof!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 27 februari 2019

Bij innovaties is het uitermate essentieel dat niet de theorie leidend is, maar de weerbarstige praktijk. Where else!

lees meer


Bezwaar verdwenen

door: Arjan Widlak, 27 februari 2019

Arjan Widlak

Ooit had je als burger een ordner met bewijsjes, maar door de digitalisering concentreren je gegevens zich bij de overheid.

lees meer
nieuws

‘We moesten het wiel uitvinden’

Experimenteren met datagedreven beleid

door: Brigit Kooijman, 25 februari 2019

Rotterdam - datagedreven beleid

In Rotterdam werkt een consortium aan een innovatief, experimenteel project dat meer kennis moet genereren over datagedreven beleidsontwikkeling. De komst van de AVG afgelopen mei zorgde voor verwarring, en voor vertraging, maar alle partijen – de gemeente Rotterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en TNO – zijn niettemin enthousiast over de samenwerking. “Niemand kan het meer alleen.”

lees meer
weblogs

AVG en no-dealBrexit

door: Menno Weij, 26 februari 2019

Menno Weij - SOLV

Europa legt het probleem onder de AVG bij een no-dealBrexit op het bord van het bedrijfsleven. Dat had anders gekund.

lees meer


Opruimen!

door: Jos Dolstra, 25 februari 2019

Jos Dolstra

Werken aan een omgevingsplan lijkt een beetje op een zolder die moet worden opgeruimd. Hoe en waar begin je?

lees meer


ICT-problemen?

door: Walter van Holst, 25 februari 2019
reacties: 3

Walter van Holst

Talloze experts spraken woorden over ICT-problemen bij de overheid, maar zijn het eigenlijk wel problemen met ICT?

lees meer


Praktijklessen voor datakluizen

door: Bart Jacobs, 22 februari 2019

Bart Jacobs

Een digitale datakluis voor de burger staat opnieuw op de politieke agenda, maar waar kunnen we eigenlijk uit kiezen?

lees meer
podium

We hebben deugden nodig voor ethische algoritmes

door: Marc Steen, 27 februari 2019

Podium Marc Steen

Het gaat steeds vaker over algoritmes en artificiële intelligentie (AI) in overheid en openbaar bestuur. Zo was daar het ‘Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen’ van de Raad van State, over geautomatiseerde besluitvorming, zelflerende systemen en ketenbesluitvorming. Een mooi onderwerp. Controversieel ook. In de context van bestuur wil je immers ook in kunnen grijpen in automatische besluitvorming en beslissingen kunnen traceren.

lees meer
praktijk

Van vergelijken word je beter

Pilot succesratio digitale dienstverlening

door: Quita Hendrison, 28 februari 2019

dienstverlening

Data zijn voor gemeenten dé grondstof voor besluitvorming en beleid. De eigen data kunnen vergelijken met die van andere gemeenten levert nog meer waardevolle informatie op. Niet om met elkaar te wedijveren, maar om van elkaar te leren. Waarstaatjegemeente.nl. laat op allerlei relevante thema’s zien hoe gemeenten het doen. Een van die thema’s is digitale dienstverlening.

lees meer


‘Ik wil nooit meer iets anders’

Gemeente Den Haag meer dan tevreden over StembureauApp

door: Frits de Jong, 27 februari 2019

stembureauapp

Het initiatief lag bij de gemeente Rotterdam, maar inmiddels hebben meerdere gemeenten de StembureauApp omarmd. Ook de gemeente Den Haag doet mee. Daar is de scepsis van het begin verdwenen en heeft het plaatsgemaakt voor louter lyrische geluiden.

lees meer


Online dienstverlening is teamwork

door: Quita Hendrison, 26 februari 2019

teamwork

Online dienstverlening wint aan belang; die realiteit is de laatste jaren steeds meer omarmd door de Nederlandse gemeenten. Digitale dienstverlening is snel, efficiënt, interactief en op maat aan te bieden aan inwoners en ondernemers. Precies wat de samenleving anno 2019 verwacht. Aan de basis van de online dienstverlening ligt een goede organisatie en inrichting van het online team.

lees meer


Gemeenten gezamenlijk de markt op

Collectieve aanbesteding standaard softwarepakketten

door: Frits de Jong, 25 februari 2019

winkelwagen

Met de aanschaf van standaard softwarepakketten zijn grote bedragen gemoeid. Gemeenten geven op jaarbasis gemiddeld miljoenen uit aan de aanschaf of lease van standaard software en licenties. Maar waar veel geld wordt uitgegeven, is ook veel te besparen. Bijvoorbeeld door als gemeenten gezamenlijk op te trekken in het aanbestedingstraject. GT Software Broker is zo’n traject.

lees meer
Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Kristel Lammers, Ruben Boyd, Leen van Doorn, Evert-Jan Mulder en Hugo Aalders.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?partners

Blije burgers en blije ambtenaren in Helmond!

door: Femke Rhouat-Van der Gouw | 28 februari 2019

Femke Rhouat - Van der Gouw

Elke gemeentelijke situatie en specifieke kennisvraag behoeft unieke dienstverlening. Daarom is gemeente Helmond gestart met iService. Waarin medewerkers van de gemeente Helmond en consultants van PinkRoccade Publiekszaken samen de dienstverleningsdoelstellingen van de gemeente Helmond behalen. Hans van Holstein, manager Burgerzaken gemeente Helmond, en Theo Daniels, functioneel beheerder iBurgerzaken, delen hun ervaringen.

partnerpagina pinkroccade

lees meer


Governance zorgt dat alles werkt

door: Jet van Eeghen | 27 februari 2019

Smit en Appelboom

Governance is typisch zo’n begrip dat je overal hoort, maar moeilijk is uit te leggen. Bij de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid dachten ze: we gaan het gewoon doen. Voor de ontwikkeling en het beheer van onze diensten maken we een structuur (de governance!) waarmee iedereen weet wat hij moet doen en wat wiens verantwoordelijkheden zijn. Simpel uitgangspunt, niet zo simpel in de uitvoering.

partnerpagina minjenv

lees meer
laatste reacties