De 30 kilometer-paradox

iBestuur nieuwsbrief 28 maart 2019

Brancheorganisatie RAI (Rijwiel- en Automobiel-Industrie) wil een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De RAI wil ‘zijn verantwoordelijkheid nemen’. Reden om ons eens te verdiepen in de 30 kilometer-paradox: juist in een 30 kilometer zone kun je flink gas geven! Er zijn nauwelijks obstakels en de politie dient er op aanwijzing van het OM ’zeer terughoudend te zijn met handhaving’.

De paradox vindt zijn oorsprong in het programma Duurzaam Veilig – what’s in a name! – dat ruim 20 jaar geleden vooral voor minder regels moest zorgen. Tot dan toe werden er strenge eisen gesteld aan 30 km-zones: slalommen rond bloembakken en met je kneiter tegen het dak als je te hard over de drempels reed. Na de invoering van Duurzaam Veilig lieten veel gemeenten zelfs de meest sobere inrichting achterwege: een bord 30 aan het begin en het eind van een straat en daar bleef het bij. De politie is er niet om lakse gemeenten te corrigeren door middel van handhaving. Bovendien kreeg het OM herhaaldelijk het deksel op de neus omdat de rechter overtreders gelijk gaf als die zich beriepen op het ontbreken van voorgeschreven weginrichting.

De 30 km-zones verspreiden zich als een olievlek door de bebouwde kom. Ze verlossen de wegbeheerder namelijk ook van een hoop bureaucratische rompslomp. De geluidsnormen en de onderzoeksverplichting uit de wet Geluidshinder gelden niet voor 30 km-zones. En ook rekenmodellen voor luchtvervuiling steken voordelig af als er maximaal 30 kilometer per uur gereden wordt.

En zo zitten we nu met de erfenis van Duurzaam Veilig: overal 30 km-zones die niet als zodanig zijn ingericht, politie die niet handhaaft, auto’s die dus flink doorrijden en steeds meer verkeersslachtoffers: in 2015 vielen er 40 doden in 30 km-zones.

Als de RAI haar verantwoordelijkheid wil nemen, moet ze vooral meer drempels en bloembakken eisen.

Tot volgende week

Peter Lievense


nieuws

Uitgeklede Woo goed voor informatiehuishouding

Wet open overheid

28 maart 2019

Uitgeklede Woo goed voor informatiehuishouding

Zeven jaar nadat GroenLinks een initiatiefvoorstel voor een Wet open overheid (Woo) indiende, ligt een nieuw voorstel voor advies bij de Raad van State. Het oude moest grondig worden uitgekleed om dwarsliggende lagere overheden mee te krijgen. Toch heeft de Woo mogelijk een positief effect: de overheidsinformatie-huishouding kan eindelijk verbeteren.

lees meer


‘We moeten veel meer uitleggen’

Technische transparantie neemt algoritmeangst niet weg

door: Ruben Boyd, 25 maart 2019

algorimes

‘Algoritmes bij de overheid zouden zo transparant mogelijk dienen te zijn’, schrijft minister van rechtsbescherming Sander Dekker op 8 oktober in een Kamerbrief. Maar is transparantie altijd de beste optie? Remco Boersma, projectleider Big Data Living Lab bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) legt uit waarom het ene algoritme het andere niet is.

lees meer


De overheid moet voor eigen kanalen zorgen

Digitale communicatie

door: Erik Bouwer, 21 maart 2019
reacties: 2

dood in relatie tot sociale media

Hip en laagdrempelig: Facebook, WhatsApp en Twitter worden massaal door gemeenten ingezet om te communiceren met hun inwoners. Tegelijkertijd groeit van alle kanten de kritiek op big tech. De kans neemt toe dat de overheid binnenkort afscheid neemt van de kanalen die we dankzij big tech op het startscherm van onze smartphone hebben staan.

lees meer
weblogs

De lift of de trap?

door: André Huykman , 27 maart 2019

Andre Huykman

Techniek zou ons meer vrije tijd en vrijheid moeten geven, maar wij kunnen daar alleen niet goed mee omgaan.

lees meer


Gemeente beter dan Facebook?

door: Henk Bos, 26 maart 2019

Henk Bos

Biedt de ‘nieuwe’ koers van Facebook overheden een kans om burgers weer digitale veiligheid te verschaffen?

lees meer


Standaardisatie is een must

door: Larissa Zegveld, 25 maart 2019

Jaar na jaar neemt het gebruik van verplichte open standaarden toe, maar er is nog meer dan genoeg werk aan de winkel.

lees meer


Misbruikframe is AVG-inbreuk

door: Caroline Raat, 22 maart 2019

Caroline Raat

Overheden halen soms de raarste streken uit om misbruik van Wobverzoeken aan te tonen, maar het mag niet altijd.

lees meer
praktijk

Zoeken naar nieuw evenwicht

Ruilhandel data overheid en derden vraagt om andere regels en afspraken

door: Frits de Jong, 25 maart 2019

weegschaal

Overheden die data gebruiken van TomTom of OpenStreetMap? We kijken er niet meer raar van op. Maar welke afspraken zijn hierover gemaakt tussen overheden en derden? Hoe zijn bijvoorbeeld de rechten op toegang tot en gebruik van data geregeld? En wat als een bedrijf failliet gaat?

lees meer
laatste reacties