iBestuur nieuwsbrief 29 oktober 2020

Dag van de Actieve Openbaarmaking

open boek De overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening, zo stelt het kabinet. Maar wat betekent actieve openbaarmaking voor de dagelijkse praktijk bij de Rijksoverheid?

Op vrijdag 11 december houdt iBestuur de Dag van de Actieve Openbaarmaking, in samenwerking met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) .

De aanmelding wordt binnenkort opengesteld. We houden u op de hoogte!

lees meer


Magazine

Omgevingswet-ICT nog niet op orde: STOP-standaard blijkt lastig obstakel

Afbeelding bij verhaal DSO De enorme druk op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de vertraagde oplevering van een van de uitwisselingsstandaarden speelden een hoofdrol in het jaar uitstel van de Omgevingswet. De tijdsdruk wordt er niet minder door, en de opgave draait niet alleen om software. Een obstakel voor de voortgang van het DSO is de vertraagde oplevering van de STOP-TPOD-standaard (STandaard Officiële Publicaties met ToepassingsProfiel voor OmgevingsDocumenten): de softwaretechnische standaards nodig voor het publiceren en wijzigen van omgevingsplannen en verordeningen.

lees meer

Column Sophie in’t Veld: Verzet

Sophie in 't Veld Vrijheidsbeperkingen die we in Europa niet voor mogelijk hielden, zijn ingezet om het coronavirus in te dammen en terug naar normaal te gaan. Maar wat als dit soort maatregelen deel worden van ‘normaal’? Sinds het begin van de coronacrisis zijn we tal van manieren om het virus tegen te gaan al ‘gewoon’ gaan vinden. Tegen die gewenning moeten we ons blijven verzetten.

lees meer

Grenzeloos Zuid-Hollands datalandschap

datalandschap De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Den Haag gaan proberen om één datalandschap te creëren waarin ze gezamenlijk beleid kunnen vormgeven en uittesten. Van een overheid waarin het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden naar een netwerkende overheid. Het is een groeimodel: het wenkend perspectief is dat alle 55 Zuid-Hollandse gemeenten aanhaken en dat gemeenschappelijke datagedreven beleidsvorming zich zelfs uitstrekt tot over de provinciegrenzen en uitgroeit tot één groot regionaal datalandschap.

lees meer


E-zine iBestuur Congres 2020

E-zine iBestuur Congres 2020 Op vrijdag 11 september werd het iBestuur Congres 2020 gehouden: digital only! Van het congres is ook een e-zine gemaakt.

In deze e-zine niet alleen een terugblik op het iBestuur Congres 2020: u kunt het iBestuur Congres echt vrijwel helemaal integraal terugkijken! In het video-overzicht achterin dit magazine vindt u de videoregistraties van bijna alle sessies en het plenaire programma. Dat is dan wel weer mooi meegenomen van ‘digital only!’.

Bekijk het e-zine hier


Weblogs

  • Michiel Steltman – De agile overheid – Zouden we met een agile-aanpak de maatschappelijke problemen van digitale- en informatietechnologie niet veel beter te lijf kunnen gaan? lees meer
  • Christian Verhagen – Politics of numbers – Er komt een vaste commissie om Kamerleden te ondersteunen en kennis te delen. De vraag is of een commissie genoeg is. lees meer


iBestuur Thuisdebat Special

microfoon Op woensdag 11 november (10.00 tot 10.45 uur) organiseren we weer een iBestuur Thuisdebat Special (Let op: Engelstalig) over het thema shared serviceorganisaties binnen de overheid.

Aanmelden voor het iBestuur Thuisdebat van 11 november, kan hier

Met Graham Cockcroft (SSCL, Engeland), Erik Bosveld (DICTU, Nederland) en gespreksleider Peter Brijs.

lees meer


Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Rob van den Hoven van Genderen, Walter van Holst, Eveline Bakker, Nathan Ducastel en Jan-Willem Wesselink.
  • Podium-artikelen van onder anderen Piek Visser-Knijff, Bahreddine Belhaj, Christiaan van den Berg en Maurits Kreijveld.


Het Digitale OverheidsOnderzoek: Gemeente 2030

BCT, organisatie voor enterprise information management, organiseert een groot onderzoek onder gemeenten met als hoofdonderwerp informatietechnologie. Doelgroep: bestuur, (senior) management en leidinggevenden.

Het Digitale OverheidsOnderzoek: Gemeente 2030, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect en ondersteund door iBestuur, bestaat uit een vragenlijst waarmee we zicht krijgen op de toekomst: wat is in 2030 de rol van de gemeente in de informatiesamenleving, die van de burger en die van de gemeenteambtenaar?

Op basis van het rapport, dat begin 2021 beschikbaar is, zal iBestuur samen met BCT een verdiepingsslag maken; bijvoorbeeld in de vorm van artikelen en kennisbijeenkomsten.

Wilt u uw licht op deze onderwerpen laten schijnen? Klik dan hier en lees de uitkomsten later terug bij iBestuur.


Partners

Red Hat – Artikel: Open organisaties in uitdagende tijden

Beeld bij verhaal Red Hat Opensourcesoftware en het gedachtegoed erachter helpen bedrijven wereldwijd niet alleen op technologisch gebied. Zo lijken ‘open’ organisaties over het algemeen beter te functioneren in de huidige coronatijd, waarin veel medewerkers vanuit huis werken. We bespreken met Carrie Carrasco en Stefan van Oirschot van Red Hat wat daar de reden van is en hoe de overheid naar een open organisatie kan transformeren.

lees meer

Centric – Artikel: Gebruikersvereniging Centric tilt inkoopproces naar hoger plan

Beeld bij verhaal Centric De gebruikersvereniging Centric – Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) – heeft een mooi resultaat bereikt: een nieuw modelcontract dat duidelijk, scherp en vooral toekomstbestendig is. En daar wordt iedereen beter van: opdrachtgever, leverancier én gebruiker. “Door samen te werken, dragen we bij aan de professionalisering van de hele markt.”

lees meer

Capgemini – Artikel: Digitale veiligheid in tijden van corona – en daarna

Beeld bij verhaal Capgemini De wereld is in de ban van COVID-19. De initiële paniek heeft inmiddels plaatsgemaakt voor handelingsbereidheid. Landen hebben vergaande maatregelen genomen; de meeste zijn erin geslaagd de eerste golf de kop in te drukken. Zolang de dreiging bestaat, moeten we continu afwegingen maken tussen belangen. Ook de Nederlandse regering is op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Meer en meer wordt in dat nieuwe normaal gesteund op de digitale wereld: als het gaat om (politieke) besluitvorming, sociaal contact, (thuis)werken en samenwerken.

lees meer

Blueriq – Artikel: Aanvraagformulier corona-steunmaatregel binnen een week live

Beeld bij verhaal Blueriq Gemeente Tilburg neemt een koppositie in als het gaat om digitale dienstverlening. Dat bereiken ze onder meer door hun onafhankelijkheid op IT-gebied. Zo bouwen ze tegenwoordig een groot deel van hun applicaties zelf, door gebruik te maken van Blueriq. En dat werkt uitstekend, bleek aan het begin van de corona-crisis. ““Wij voelden een enorme drive om dit snel en goed te doen. Ondernemers rekenden op ons, zij zaten op financiële tegemoetkoming te wachten.”

lees meer

Conxillium – Artikel: Meldingenmanagement in coronatijd: meer tevreden inwoners, minder kosten

Illustratie MeldDesk bij verhaal Conxillium Gemeenten zien het aantal meldingen over de openbare ruimte stijgen. Dat valt te verklaren door de komst van het coronavirus, waardoor we meer oog hebben voor de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. Wie thuis werkt, wandelt tijdens lunchtijd door zijn wijk. In plaats van uitstapjes verder weg, blijven we in de buurt. Adequaat meldingenmanagement helpt om de openbare ruimte leefbaar, schoon en veilig te houden. Bovendien kan het gemeenten aanzienlijk kosten besparen, aldus Remco Lammerse, projectmanager bij BeheerVisie en verantwoordelijk voor MeldDesk.

lees meer


meest recente reacties