Zwart gat

iBestuur nieuwsbrief 29 november 2018

Sinds enige tijd is iBestuur actief op LinkedIn, het zakelijke netwerk van grootgrutter Microsoft. Dagelijks plaatsen we berichten op LinkedIn die verwijzen naar de website of onze evenementen. Dat ging prima, tot vorige week zondag. Op die dag werd ik geblokkeerd door onze Amerikaanse vrienden en sindsdien kan ik mijn ‘sociale’ werk voor iBestuur niet meer uitvoeren.

Geblokkeerd door LinkedIn? Dan zul je het wel erg bont hebben gemaakt: te veel spam of uitnodigingen verstuurd, of gelogen over je ‘CV’. Nee hoor, niets van dat alles. Waarom dan wel? Geen idee. Ik ben een brave Hendrik :) De enige reden die ik kan bedenken is dat ik een tikfout heb gemaakt bij het activeren van mijn VPN-verbinding. Waar ‘nlth’ had moeten staan, tikte ik ‘th’. Je kent dat wel: zondag, nog niet helemaal uitgeslapen en dan maak je snel een foutje. De ‘th’ staat voor Thailand. Mogelijk is LinkedIn een beetje tureluurs geworden van mijn virtuele VPN-zwerftocht en heeft het daarom het sein van mijn LinkedIn-account op rood gezet.

Ik hoor je zeggen: neem contact op met LinkedIn en leg hen het probleem uit. Maar daar gaat het nu juist mis. Contact opnemen met het online netwerk lukt alleen als je een kopie van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs opstuurt. Werd ons dat ook gevraagd toen wij ons tot het ‘LinkedIn-geloof’ bekeerden? Waarom nu dan wel? Voor de goede zaak – het weer online krijgen van de iBestuur-groep – heb ik toegestemd. Bij het maken van een kopie van mijn ID-kaart heb ik gebruik gemaakt van KopieID, de tool die geïnitieerd is en gepromoot wordt door de Rijksoverheid.

KopieID adviseert om het BSN-nummer door te halen en dat advies heb ik braafjes opgevolgd. LinkedIn heeft daar immers geen sjoege mee te maken. Ook de ‘natte’ handtekening op de kopie heb ik doorgehaald. Vervolgens is de kopie digitaal opgestuurd naar LinkedIn. Een automatisch gegenereerd antwoord kwam per omgaande. Het document was niet goedgekeurd: Het type identiteitsbewijs wordt niet ondersteund of Het identiteitsbewijs is niet leesbaar. Wtf. Gelukkig was het antwoord ook voorzien van een oplossing: Probeer het identiteitsbewijs opnieuw in te dienen of gebruik een paspoort als het identiteitsbewijs niet wordt ondersteund om verder te gaan met uw beroep. U raadt het al: ik heb de aanvraag nog een keer ingediend en kreeg hetzelfde, automatisch gegenereerde, antwoord terug.

En nu?

Ik heb het gevoel dat ik in een zwart gat rond dool en niet weet waar de in- of uitgang is. Omdat contact krijgen met de mensen achter het online netwerk op geen enkele manier lukt en hun manier van werken de nodige vraagtekens oproept, adviseren meerdere juristen en informatieprofessionals mij om het geval aan te kaarten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan toch niet zo zijn dat een virtueel bezoekje aan Thailand onze groep op LinkedIn fataal wordt?

Volgende week is Peter Lievense weer terug.

Frits de Jong

- - - - -

podium

Digitaliseren en verantwoordelijkheid

door: Leon Dohmen, Joan Baaijens en Liesbeth Ruoff, 29 november 2018

digitalisering

De Magna Carta wordt gezien als het eerste mensenrechtenverdrag, nodig om mensen te beschermen tegen machtsmisbruik van de koning. Anno 2018 moeten grondrechten van mensen ook worden beschermd tegen de voortschrijdende digitalisering. Zo pleit het Rathenau Instituut voor maatschappelijk verantwoord digitaliseren. Maar welke rol spelen de bouwers van de digitale samenleving, de (IT-) professionals, daarbij?

lees meer

- - -

'Bedrijven, maak datalekken gewoon openbaar'

door: Bernold Nieuwesteeg, 28 november 2018

hacker

Een groot deel van datalekken wordt wel gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar komt vervolgens niet in de openbaarheid. “Dat is een gemiste kans”, zegt onderzoeker Bernold Nieuwesteeg van Erasmus School of Law. “Datalekken zijn net als de griep”, meent hij. “Iedereen moet er een keer aan geloven.”

lees meer

- - -

'De persoonsdatakluis moet weer open!'

door: Henk Bos, Marjan Schnetz en René Veldwijk, 26 november 2018
reacties: 1

Tweede Kamer

Maandag 26 november overlegde de Tweede Kamer over een initiatiefnota van VVD en D66. Het onderwerp van deze nota was de online identiteit en regie van burgers op de eigen persoonsgegevens. Centraal daarbij stond een in GBA-kringen bekend begrip: de digitale kluis met persoonsgegevens, zoals oorspronkelijk in het rapport van de CMGBA opgenomen.

lees meer

- - -

 

- - - - -

weblogs

Toegevoegde waarde van open source

door: Astrid Oosenbrug, 29 november 2018
reacties: 1

Astrid Oosenbrug

Waar commerciële partijen open source-oplossingen al lang hebben omarmd, blijven bestuurders van publiekrechtelijke organisaties vasthouden aan oude techniek en oplossingen.

lees meer

- - -

Robothanden aan het bed

door: Jan Willem Boissevain, 28 november 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

De discussie over robotisering wordt nog overwegend gedomineerd door de gedachte dat robots onze banen gaan innemen. Die gedachte is onterecht, want het is niet óf óf, maar én én.

lees meer

- - -

Zijn co-ops de toekomst?

door: Maurits Kreijveld, 27 november 2018

Maurits Kreijveld

Het ‘runnen’ van coöperatieve platformen is geen vrijblijvende oefening, maar het aangaan van een samenwerking die vraagt om regelmatige afstemming en herbezinning.

lees meer

- - -

AVG-puzzeltjes voor mens en computer

door: Marc van Opijnen, 26 november 2018

Marc van Opijnen

Iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft, weet inmiddels dat de AVG enorm ingewikkeld is; voor bedrijven, voor burgers, voor computers. Gelukkig is er hulp in de vorm van een stripboek!

lees meer

- - -

Camera's boven de weg

door: Arjan Widlak, 23 november 2018

Arjan Widlak

Zelden wordt gegevensuitwisseling ingezet ten behoeve van de burger. Doen zijn tijd en kosten er minder toe? Nee natuurlijk niet, maar er is ook niemand die erop wordt afgerekend.

lees meer

- - -

 

- - - - -

Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Willem Pieterson, Bart den Dulk, Laurens Nijs, Arjan Widlak (wekelijks), Arjen Hof, Hugo Aalders, Menno Weij en Rob van den Hoven van Genderen.
  • Podiumbijdrage van onder anderen Siri Beerends.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor achtergrondartikelen, praktijkverhalen en opinie van (co-)auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


- - - - -

partners

Deadlock op de Zuidas: de limiet is bereikt

door: Menno Kooistra en Laurens Lapré, 28 november 2018

Zuidas Amsterdam

Wat is ervoor nodig om mensen zover te krijgen dat ze de auto laten staan? Dat is de hamvraag waar de ontwikkelaars van Mobility as a Service (MaaS) mee worstelen.

partnerpagina cgi

lees meer

- - -

Leuker kunnen we het niet maken, wel veiliger

door: Eddy van de Werken, 26 november 2018

Eddy van de Werken - Centric

Op 12 oktober kopte Computable ‘Fiscus: beveiligen persoonsdata technisch onmogelijk’. Het artikel benadrukt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een belangrijke rol ziet voor privacy logging in het verantwoorden van gegevensverwerkingen. Sterker nog, de Autoriteit vindt dat organisaties daartoe wettelijk verplicht zijn.

partnerpagina centric

lees meer

- - -

 

- - - - -

persberichten

Internationale versie van de CIP Privacy Baseline

29 november 2018

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft op 22 november 2018, samen met netwerkpartner Mexon Technology, de internationale versie gepresenteerd van de CIP Privacy Baseline.

partnerpagina cip

lees meer

- - -

 

- - - - -

laatste reacties

- - - - -