Meten is weten, en meer

iBestuur nieuwsbrief 30 januari 2020

Daklozen tellen om passende maatregelen te treffen. In Berlijn gingen vannacht bijna 4000 vrijwilligers in 600 teams de straat op om vast te stellen waar ze vandaan komen en welke hulp ze nodig hebben.

Wat een mooie actie!

Niet alleen omdat zo unieke data verzameld worden die beleid kunnen onderbouwen, maar ook omdat deze werkwijze maatschappelijke saamhorigheid creëert. Ik weet zeker dat veel van deze 4000 mensen vannacht kennis gemaakt hebben met een andere kant van de samenleving. Zo gaat datagedreven besluitvorming, wat sommigen klinisch in de oren klinkt, gepaard met burgerparticipatie.

Zouden we meer moeten doen.

Tot volgende week.

Heleen Hupkens

nieuws

Gemeenten niet blij met verplichte antennes

5G komt er echt aan

door: Fred van der Molen, 30 januari 2020

Antenne

Voorjaar 2020 is de veiling van de eerste 5G-frequenties. Gemeenten tonen zich bezorgd over de overlast die de uitrol van dit supersnelle mobiele netwerk gaat bezorgen en vrezen maatschappelijke onrust vanwege de extra stralingsbronnen. Ten onrechte zeggen de telecomaanbieders. De impact gaat erg meevallen. De hele discussie heeft een hoog déjà-vu gehalte.

lees meer


Minister sluit uitstel invoering Omgevingswet niet uit

door: Bas Linders, 29 januari 2020

De Eerste Kamer zal volgende week instemmen met de invoeringswet voor de Omgevingswet. Dat bleek tijdens een 12 uur lang debat op maandag en dinsdag. Het is nog onduidelijk of de streefdatum voor de inwerkingtreding, 1 januari 2021, zal worden gehaald. Dat hangt af van de werking van de digitale ruggengraat van de wet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet ( DSO).

lees meer


podium

Van het oude ontwerp naar een nieuwe visie

door: Dirk Schravendeel, 27 januari 2020

Plan B

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) komt met een nieuwe visie op het Stelsel van Basisregistraties. Het huidige stelsel voldoet op delen niet (meer) goed. Dat constateerden ook onder meer de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. Wat is er mis met het huidige ontwerp en hoe kan het anders? (longread)

lees meer


weblogs

Ode aan de CISO

door: Hugo Aalders , 30 januari 2020

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Zet de CISO binnen uw organisaties eens in het zonnetje. Want dat is wel verdiend, na alle problemen met Citrix.

lees meer


Vooringenomenheid

door: Arjan Widlak, 29 januari 2020

Arjan Widlak

De Cie. Donner benoemt de ICT niet als middel waarmee de institutionele vooringenomenheid werd vormgegeven. Vreemd.

lees meer


Zandloper

door: Kristel Lammers, 28 januari 2020

Kristel Lammers - VNG

Op 1 juni moeten de concept-RES worden opgeleverd en laten zien waar elke regio op die datum staat. Een mooi ijkpunt.

lees meer


Precisiebombardement

door: Larissa Zegveld, 27 januari 2020
reacties: 1

Larissa Zegveld

NCSC adviseerde om alle Citrix-poorten te sluiten. Moet het zo drastisch, of is een meer afgewogen advies denkbaar?

lees meer


Online identiteit

door: Douwe Schmidt, 24 januari 2020

Douwe Schmidt

Als het aan het kabinet ligt kunnen marktpartijen straks graaien in de basisadministratie en digitale paspoorten uitgeven.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder andere Seger de Laaf, Jan van Ginkel, Joost Gerritsen, Henk Bos, Carolien Nicolai, Marc van Opijnen, Ad Gerrits, Eddy Van der Stock en Michiel Steltman.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Overheid, werk aan digitaal vertrouwen!

30 januari 2020

dataprotectie

Vertrouwen moet je verdienen. Zeker in de digitale wereld. En zeker als je een organisatie in de publieke sector bent. Want je hebt grote hoeveelheden gevoelige, persoonlijke informatie in je bezit.

partnerpagina ibm

lees meer

'Een omvattende quantumstrategie is nodig'

door: Julian van Velzen | 29 januari 2020

Julian van Velzen

Quantumcomputers zullen in staat zijn hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt daarmee onze digitale veiligheid in gevaar en liggen straks onze gegevens op straat? Belangrijke vragen waarop de overheid samen met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de komende jaren het antwoord op zal moeten vinden. Dit vraagt om een quantumstrategie.

partnerpagina capgemini

lees meer

Hulp van boven

door: Marieke Vos | 27 januari 2020

Wereldkaart

Met data uit de ruimte zijn allerlei toepassingen mogelijk voor de samenleving. Met hulp van satellieten worden bijvoorbeeld risico’s in de tuinbouw beheerst, waterwegen gemonitord en lichtvervuiling gesignaleerd. Satellietdata worden bovendien gebruikt voor betrouwbare positiebepaling.

partnerpagina cgi

lees meer

Ruimte om te groeien: Robberts reis bij IMAGEM

door: Tieme de Jonge | 24 januari 2020

pand van Imagem

Op 15 oktober is Robbert van Bussel, Business Consultant bij IMAGEM, vijf jaar in dienst. Een goede reden om het met Robbert te hebben over hoe hij bij IMAGEM terechtkwam en hoe zijn loopbaan hierna verliep.

partnerpagina imagem

lees meer

laatste reacties