Zelfstandigen zonder pensioen

iBestuur nieuwsbrief 30 augustus 2019

De Belastingdienst is kil en hardhandig tegen burgers bij het stopzetten en terugvorderen van toeslagen, aldus een zwartboek dat deze week aan de staatssecretaris is overhandigd. Nee, dan het UWV: daar kun je frauderen als uitkeringsgerechtigde en zélfs als de UWV-medewerkers dat door hebben doen ze daarvan geen melding binnen de eigen organisatie omdat dat ‘afleidt van het primaire proces’. Tja, het is ook nooit goed!

Wat ze wel goed hebben gedaan bij de Belastingdienst is dat alle eenmanszaken binnenkort een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Voor wie even niet heeft opgelet: terwijl de ene helft van de overheid de burger waarschuwt dat die zijn BSN moet afplakken in zijn paspoort omdat anders zijn identiteit gestolen wordt, verplichtte de andere helft – de BD dus – 1,3 miljoen zelfstandigen-zonder-pensioen om overal hun BSN te publiceren. Dat BSN vormt namelijk de basis van het BTW-nummer.

Acht jaar protest uit het veld – en van de flanken van de politiek – mocht niet baten: ‘daar is een heel nieuw IT-systeem voor nodig, daar beginnen we niet aan’, maar een dreigende blik van de Autoriteit Persoonsgegevens deed wonderen. De oplossing heeft de schoonheid van eenvoud: zolang dat nieuwe BTW-systeem er niet is, krijgt iedere zzp’er een nieuw nummer voor gebruik in de buitenwereld dat in de communicatie met de Belastingdienst weer wordt vertaald naar het oude BTW-nummer.

Die 1,3 miljoen burgerservicenummers slingeren natuurlijk nog wel jaaaaaren rond op internet…

Tot volgende week

Peter Lievense

nieuws

Een onvermijdelijk gevaar?

Shadow-IT bij de overheid

door: Erik Bouwer, 30 augustus 2019

shadow-IT

Ze zijn razend handig: WhatsApp, Dropbox, WeTransfer, Gmail, Google Docs, Trello, conversieprogrammaatjes. Of wat te denken van een virtuele server bij Amazon Web Services om even wat dingetjes te doen die niet via de gewone IT-omgeving kunnen? Welkom in de wereld van shadow-IT: software waarvan de IT-afdeling zegt dat het niet gebruikt mag worden, maar die de IT-eindgebruiker een oplossing biedt. Shadow-IT is een enorme risicofactor voor de overheid. Maar niemand kent de exacte omvang ervan.

lees meer


weblogs

Leidende principes

door: Dirk-Jan de Bruijn , 29 augustus 2019

Stel bij innovaties niet het eigen instituut of koninkrijk centraal staat, maar de maatschappelijke opgave. What else?

lees meer


Etnisch profileren

door: Arjan Widlak , 27 augustus 2019

Arjan Widlak

Etnisch profileren: het mag niet, maar het gebeurt wel. Vaak ook nog eens subtiel en breder dan alleen etniciteit.

lees meer


Harde Brexit

door: Walter van Holst, 22 augustus 2019
reacties: 1

Walter van Holst

De kans op een (harde) Brexit neemt met de dag toe, maar wat heeft dat voor gevolgen voor het publieke domein?

lees meer


Waar is de wet?

door: Marc van Opijnen, 19 augustus 2019
reacties: 1

Marc van Opijnen

Hoe weet je of een site ook echt van de overheid is? Wordt het niet eens tijd voor één domein voor de hele overheid?

lees meer


podium

Transformatie in het sociale domein: een kwestie van efficiënter werken

door: Henk Plessius, 19 augustus 2019

oude en jonge handen

De kosten in het sociaal domein rijzen de pan uit. Een toenemend aantal gemeenten verkeert in de problemen door overschrijding van de zorgbegroting. Het kan allemaal veel efficiënterer, maar daarvoor is het wel nodig de focus te verleggen en meer in handen te leggen van de zorgvrager zelf. Digitalisering kan daarbij helpen.

lees meer


'Kies decentraal inlogmiddel voor burgers'

door: Bart Jacobs, 19 augustus 2019

digitale identiteit

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft een wijzing aangekondigd op het wetsvoorstel Digitale Overheid, dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt. Knops kiest voor een nieuwe toelatingssystematiek, waarin ruimte is voor nieuwe toe te laten private partijen. Bart Jacobs, voorzitter van stichting Privacy by Design, zet vraagtekens bij de plannen van Knops en schreef op maandag 12 augustus een open brief aan de staatssecretaris.

lees meer


magazine

Wat is de impact op IT-uitbesteding?

Nieuwe rechtspositie ambtenaren:

door: Peter van Schelven , 26 augustus 2019

JurisPrudent

Al jaren is de Haagse politiek er stevig mee bezig: het streven om de arbeidsrechtelijke status van het overgrote deel van het ambtenarencorps zoveel mogelijk gelijk te stellen met die van werknemers uit de private sector. Over enkele maanden gaat dat lukken.

lees meer


nieuws

'Met concrete eisen kunnen we de techniek ethisch vormgeven'

door: Mariëlle de Groot, 29 augustus 2019

Marijn Janssen en Jeroen van den Hoven

Tijdens een heus college over techniek en ethiek vertellen TU Delft hoogleraren Marijn Janssen (ICT & Governance) en Jeroen van den Hoven (Ethics & Technology) over de kansen van innovatie met nieuwe technologie en de ethische uitdagingen daarbij.

lees meer


Inzicht in informatiebeveiliging

door: Fred van der Molen, 27 augustus 2019

hacken

De publieke sector verandert door de opmars van digitale technologieën. De meer dan tweehonderd jaar oude Algemene Rekenkamer speelt daar op in met nieuwe onderzoeksdoelen en -methoden. Daar hoort ook hacken bij.

lees meer


Alternatieven voor Facebook, Twitter en WhatsApp

door: Karina Meerman, 22 augustus 2019

Kees Verhoeven

Digitale dienstverlening is relatief eenvoudig via commerciële digitale platformen, zoals WhatsApp of Facebook. Maar wegen de economische en veiligheidsrisico’s nog op tegen het gemak? Op het iBestuur Congres ging Tweede Kamerlid Kees Verhoeven in gesprek met een panel en de zaal.

lees meer


praktijk

‘Het is niet alleen een Delfts feestje’

Beleidsadviseur Kenniseconomie Jos Littel:

door: Frits de Jong, 28 augustus 2019

quantumcomputer

Dat ‘quantum’ groot wordt, hoef je gemeenten in de omgeving van Delft niet meer te vertellen. Bij een aantal van die gemeenten heeft de ‘koudwatervrees’ inmiddels plaatsgemaakt voor enthousiasme. Zij zien in dat quantum ook hen veel kan bieden, ook al ligt de economische kern van quantum in Delft.

lees meer


Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Menno Weij, Carolien Nicolai, Johan Groenen, Pascale Georgopoulou, Jan van Ginkel, André Huykman, Hugo Aalders en Walter van Holst.
  • De rubriek Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel.
  • De rubriek Praktijk biedt plaats voor casuïstiek en verhalen uit de praktijk van (co-) auteurs uit de publieke sector.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?


partners

Digital Learning Hub, veelbelovend eerste product samenwerking Defensie, Capgemini en CGI

29 augustus 2019

defensie

Het Command en Control Ondersteuningscommando werkt in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht op het kennisdomein samen met de civiele partners Capgemini en CGI. Die samenwerking levert deze week haar eerste tastbare product op, de Digital Learning Hub (DLH).

partnerpagina cgi

lees meer

Dienstverlening moet doorgaan, onafhankelijk van storingen in het zaaksysteem!

27 augustus 2019

error

Sinds 15 april 2019 is gemeente Helmond zaakgericht gaan werken met iBurgerzaken en een koppeling met het zaaksysteem. Theo Daniels, Applicatiebeheerder iBurgerzaken bij gemeente Helmond, vertelt je meer over de functionaliteit en implementatie van de Continuïteitsvoorziening. Het grootste voordeel? De dienstverlening wordt dankzij de Continuïteitsvoorziening niet beïnvloed door het zaaksysteem.

partnerpagina pinkroccade

lees meer

Delen maakt rijk!

door: Sanne van der Zanden | 21 augustus 2019

Sanne van der Zanden

De komende periode gaan we nog meer geven en delen, zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. Het delen van praktijkverhalen rondom iBurgerzaken biedt namelijk hele waardevolle mogelijkheden aan anderen. Zo kunnen we samen burgers, bedrijven, instellingen én medewerkers bij gemeenten in hun kracht zetten en de dienstverlening verder verbeteren. Als dat geen Customer Care is!

partnerpagina pinkroccade

lees meer

laatste reacties