Onafhankelijk van de wil

iBestuur nieuwsbrief 31 januari 2019

You win some, you lose some. Het snijvlak van technologie en rechtspraak levert regelmatig verrassende uitkomsten op.

Ingewikkeld voorbeeld: voorafgaande aan de voetbalwedstrijd Ajax-Celtic in 2013 zetten tweeduizend Keltische hooligans de Amsterdamse binnenstad op stelten. Aan de politie de ondankbare taak om dat in goede banen te leiden en daarbij vielen over en weer flinke klappen. Op basis van het proces-verbaal krijgt een aantal Schotten bij een snelrechtzitting een paar maanden aan de broek wegens openlijke geweldpleging. Nou was het die avond natuurlijk een orgie van openlijk geweld, maar juist deze veroordeelden hadden daar naar eigen zeggen niet aan mee gedaan. Het Amsterdamse Hof eiste onlangs bij het hoger beroep bij de politie de videobeelden op die een speciale video-eenheid had gemaakt. En wat bleek: de verdachten die volgens het proces-verbaal hadden lopen meppen, hadden niks uitgevreten. Nou lijken die Kelten natuurlijk allemaal op elkaar, maar toch… vrijspraak en gezichtsverlies voor de politie.

Andere zaak: de Koninklijke Marechaussee mocht op Schiphol onder dwang de vingerafdruk van een verdachte van drugssmokkel afnemen om zijn telefoon te ontgrendelen, oordeelde de rechter. En dat terwijl een verdachte wel mag weigeren om de pincode van zijn smartphone af te geven omdat dat in strijd is met het Nemo Tenetur-beginsel, dat inhoudt dat de verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. De rechter had het weer fraai verwoord: ‘Het gaat om biometrisch materiaal wat onafhankelijk van de wil van verdachte bestaat en wat zonder zijn medewerking zou kunnen worden verkregen.’ Ik wou dat ik zo mooi kon formuleren.

Les voor een ieder die iets te verbergen heeft: gebruik geen biometrische vergrendeling!

Tot volgende week

Peter Lievense


weblogs

Eerst leren, dan reguleren

door: Hugo Aalders, 31 januari 2019

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Het wordt tijd dat de overheid haar rol pakt om vanuit het publieke belang bij te dragen aan technologische ontwikkelingen.

lees meer


Ethiek en ICT

door: Arjan Widlak, 30 januari 2019

Arjan Widlak

Ethiek wordt steeds vaker in verband met ICT gebracht. De vraag is of mevrouw Bastiaansen daar echt mee geholpen is.

lees meer
podium

Waar staat de Nederlandse digitale overheid?

Vergelijking met Denemarken en Italië

door: Erik Boerma, Mark Elstgeest en Laura Steenbrink, 31 januari 2019

Kopenhagen

Het kabinet Rutte-III zet stevig in op digitalisering van de overheid. Het urgentiegevoel daarbij is groot. Maar hoe doet Nederland het eigenlijk vergeleken met de koploper en een achterhoedespeler? Wat kan Nederland daarvan leren en wat kunnen organisaties daarmee? En wat zijn eigenlijk succesfactoren voor het omgaan met digitalisering?

lees meer
nieuws

Realiteit met ambitie

Tussenstand NL DIGIbeter

door: Quita Hendrison, 29 januari 2019

NL DIGIbeter

NL DIGIbeter, de agenda voor de digitale overheid belooft ‘debat en aan de slag’. Voortvarendheid is immers het devies van verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops. Daarom kloppen we nu, ruim een halfjaar later, voor een tussenstand aan bij Katja Verhulst. Met een data agenda, een Kamerbrief, een waaier aan hackatons, challenges en pilots lijkt het erop dat de vaart er goed in zit.

lees meer
Sneak preview

Binnenkort op de website van iBestuur:

  • Blogs van onder anderen Walter van Holst, Larissa Zegveld, Jan Willem Boissevain en Dirk-Jan de Bruijn.
  • Podium-artikel Marlies van Steenbergen en Petra van Driel over het belang van ethiek voor professionals in deze tijden van digitalisering.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief of recente edities teruglezen?weblogs

Werken aan awareness

door: Youri Lammerts van Bueren, 29 januari 2019

Youri Lammerts van Bueren

Het inzetten op awareness als het gaat om informatiebeveiliging is belangrijk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

lees meer


Herinnering aan Peter Tas

door: Evert-Jan Mulder, 28 januari 2019
reacties: 1

Terugkijken op het leven van een man die bekend stond om zijn onconventionele manieren van denken en zijn humor.

lees meer
magazine

Klapband

door: Marens Engelhard, 28 januari 2019

Marens Engelhard

Hebt u weleens een buitenband om een fietswiel gelegd en dat dan de binnenband eronder vandaan floept als je hem oppompt? Plotseling ontstaat er een gezwel, meestal waar je het net niet ziet. Als je er niet als de kippen bij bent knapt ie. Is openbaarheid van overheidsinformatie zo’n uitstulpende binnenband, of hebben we hem nu te pakken? Er zijn twee wetten in de maak die proberen ons openbaar bestuur openbaarder te maken, maar of dat zonder slag of stoot gaat lukken…

lees meer
praktijk

Samenwerking over gemeentegrenzen heen

Open Webconcept: praktijkgerichter werken én kostenbesparingen

door: Frits de Jong, 28 januari 2019
reacties: 1

open webconcept

Het hebben van meer marktwerking en onafhankelijker worden van leveranciers. Dat is de gedachte achter het Open Webconcept. Het concept is gebaseerd op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van open source toepassingen die (markt-)partijen kunnen installeren en waarbij de Common Ground-filosofie een grote rol speelt.

lees meer
partners

De cloud is net zo onveilig als de inrichting ervan

door: Sjaak Laan | 31 januari 2019

Met enige regelmaat lezen we over hackers die data stelen uit publieke cloudomgevingen, zoals bijvoorbeeld een recente hack bij Amazon Web Services (AWS). De oorzaak ligt vaak in de manier hoe klanten hun security hebben ingericht in de cloud en niet aan de beveiliging van de publieke cloud zelf.

partnerpagina cgi

lees meer


iParticipatie: snelheid, zorgvuldigheid en grip

31 januari 2019

Pink

Bij Stroomopwaarts MVS – het gebundelde participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam – denken ze áltijd vanuit hun klanten; kwetsbare inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning. De organisatie implementeerde onlangs iParticipatie, een keuze die óók werd gemaakt vanuit het belang van de klant. Directeur Desirée Curfs: “Het versnelt de aanvraag- en beoordelingsprocedure en dat is cruciaal voor onze doelgroep.”

partnerpagina pinkroccade

lees meer


Sturen vanuit informatie

door: Marieke Vos | 30 januari 2019

CGI

Hoe kan de overheid informatiegestuurd werken? Er wordt volop mee geëxperimenteerd, binnen de hele overheid. CGI is bij veel van deze pilots betrokken en bundelt de geleerde lessen in een aantal leidende principes voor de informatiegestuurde overheid.

partnerpagina cgi

lees meer


Cybersecurity en de gemeente

29 januari 2019

Capgemini

Steeds meer services worden digitaal aangeboden. Ook bij gemeenten. Een prettige ontwikkeling voor iedere burger, want voor vergunningen, paspoorten of het ‘reserveren’ van een bijzondere ambtenaar voor een huwelijk hoeft niemand meer naar het gemeentehuis. Bovendien is online dienstverlening vaak beter en goedkoper.

partnerpagina capgemini

lees meer


Computer says how

door: Marlies Ruijter | 28 januari 2019

Blueriq

Chris Geertsma raakte volledig verstrikt in de ambtelijke molen toen hij een zorgvraag had voor een pleegkind. De onmacht die hij toen voelde is nu zijn motivatie om – via zijn werk bij Blueriq – de dienstverlening binnen de overheid persoonlijker én efficiënter te maken.

partnerpagina blueriq

lees meer
bijeenkomsten

Nieuwspoort Rondetafeldiscussie

Nieuwe datum: 18 februari!

Rondetafeldiscussie ‘Armchair auditing’ – maandag 18 februari 2019, Nieuwspoort, Den Haag. Van 15.00 uur tot 17.30 uur. Borrel en netwerken na!

U komt van ver? Geen nood, voor een maaltijd wordt gezorgd! Deelname is kosteloos, maar uitsluitend voor de vermelde doelgroep.

Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoeken we tijdens deze rondetafel in Nieuwspoort ‘armchair auditing’: de burger inzage geven in de uitgaven van de overheid ‘vanuit zijn leunstoel’. Hoe werkt dat? Helpt dit de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid? Capelle aan den IJssel probeert het uit in een pilot. Schuift u aan bij de discussie?

Aan tafel: • Egbert Jongsma, Algemene Rekenkamer • Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel • Hein Albeda, adviseur met een missie: Een betere overheid met sterkere burgers
Moderatie: Marcel Thaens, CIO provincie Noord-Brabant

Bent u gemeentebestuurder of wellicht raadslid? Of verantwoordelijk voor het ontsluiten van overheidsdata? Of misschien lid van de gemeentelijke rekenkamer, of ‘gewoon’ burger actief in lokale politiek. Doet u mee?

Meer informatie vindt u op ibestuur.nl


laatste reacties