Enquete: Ethische dilemma's met betrekking tot technologie

Het formulier is ook hier direct via google docs te benaderen.

- - - - -