zoeken binnen de website

‘Geen overzicht datakoppelingen bij overheid'

Hoe lopen de gegevensstromen binnen de overheid? Het overzicht dat de minister van VenJ het afgelopen jaar gaf, nodigde uit tot nader onderzoek.
Een vooruitblik op het iBestuur Congres 2016: Dutch iDesign | Smart Government

Dimitri Tokmetzis | correspondent Data & Transparantie | de Correspondent

Tokmetzis onderzoekt met Correspondent-collega Maurits Martijn hoe gegevensstromen bij de overheid lopen. “Niemand weet welke gegevensverzamelingen er allemaal zijn en welke gegevens worden uitgewisseld binnen de overheid.” Tijdens het iBC laat hij resultaten van het onderzoek zien en houdt hij een pleidooi voor overzicht en transparantie.

Januari 2015 vroeg de Kamer aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie om een overzicht van zogenaamde koppelingen van databestanden bij de overheid. Tokmetzis: “VenJ gaf dat overzicht in een weinig verhelderend Excel-bestand: onmogelijk er wat mee te doen.” Hij ging er zelf mee verder. Vulde het aan met informatie van andere bronnen, zoals het College Bescherming Persoonsgegevens en maakte de inventarisatie visueel op een kaartje. Vervolgens organiseerde hij een hackathon om te kijken hoe die informatie gestandaardiseerd kon worden: wat heeft de overheid aan informatieverzamelingen, wie is daar verantwoordelijk voor en waarmee zijn die databases gekoppeld?

Opvallend vindt hij hoe moeilijk het is om aan de juiste gegevens te komen. “Ambtenaren die ik spreek, zeggen: ‘Wij weten zelf ook niet wat we allemaal verzamelen.’ De database van het CBP is verouderd: de registratie is slecht gestandaardiseerd en er is te weinig capaciteit. Wat intussen wel duidelijk is: er zijn veel meer databestanden dan men denkt. En dan hebben we alleen naar de ministeries gekeken.”

Spaghetti

Het onderzoek biedt een update van iOverheid (WRR, 2011), tevens inspiratiebron voor Tokmetzis. “Dat heeft me op het spoor gezet naar gegevensstromen te kijken.” Het WRR pleitte voor een beter beheer en een hoogwaardigere informatiehuishouding. “Daar raken we alleen maar verder van weg”, constateert hij. “De spaghetti aan informatiestromen wordt alleen maar groter. Het is in ieders belang dat dit transparanter wordt. Voor ambtenaren zelf, maar vooral voor de burger. Als er iets fout gaat, dan weet je bij welke instanties je moet aankloppen.” Sessie voor mensen die met die overheidsdatabases werken en zij die erover beslissen.