zoeken binnen de website

Het iBestuur Congres is terug!

3 juli, Nationaal Sportcentrum Papendal

De zeven eerdere edities van het iBestuur Congres vormen een bijna mythische herinnering in het collectieve geheugen van alle bestuurders en beslissers betrokken bij de i-overheid. Er wordt nog steeds over gepraat, naar verwezen en naar gevraagd. Goed nieuws: het iBestuur Congres is terug! Nog even overweldigend, inventief en essentieel, maar wel helemaal anders. Thema: In the Dutch Mountains!


Het iBestuur Congres 2019 is een initiatief van VNG Realisatie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In samenwerking met ECP, Nederland ICT en iBestuur.

Anders dan de vorige edities van het iBestuur Congres, de laatste editie was op 20 januari 2016 in de Woonindustrie in Nieuwegein, vindt editie 2019 niet plaats in de wintermaanden maar midden in de zomer, op 3 juli! Plaats van handeling is nationaal Sportcentrum Papendal in de bossen bij Arnhem. Naast een boeiend plenair programma en meer dan zestig break out-sessies, workshops, rondetafels en één-op-één’s verspreid over het Papendal-terrein, kan er ook volop gesport worden. Onder begeleiding de klimwand op, of een clinic boogschieten, een potje volleybal of panna!

Bergbeklimmen

Het thema van het congres is bergbeklimmen: In the Dutch Mountains. Bergbeklimmen heeft veel gemeen met de realisatie van de iOverheid: dat gaat over samenwerken, afhankelijkheden en vertrouwen. En soms ook over risico’s durven nemen.
De overheid heeft een flinke ambitie als het gaat over digitale toppen: Nederland Digitaal, NL DIGIbeter, de Nederlandse Cybersecurity Agenda, Samen Organiseren, de Common Ground en de Europese Digitale Agenda. Op het iBC 2019 komen alle plannen, strategieën en vergezichten samen en onderzoeken we waar we heen gaan en hoe alles in elkaar past. De kunst is sámen de top te bereiken.

Voor de samenleving, voor burgers en bedrijven, is er één overheid. De aanpak van maatschappelijke uitdagingen gebeurt in ketens door alle lagen van de overheid. Daarin werkt de overheid met het ICT-bedrijfsleven aan innovatieve oplossingen. Daarom nemen al die overheden – van gemeente tot departement – en de ICT-sector samen deel aan het iBestuur Congres 2019.

Deelname

Het iBestuur Congres 2019 is bedoeld voor bestuurders en beslissers verantwoordelijk voor of betrokken bij de i-overheid. Van departementen, gemeenten, provincies en waterschappen, AG’s, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties, én het ICT-bedrijfsleven. Deelname aan het iBestuur Congres 2019 is kosteloos en uitsluitend op uitnodiging! Het congres is ingericht op maximaal 700 deelnemers.

Het congres begint om 11.00 uur en eindigt na een eenvoudige maaltijd om 20.00 uur. Aan het programma wordt natuurlijk nog druk gewerkt. U vindt meer informatie over het iBestuur Congres 2019 op de website

Het iBestuur Congres 2019 wordt mede mogelijke gemaakt door de founding partners Capgemini, Centric, KPN.

  • Publieke partners: Belastingdienst | ICTU | Logius | RDW | Rijkswaterstaat | provincies | Wigo4it
  • Private partners: CGI | Equinix | IBM | Microsoft | Oracle | Pegasystems