‘Geen rol in uitwisseling gegevens tussen zorgverleners’