‘Loggegevens medische dossiers minimaal 5 jaar bewaren’