eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 1

 • Vind ik leuk: Schrap artikel 125a Ambtenarenwet!

  ambtenaar 2.0

  door: Mathieu Paapst

  Op grond van artikel 125a Ambtenarenwet dwong minister Rosenthal een ambassadeur zijn ‘Like’ aan de Facebookpagina ‘Geen regering met steun van de PVV’ in te trekken. Het is echter zeer de vraag of dit wetsartikel volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door de beugel kan. Bovendien kan datgene wat 125a beoogt te regelen heel goed onder het reguliere arbeidsrecht worden gebracht.

 • We’re the government and we are here to help

  door: Sophie in ’t Veld

  Ronald Reagan zei dat hij pas echt bezorgd werd als hij dit goedbedoelde zinnetje hoorde. De overheid is altijd bezig zaken beter te maken voor de mensen. Zeker sinds de burger een veeleisende klant is geworden die snelle, efficiënte en foutloze dienstverlening eist.

 • Alleen red je het niet

  Nieuwe miljardentaken voor gemeenten

  door: Peter Mom

  Het Nationale Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), dat maar deels het beoogde resultaat bereikte, is gevolgd door de ‘implementatieagenda’ i-NUP, en nu komen er nog eens drie decentralisaties overheen. Hoe bereiden gemeenten zich voor? Als ze niet afwachten, zijn ze nog vooral zoekende.

 • Met de iPad op mijn roze wolk

  door: Marijke van Hees

  De pakken papier die we elk weekend thuisbezorgd kregen, werden afgeschaft. De secretaresses wisten niet wat hen overkwam; van vrijdagstress van printen en inbinden naar stukken ‘gewoon in een dropbox hangen’.

 • Informatisering is een veelkoppig monster!

  door: Chris Verhoef

  Informatisering is een graag gezien middel waarmee allerlei problemen worden verholpen nog voordat de oplossing een feit is. Men droomt zich een oplossing die technisch mogelijk lijkt en waarmee men het probleem al de wereld uit denkt te hebben, nog voordat de uitvoering rond is. Totdat onverwachte problemen opduiken.

 • Publiek-private samenwerking: een nieuw juridisch vacuüm?

  door: Peter van Schelven

  Steeds vaker slaan overheid en bedrijfsleven de handen ineen. Het iBestuur Congres, het resultaat van een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties, ICT~Office en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, is daarvan het fraaie bewijs. Met het congres versterken en verdiepen de rijksoverheid en de ICT-sector de dialoog die zij al jaren voeren. Vriend en vijand zijn het erover eens dat die dialoog nodig is om zowel de publieke sector als het ICT-bedrijfsleven in de vaart der volkeren op te stuwen.