eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 2

 • “De Kamer moet ook naar zichzelf kijken”

  door: Bas Linders

  CDA-Kamerlid Ger Koopmans initieerde het parlementair onderzoek naar ‘ICTproblemen bij de overheid’, maar laat voor de start al weten zelf niet mee te doen. Anderen moeten die klus maar klaren. Wie wat wanneer gaat onderzoeken is nog niet duidelijk. iBestuur zet vast op een rijtje wat al is onderzocht en wat dat heeft opgeleverd.

 • Aanbestedingswet: ‘Kabinet kiest de kant van de ondernemer’

  door: Fred van der Molen

  De nieuwe aanbestedingswet moet het voor ondernemers minder tijdrovend en makkelijker maken mee te dingen naar overheidsopdrachten. Minister Verhagen wil vooral MKB-bedrijven meer kans geven. De overheid moet beter in de gaten houden dat zij geen disproportionele eisen stelt.

 • BAG X GBA = winstpakken

  door: Peter Mom

  Twee belangrijke basisregistraties, GBA (persoonsgegevens) en BAG (adressen/gebouwen), zijn verbonden. Nu kunnen innovatieve toepassingen worden uitgedacht met gekoppelde persoons-, adres- en gebouwgegevens. Als de kwaliteit van die gegevens dat tenminste toe laat.

 • Geachte Officier van Justitie,

  Het valt mij niet licht om mij met deze brief tot u te wenden. Ik heb echter weinig andere keus. Binnen de rechtsorde bewaakt u het doen en laten van burgers en bedrijven. Schendt een van hun de strafwet, dan mag u optreden. Dat geldt ook als de Staat der Nederlanden de fout in gaat.

 • Witte vlek

  door: Marijke van Hees

  Vorig jaar bij het VNG congres waren de messen geslepen. De lokale bestuurders hadden moeite met het tempo waarmee de beoogde decentralisaties worden doorgevoerd. De discussie ging over de omvang van de bezuinigingen en de noodzakelijke frictiebudgetten. Forse taakstellingen bij de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de Jeugdhulpverlening en de Wet Werken Naar Vermogen doen menig bestuurder de rillingen over de rug lopen.

 • Brandjes blussen, mensen sussen

  door: Chris Verhoef

  Problemen met informatiebeveiliging komen zo frequent voor dat je er een weerbericht aan kan wijden.  Sterker, tijdens een uitzending van het weerbericht bij FOX kwam levensgroot een pop-up window in beeld: “You are not protected against new viruses”.

 • Liever naakt dan namaak

  door: Sophie in 't Veld

  Met haar reputatie van stoffig ambtelijk overleg en onbegrijpelijke technocratische compromissen brengt Europa zelden massa’s actievoerders op de been. Maar nu heeft een acroniem waarvan de meesten vermoedelijk niet weten waar het voor staat, miljoenen burgers gemobiliseerd. De Anti Counterfeit Trade Agreement, ACTA, lijkt op het eerste gezicht onomstreden. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten tegen de snel groeiende namaakindustrie lijkt een zeer valide doel.