eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 6

 • Privacy in de wolken, realiteit op de grond

  door: Mathieu Paapst

  Een bestuursorgaan is verantwoordelijk en altijd aansprakelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens, ook als die in de cloud staan, of via een smartphone van buiten de organisatie benaderbaar zijn.

 • Unox-cloud

  door: Chris Verhoef

  Prof. Chris Verhoef

  Mail afhandelen, gegevensopslag, data versleutelen, spam filteren, CPU-power leveren, wordprocessing, boekhouding, back-ups. Cloud services zijn typisch niemands core business behalve die van de dienstverlener. Schaalvoordeel zorgt voor een goede prijs/prestatieverhouding. De voordelen zijn evident, maar er is twijfel.

 • Cyberspace is niet het Wilde Westen

  door: Sophie in 't Veld

  Sophie in 't Veld

  De overheid kan zich niet inspannen voor grotere cyberveiligheid zonder ook voor het eigen handelen kaders te stellen en de fundamentele rechten van internetgebruikers te handhaven. Vertrouwen is cruciaal. In een rechtsstaat wordt de burger niet alleen beschermd door, maar ook tegen de overheid.

 • Digitale vaardigheden: de slimme dingen staan niet in de handleiding

  door: Mariëlle de Groot

  Tamara Huffmeijer

  De overheid moet slimmer, compacter en efficiënter, en techniek maakt steeds meer mogelijk: kennis- en informatiedeling, online netwerken en samenwerken, crowdsourcing, tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Wat vraagt het van ambtenaren om met digitale middelen hun werk goed te kunnen doen?

 • Minder blauw, meer ogen

  door: Cyriel van Rossum

  bewakingscamera's

  Crowd control kreeg in Enschede in december al een moderne invulling. Maar de Veiligheidsregio Twente wil nog verder innoveren ter vervanging van het ‘meer blauw op straat’ – ten minste als het Rijk meehelpt.

 • Fijn op Facebook en Twitter

  door: Peter Olsthoorn

  twitterbol

  Dit dreigt een wat zuur, om niet te zeggen cynisch verhaal te worden. Dat past wellicht niet in het tijdperk van Leuk & Like. Toch is de bedoeling goed: bespaar u de spijt van al te gretige omarming van social media.

 • Even enthousiast, enkele illusies armer

  door: Bas Linders

  Tof Thissen

  Gemeenten krijgen het voor de kiezen de komende jaren. Het kabinet wil bestuurlijk opschalen. KING-directeur Tof Thissen gelooft eerder in schaalvergroting via de informatiehuishouding.

 • ‘In dubio abstine’

  EPD nieuwe stijl: bij twijfel niets doen

  door: Peter Mom

  “Je kunt niet alles in de praatgroep gooien. Dat is ook niet gedaan toen voor 220 volt is gekozen. Consensus is mooi maar niet heilig.” Veelzeggend citaat. Inderdaad dendert de introductie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) door en is van consensus allerminst sprake.

 • De I-strategie in vijf bedrijven, deel V

  Architectuur

  door: Fred van de Molen

  Hergebruik en het delen van diensten is alleen mogelijk als alle partijen gebruikmaken van standaarden én ontwikkelen onder architectuur. Die stap is gezet. Het wachten is nu op de gevisualiseerde ICT-bouwplaat van de rijksoverheid. iBestuur sprak er over met Ron Roozendaal, CIO bij het ministerie van VWS.

 • De I-strategie in vijf bedrijven, deel IV

  Samenwerking met de markt

  door: Fred van de Molen

  Peter Blom

  De I-strategie heeft een apart spoor voor het verbeteren van de samenwerking met de markt. Daarmee was en is een wereld te winnen. Financieel gezien, maar ook in de kwaliteit en de doorlooptijd van projecten. iBestuur sprak er over met Peter Blom, CIO bij het ministerie van OC&W.

 • De I-strategie in vijf bedrijven, deel III

  Aanbodstructurering

  door: Fred van de Molen

  Hans van der Stelt

  Het delen van generieke ICT, het opzetten van gemeenschappelijke voorzieningen en het terugbrengen van het aantal ICT-afdelingen. ‘Aanbodstructurering’ is een rode draad in opeenvolgende hervormingsagenda’s. Hoe staat het ermee? iBestuur vroeg het aan Hans van der Stelt, CIO / directeur Bedrijfsvoering, Organisatie- en Informatiebeleid bij het ministerie van I & M.

 • De I-strategie in vijf bedrijven, deel II

  CIO-stelsel

  door: Fred van de Molen

  Peter Welling CIO minBZK

  Eind 2009 voerde de rijksoverheid het CIO-stelsel in, met per departement een CIO. Vervolgens ontwikkelde de Interdepartementale Commissie van CIO’s zich onder leiding van rijks-CIO Maarten Hillenaar tot meer dan een overleg- en onderhandelingsorgaan. In hoeverre kijken CIO’s nu voorbij de muren van hun departement? iBestuur vroeg het aan Peter Welling, CIO/hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering BZK.

 • De I-strategie in vijf bedrijven, deel I

  Samenwerking rijk-ZBO’s

  door: Fred van der Molen

  Frans Haverkamp

  Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) moeten deelnemen aan de rationalisatie- en integratieslag voor de rijksdiensten die in de I-Strategie is uitgezet. Vindt het nieuwe kabinet. Maar hebben clubs als de UWV al niet genoeg op hun bordje? iBestuur vroeg het aan Frans Haverkamp, CIO UWV.

 • E-dienstverlening uit noodzaak

  door: Marieke Vos

  André Timmermans

  Wat doe je als je budget voor grofweg de helft wordt gekort? Dan zet je volledig in op e-dienstverlening. UWV WERKbedrijf ontwikkelt Werk.nl als onlineplatform voor al zijn dienstverlening. Dat gaat niet geheel probleemloos erkent André Timmermans, directeur van UWV WERKbedrijf.