zoeken binnen de website

Track 3: De praktijk

Track 3: De praktijk

Apps ontwikkelen voor de rijksoverheid | André Emmens en Ronald Heukers, DICTU
Zaal 11/12; 13.00 uur – 13.45 uur

De smartphone als werkplek. Casus: Polizei Saarland, Microsoft, HP | Ruben Raadsheer, HP
Plenaire zaal; 14.00 uur – 14.45 uur

Ban de shredder! | Fabienne van Daalen, Domeinen | Ellen Hoog, RVO
Bibliotheek; 15.00 uur – 15.45 uur

An app a day keeps the doctor away? | Jaco van Duivenboden, Nictiz | Jeroen Biesboer, ICTU
Bibliotheek; 16.00 – 16.45 uur


Apps ontwikkelen voor de rijksoverheid

Zaal 11/12; 13.00 uur – 13.45 uur

De volgende stap: het ontwikkelen en beheren van apps voor de rijksoverheid op grote schaal.

Presentatie: André Emmens en Ronald Heukers, DICTU.


De smartphone als werkplek

Plenaire zaal; 14.00 uur – 14.45 uur

Wat als je de smartphone centraal stelt als werkplekoplossing? Eén apparaat dat mobiel en thin client bijeen brengt. Casus: Polizei Saarland, Microsoft, HP.

Presentatie: Ruben Raadsheer, HP.

Ban de shredder!

Bibliotheek; 15.00 uur – 15.45 uur

Fabienne van Daalen Duurzaamheid en IT hardware: een onmogelijke combinatie? In deze sessie, die zich met name richt op telefonie, zal blijken dat het antwoord duidelijk ‘nee’ is! En niet omdat duurzaamheid iets is dat moet, maar omdat het kansen biedt. Kansen die deels al ingevuld worden en waar u ook aan mee kunt doen. Door inzicht in praktische casus van onder andere RVO en I&M leert u over tastbare mogelijkheden in de hele keten van IT. Een keten die kansen biedt – voor de overheid en haar leveranciers – om geld te besparen, om beter gebruik te maken van de levensduur van hardware en om circulaire ambities in de praktijk te brengen. Helpt u mee de Nederlandse overheid een circulaire voorloper te maken?

Na de presentatie in deze sessie een rondetafel-discussie met overheid en markt. Nu gaan er nog jaarlijks duizenden mobieltjes door de shredder bij de overheid – zie het artikel in iBestuur magazine. Demonstraties – ook elders in het gebouw – laten zien dat er andere manieren zijn om een tablet of smartphone van informatie te schonen. Met oa Vodafone, Fairphone, SISO, Closing the Loop.

Presentatie: Fabienne van Daalen, Hoofd Innovatie & ICT, Domeinen | Ellen Hoog, Programma Manager Circulaire Economie, RVO/RWS

An app a day keeps the doctor away?

Bibliotheek; 16.00 – 16.45 uur

Over mobiele toepassingen voor gezondheid en welzijn. Deze sessie schetst de trends in zorg en welzijn, waaronder de veranderingen en verschuivingen in het zorgaanbod en de ontwikkelingen in de maatschappij en bij patiënten en clienten. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘doctor on demand’ zijn begrippen die veel worden gebruikt en waar al concrete invulling aan wordt gegeven. Tijdens de sessie wordt ingegaan op de ontwikkeling en het gebruik van apps in de zorg en kwaliteitsaspecten zoals privacy en effectiviteit. Ook laten de sprekers zien wat er nu al is in de zorg aan de de hand van voorbeelden van succesvolle apps en andere mobile Health toepassingen.

Presentatie: Jaco van Duivenboden, Nictiz | Jeroen Biesboer, ICTU


iBestuur Mobility Congres-programma