zoeken binnen de website

Track 5: Mobility overheidsbreed

Track 5: Mobility overheidsbreed

App-standaardisatie. Dat kan ook samen! | Yasin Bozkurt, minFIN | Arjan Veenboer, MobileIron
Ronde tafel-zaal; 13.00 – 13.45 uur

Overheid en apps; beheer en beveiliging | Marco Knorren, minBZK, SSC-ICT | Dennis Brocker, minV&J, DJI
Conferentiezaal; 14.00 uur – 14.45 uur

Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer | Margreet van der Krans, SSC-I DJI | Leendert Versluis, Belastingdienst | Ronald Heukers, DICTU
Conferentiezaal; 15.00 uur – 15.45 uur

Informatiesamenleving eist een ‘mobile’ overheid | Arjan van der Meer, DJI | Herriët Heersink, ICTU
Plenaire zaal; 16.00 uur – 16.45 uur


App-standaardisatie. Dat kan ook samen!

Ronde tafel-zaal; 13.00 – 13.45 uur

Bij het uitrollen van apps komen vaak de verschillende leverancierspecifieke app security- en configuratiemaatregelen van de gebruikte Enterprise Mobility Management oplossingen om de hoek kijken, zoals die van MobileIron of Airwatch. Een viertal EMM-marktpartijen hebben daarom het initiatief opgepakt om op dit gebied te standaardiseren onder de naam AppConfig. Yasin Bozkurt en MobileIron hebben een case uitgewerkt en in samenwerking met iBabs een eerste versie van een dergelijke app tot stand gebracht om te bespreken wat de mogelijkheden zijn als onderdeel van een uiteindelijk rijksbrede aanpak.

Presentatie: Yasin Bozkurt, minFIN | Arjan Veenboer, MobileIron.

Meer informatie over AppConfig en over de APPConfig community op deze websites


Overheid en apps; beheer en beveiliging

Conferentiezaal; 14.00 uur – 14.45 uur

Marco Knorren, SSC-ICT De overheid gebruikt binnen haar eigen processen, maar ook voor de dienstverlening richting de maatschappij, steeds meer apps. Het gebruik van apps levert bijzondere uitdagingen op vergeleken met de traditionele ICT. In deze sessie wordt er in gegaan de aspecten rondom beheer, distributie en beveiliging van dergelijke apps. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de onlangs gepubliceerde “Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer voor de Rijksoverheid”.

Presentatie: Marco Knorren, minBZK, SSC-ICT | Dennis Brocker, minV&J, DJI/SSC-I

Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer

Conferentiezaal; 15.00 uur – 15.45 uur

Margreet van der Krans Apps zijn hot! Zeker ook voor de rijksoverheid. Om app-ontwikkeling te ondersteunen is onlangs de ‘Handreiking Mobiele app ontwikkeling en beheer voor de Rijksoverheid’ tot stand gekomen. Dit is een co-creatie binnen de Rijksoverheid en ondersteunt overheidsorganisaties met vragen rondom dit thema. Focus zal in deze sessie liggen op het proces, mobiele bedrijfsarchitectuur, mobiele software architectuur, informatie-architectuur en user-experience.

Presentatie: Margreet van der Krans, SSC-I DJI | Leendert Versluis, Belastingdienst |Ronald Heukers, DICTU

Informatiesamenleving eist een ‘mobile’ overheid

Plenaire zaal; 16.00 uur – 16.45 uur

Van basisregistratie tot Enterprise mobility. De samenleving anno 2017 is ‘digitaal mobiel’. De overheid kan hier niet bij achterblijven en heeft al de Handreiking Enterprise mobility ontwikkeld. Ook heeft het OMO (het OverheidsMobilityOverleg) waardevolle conclusies voor vervolgstappen opgeleverd.

Een mooie uitdaging voor een nieuw kabinet! Wat zijn onze adviezen aan de onderhandelaars? Aan de hand van een inleiding en reacties hierop van het panel organiseren we ‘het gesprek’ om zo vier topadviezen te formuleren die we aan de onderhandelaars aanbieden. Zoals het recht op toegang tot het internet? Is dit een nieuw grondrecht? Wordt overheidsdienstverlening per definitie ook 100 procent mobile ? Of is het advies: overheid doe niets want de samenleving regelt het zelf wel?

Presentatie: Arjan van der Meer, DJI | Herriët Heersink, ICTU
iBestuur Mobility Congres-programma