zoeken binnen de website

Programma iBestuur Mobility Congres 2018


Programma


Programma iBestuur Mobility Congres

klik op de afbeelding voor een grotere versie van het programma


Programma in het kort:

• 10.00 uur – 10.50 uur: plenaire opening, grote zaal
• 11.30 uur – 12.15 uur: break out-sessies, diverse ruimtes
• 12.15 uur – 13.00 uur: lunch
• 13.00 uur – 13.45 uur: break out-sessies, diverse ruimtes
• 14.00 uur – 14.45 uur: break out-sessies, diverse ruimtes
• 15.15 uur – 16.00 uur: break out-sessies, diverse ruimtes
• 16.30 uur – 17.30 uur: plenaire afsluiting
• 17.30 uur – 18.30 uur: borrel en hapjes


10.00 – 10.50 uur – plenaire opening, Grote zaal


Raymond Knops Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Saskia Bruines Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag
Michel van Eeten Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity TUDelft, lid Cyber Security Raad
Ger Baron Gastheer: Ger Baron, Chief Technology Officer gemeente Amsterdam

11.30 – 12.15 uur – break out-sessies, diverse ruimtes


Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer 2.0
Locatie: Theatercafé. Tijd: 11.30 – 12.15 uur. Moderatie Ronald Heukers.

Download hier de presentatie


Leendert Versluijs Leendert Versluijs, architect bij het Mobile Competence Center van de Belastingdienst
Dennis Brocker Dennis Bröcker, adviseur bij het CIO-Office van de Dienst Justitiele Inrichtingen

Als co-creatie van SSC-I (DJI, Ministerie van VenJ), de belastingdienst (Ministerie van Financien), SSC-ICT (Ministerie van BZK) en Dictu (Ministerie van EZ) is de nieuwe versie van de Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer voor de Rijksoverheid (2.0) in mei 2018 goedgekeurd. In deze presentatie aandacht voor vraagstukken op het gebied van mobiele bedrijfsarchitectuur, mobile security, mobiele software architectuur, maar ook vele nieuwe zaken als Augmented reality, Virtual Reality, Machine learning.


Werkomgeving van de toekomst
Locatie: Zeefoyer. Tijd: 11.30 – 12.15 uur. Moderatie: Toine Veenhuis.

Download hier en hier de presentaties


Paulien van der Hoeven Paulien van der Hoeven – ministerie van BZK
Pepijn van der Spek Pepijn van der Spek, Innovation Manager at Shared Service Center ICT – Rijksoverheid
Maarten Beijl Maarten Beijl – It architect enterprise Mobility, Belastingdienst

In het traject ́Werkomgeving van de Toekomst worden scenario’s ontwikkeld over hoe de werkomgeving er in 2028 eruit zou kunnen zien. Daarnaast worden roadmaps ontwikkeld waarmee op een integrale manier (bricks, bytes en behaviour) kan worden gestuurd op de ontwikkeling van de werkomgeving van de toekomst.


Innovatief aanbesteden
Locatie: Pierfoyer. Tijd: 11.30 – 12.15 uur. Moderatie: Mark Beermann.

Download hier en hier de presentaties


Floris den Boer Floris den Boer, PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, Min EZK
Brian Benjamin Brian Benjamin, Program Manager Smart City Den Haag
Menno Paats, jurist gemeente Den Haag

De roep om efficiëntere en effectievere publieke diensten en maatschappelijke transities maken dat overheden zoeken naar innovatieve oplossingen. Soms zijn innovaties al volledig uitontwikkeld en gevalideerd en kunnen deze meteen worden toegepast. Echter vaak is er nog moet een ontwikkeltraject nodig. Bij veel belovende innovaties trekken overheden en bedrijven dan samen op. In deze sessie hoort u van PIANOo welke strategieën u kunt volgen. Van de gemeente Den Haag hoort u aan de hand van het fieldlab smart-city Scheveningen hoe een van deze strategieën wordt vormgegeven in de praktijk.

PIANOo-links:
- Toolbox met instrumenten voor innovatiegericht inkopen
- Toelichting/inleiding innovatiegericht inkopen
- Nieuwsbrief innovatiegericht inkopen
- Congres innovatiegericht inkopen
- Zelfassessment tools innovatiegericht inkopen – I
- Zelfassessment tools innovatiegericht inkopen – II


Everything you always wanted to know about cybersecurity, but were afraid to ask
Locatie: Hangaar. Tijd: 11.30 – 12.15 uur. Moderatie: Peter Lievense.


Michel van Eeten Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity TU Delft en lid van de Cyber Security Raad

Alles wat u altijd al heeft willen weten over cybersecurity maar waar u niet naar durfde vragen. Vraag maar raak. Professor Van Eeten weet het antwoord.


Korte vooruitblik op de workshop ‘Personal data: to share or not to share personal data systems’: Bob Hulsebosch, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

12.15 – 13.00 uur – lunch

13.00 – 13.45 uur – break out-sessies, diverse ruimtes


Google IO en Apple WWDC in een notendop
Locatie: Theatercafé. Tijd: 13.00 – 13.45 uur. Moderatie Ronald Heukers

Download hier de presentatie


Leendert Versluijs Leendert Versluijs, architect bij het Mobile Competence Center van de Belastingdienst

Traditiegetrouw maken Google en Apple in mei en juni de nieuwste ontwikkelingen bekend voor ontwikkelaars. Welke nieuwe mogelijkheden bieden de nieuwste versies van de mobiele operating-systemen en wat kan het betekenen voor u en uw gebruikers. Kortom het beste, meest relevante van twee grote conferenties van een week samengevat in 1 sessie op iBestuur Mobility.


eID: stavaza, overzicht en visie (Identity 1)
Locatie: Zeefoyer. Tijd: 13.00 – 13.45 uur. Moderatie Jeroen Dijkgraaf

Download hier de presentatie


Yvonne Brink Yvonne Brink, VNG Realisatie
René van den Assem René van den Assem, Principal consultant DIGITALconfidence

DigiD, eHerkenning, iDIN, eIDAS… weet u de weg te vinden in de huidige wirwar van digitale identificatie- en authenticatiediensten? Deze sessie geeft u inzicht in de stand van zaken van de verschillende eID-projecten. We praten u bij over de laatste ontwikkelingen en laten zien wat u komend jaar op dit terrein kunt verwachten, zoals de DigiD-niveaus ‘Substantieel’ en ‘Hoog’. En we vertellen u hoe u om kunt gaan met de verschillende betrouwbaarheidsniveaus en de eIDAS-verordening die per 29 september 2018 ingaat. We trappen daarbij af met een helikopterblik op de maatschappelijke behoeftes, zoals vorig jaar door gemeenten neergelegd in een position paper Digitale Identiteit.


Klantgeluk
Locatie: Pierfoyer. Tijd: 13.00 – 13.45 uur. Moderatie Seger de Laaf


Laura van Swighum Laura van Swigchum, teamleider life-events, ministerie van AZ
Adjan Kodde Adjan Kodde, directeur en oprichter Mirabeau
Dewi Delhoofen Dewi Delhoofen, programmamanager MijnApp, gemeente Eindhoven

In deze sessie praten van mens tot mens over de digitalisering van de overheid. Dat de gebruiker centraal moet is inmiddels een dooddoener, het gaat tegenwoordig om #hoedan. Moet de overheid Coolblue achterna, of zijn we al heel tevreden met basale dingen die werken? Adjan Kodde (oprichter Mireabeau), Laura van Swigchum (teamleider Life Events, ministerie van Algemene Zaken) en Dewi Delhoofen (programmamanager MijnApp in Eindhoven) praten samen met Seger de Laaf zonder taboes over dit miljardenfestijn. Ook een mening? Join the club. Neem plaats. Sta op.


Mobility bij Defensie: de essentiële samenwerking met partners
Locatie: Hangaar. Tijd: 13.00 – 13.45 uur. Moderatie Mark Beermann

Download hier de presentatie


Quinten Breed Quintin Breed, Productmanager Mobility, Ministerie van Defensie
Ben Rodrigo Iglesias Ben Rodrigo Iglesias, Senior Key Accountmanager, Samsung
Arjan Veenboer Arjan Veenboer, Accountmanager Rijksoverheid, MobileIron

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success”
De reis van het Ministerie van Defensie in de wereld van mobility en de essentiële samenwerking met interne en externe partners om succesvol te worden, te zijn en te blijven.


Hoe brengen we drones naar een hoger niveau?
Locatie: Educatie 1. Tijd: 13.00 – 13.45 uur. Moderatie Toine Veenhuis

Download hier de presentatie

Filmje Counting traffic from a drone


Rob Gerritsen Rob Gerritsen, ProRail
Roel Brandt Roel Brandt, Antea Group
Loek van Ruiten, RWS Loek van Ruiten, Rijkswaterstaat
Guido van Gessel, KPN Guido van Gessel, Salesmanager IoT en Data Driven Solutions, KPN

Zowel Rijkswaterstaat als Prorail hebben ambities als het gaat om de inzet van drones voor bijvoorbeeld inspecties en monitoring. Ze doen onderzoek naar de mogelijke inzet en voeren pilots uit. Maar opschalen en professionele inzet loopt tegen obstakels op. Dat gaat niet alleen over technologie maar ook over (niet) aanwezige kennis, knellende regelgeving en bijvoorbeeld problematische verwerving.


Workshop – Personal data: to share or not to share personal data systems
Locatie: Kantoor 2. Tijd: 13.00 – 13.45 uur.

Download hier de presentatie


Bob Hulsebosch Bob Hulsebosch, CIP-Overheid

Personal data management is een hot topic op dit moment. Burgers en consumenten willen steeds meer zelf bepalen welke gegevens ze met wie delen. De AVG speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de overheid die in het regeerakkoord heeft aangegeven dat burgers meer regie op hun gegevens zouden moeten krijgen. Gedreven door deze ontwikkelingen en de verlokking van persoonsgegevens als het nieuwe goud ontstaan allerlei zogenaamde personal data management oplossingen.

Hoe werken deze oplossingen precies en wat betekenen ze voor organisaties die gegevens beheren of voor dienstaanbieders die graag gegevens willen ontvangen? In deze interactieve sessie gaan we nader in op het hoe, wat en waarom van persoonlijk datadelen.


14.00 – 14.45 uur – break out-sessies, diverse ruimtes


AR en VR: zie het eens door een andere bril
Locatie: Hangaar. Tijd: 14.00 – 14.45 uur. Moderatie: André Emmens


Luuk van Woudenberg Luuk van Woudenberg, SVB/Novum
Erik Heil Erik Heil, Centric
Sander Meinders Sander Meinders, Centric

Hoe werken AR en VR, wat zijn mogelijke toepassingen in de publieke sector en is de technologie al volwassen genoeg? En zijn de gebruikers al volwassen genoeg? Novum, het innovatielab van SVB, werkte aan een pilot met de hololens waarbij SVB-medewerkers hun carrière perspectief doorliepen op de ‘mobiliteitsladder’, compleet met geanimeerde loopbaancoach. Centric zet bijvoorbeeld virtual reality in bij gemeenten waarbij burgers door een projectie van de omgevingsvisie op hun leefomgeving bewegen. Wat is er mogelijk met augmented reality en met virtual reality; ziet u kansen voor uw organisatie? Probeer het uit en zie het eens door een andere bril! Hands-on sessie.


eID Internationaal (Identity 2)
Locatie: Zeefoyer. Tijd: 14.00 – 14.45 uur. Moderatie Jeroen Dijkgraaf

Download hier, hier en hier de presentaties


Robert Garskamp Robert Garskamp, oprichter IDnextplatform
Kris De Ryck Kris De Ryck, directeur Belgian Mobile ID
Huub Appelboom Huub Appelboom, Marketing manager, KPN Mobile Connect

In deze sessie staat de (inter)-nationale ontwikkelingen omtrent (mobile) eID centraal. Welke rol speelt Nederland hierin? Zijn we (nog) voorloper of worden we ingehaald? Ook de vorderingen op het gebied van eIDAS wordt belicht. Daarnaast wordt er in deze sessie inzicht gegeven in (publieke en private) implementaties met betrekking tot het gebruik van mobility en eID.


5G, kansen en innovatie
Locatie: Pierfoyer. Tijd: 14.00 – 14.45 uur. Moderatie Mark Beermann

Download hier, hier en hier de presentaties


Rene Vroom René Vroom is Hoofd Innovatie bij Agentschap Telecom
Jos Beriere Jos Berière, Strategisch business ontwikkelaar, KPN

5G geeft nieuwe mogelijkheden en extra kansen voor economische en maatschappelijke impulsen. Nederland beschikt reeds over een uitstekende digitale infrastructuur, met vier mobiele 4G-netwerken en twee vaste netwerken en internetknooppunten, datacenters en internationale verbindingen van wereldklasse. Burgers, bedrijfsleven en overheden profiteren daar van. Nederland wil koploper blijven, ook met 5G. Op een aantal plekken in Nederland worden proeven uitgewerkt met wat straks overal mogelijk wordt met 5G.

Maar wat is 5G? Is het 4G, maar alleen dan sneller? Of gaat het om meer, gaat het namelijk om digitale connectiviteit? Wat is de maatschappelijke context en wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen? Welke pilotmogelijkheden zijn er voor de BV Nederland? En wat zijn belangrijkste toekomstige (maatschappelijke) vraagstukken in relatie tot de steeds verdergaande digitalisering ? Deze en hopelijk vele andere interessante vragen komen aan de orde in deze middagsessie over 5G.


De wettenpocket en de geautomatiseerde beroepsklager
Locatie: Educatie 1. Tijd: 14.00 – 14.45 uur. Moderatie Peter Lievense

Download hier de presentatie


Onno Muchall Onno Muchal, algemeen manager KOOP, CIO Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Dirk van Weelden Dirk van Weelden, schrijver, SETUP Medialab
Joost Helberg Joost Helberg, ontwikkelaar, SETUP Medialab

De wettenpocket bundelt in één mobiele applicatie voor tablets alle relevante regelgeving en aanvullende informatie op een specifiek rechtsgebied of onderwerp. De dertigduizend wetten kregen ieder tot op onderdeelniveau een unieke marker en een permanente link. Het werden er 35 miljoen in totaal. Dit is een applicatie voor tablets (iOS, Android, Windows) waarmee de juridisch medewerker de hele Nederlandse wetgeving in de hand houdt.

SETUP presenteert zijn internet of things device dat het beroepklagen outsourced gekoppeld aan actuele onderwerpen die in de gemeenteraad worden besproken. Met de applicatie kun je bezwaar maken in de gemeenteraad nog voordat het plan er ligt. Door beroepsklagen te automatiseren stelt SETUP de vraag welke beslissingen we wel en niet aan algoritmen willen uitbesteden.


Innovatieve omnichannel: mobiel en chatbots
Locatie: Educatie 2. Tijd: 14.00 – 14.45 uur. Moderatie Gregory Hendrikse

Download hier de presentatie


Ronald Heukers Ronald Heukers, ICT architect bij DICTU
Gerben de Boer Gerben de Boer, Oracle

Het apploket van DICTU innoveert op vele manieren. Eén van deze innovaties is een Proof Of Concept die gedaan is voor het ondersteunen van een bedrijfsproces met een chatbot die via mobiele en webfrontends bepaalde veel voorkomende vragen van klanten kan beantwoorden.Workshop – Personal data: to share or not to share personal data systems
Locatie: Kantoor 2. Tijd: 14.00 – 14.45 uur.

Download hier de presentatie


Bob Hulsebosch Bob Hulsebosch, CIP-Overheid

Personal data management is een hot topic op dit moment. Burgers en consumenten willen steeds meer zelf bepalen welke gegevens ze met wie delen. De AVG speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de overheid die in het regeerakkoord heeft aangegeven dat burgers meer regie op hun gegevens zouden moeten krijgen. Gedreven door deze ontwikkelingen en de verlokking van persoonsgegevens als het nieuwe goud ontstaan allerlei zogenaamde personal data management oplossingen.

Hoe werken deze oplossingen precies en wat betekenen ze voor organisaties die gegevens beheren of voor dienstaanbieders die graag gegevens willen ontvangen? In deze interactieve sessie gaan we nader in op het hoe, wat en waarom van persoonlijk datadelen.


15.15 – 16.00 uur – break out-sessies, diverse ruimtes


AR en VR: zie het eens door een andere bril
Locatie: Hangaar. Tijd: 15.15 – 16.00 uur. Moderatie: André Emmens


Luuk van Woudenberg Luuk van Woudenberg, SVB/Novum
Erik Heil Erik Heil, Centric
Sander Meinders Sander Meinders, Centric

Hoe werken AR en VR, wat zijn mogelijke toepassingen in de publieke sector en is de technologie al volwassen genoeg? En zijn de gebruikers al volwassen genoeg? Novum, het innovatielab van SVB, werkte aan een pilot met de hololens waarbij SVB-medewerkers hun carrière perspectief doorliepen op de ‘mobiliteitsladder’, compleet met geanimeerde loopbaancoach. Centric zet bijvoorbeeld virtual reality in bij gemeenten waarbij burgers door een projectie van de omgevingsvisie op hun leefomgeving bewegen. Wat is er mogelijk met augmented reality en met virtual reality; ziet u kansen voor uw organisatie? Probeer het uit en zie het eens door een andere bril! Hands-on sessie.


Apploket 2.0. Innovatie en Apps die er toe doen
Locatie: Theatercafé. Tijd: 15.15 – 16.00 uur. Moderatie Gregor Hendrikse

Download hier de presentatie


Corien Polkamp Corien Potkamp, productleider bij het apploket van DICTU
Ronald Heukers Ronald Heukers, ICT architect bij DICTU

Het apploket van Dictu bouwt al jaren apps. We zien een trend in de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde apps. En we zien veel innovaties op het mobiele terrein. We laten een aantal mooie voorbeelden zien. Nieuwsgiering hoe we als apploket werken, wat we doen en hoe we met trends en innovatie bezig zijn? Van harte welkom!


Paneldiscussie: De Burger als klant, haar digitale identificatie en authenticatie, the battle (Identity 3)
Locatie: Zeefoyer. Tijd: 15.15 – 16.00 uur. Moderatie Mark Beermann

Download hier de presentatie


Allard Keuter Allard Keuter projectmanager iDIN
René van den Assem Rene van den Assem, Principal consultant DIGITALconfidence
Robert Garskamp Robert Garskamp, oprichter IDnextplatform
Kris De Ryck Kris De Ryck, directeur Belgian Mobile ID
Huub Appelboom Huub Appelboom, Marketing manager, KPN Mobile Connect

Hoe kijken wij als Overheid aan tegen de Burger als klant, kent de Overheid deze klant? Lopen de banken hierin voorop, en kennen zij haar klanten beter? Tijdens een paneldiscussie bespreken kenners en doeners de Burger als klant, en hoe dit wordt beleefd om van de kennis de klant een steeds betere ‘gebruikers’ klantinteractie te realiseren aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.


Bijzondere opdrachtgevers over aanbesteden en inkopen
Locatie: Pierfoyer. Tijd: 15.15 – 16.00 uur. Moderatie Peter Lievense

Download hier en hier de presentaties


Mark Elstgeest Mark Elstgeest, Programmamanager MedMij
Indra Henneman Indra Henneman, Projectleider MedMij Afsprakenstelsel
Jeroen Schuuring Jeroen Schuuring, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur, VNG Realisatie
Daan Oltheten Daan Oltheten, Gemeentelijke Telecommunicatie, VNG Realisatie

Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) staat open voor alle gemeenten in Nederland inclusief gemeenschappelijke regelingen. Via enkele grote gemeenschappelijke aanbestedingen neemt nu 80 procent van de gemeenten hun mobiele communicatie af onder de contracten van VNG. Wat zijn de lessons learned?
Door de schaal van GR vast is het mogelijk om één gemeentelijk netwerk te creëren via VPN. Vanuit het programma Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) wordt nu met bijvoorbeeld cloud-leveranciers onderhandeld over toegang tot de netwerk, op basis van een GGI-afspraken stelsel!

Stel, je wilt wel een digitaliseringsslag maken maar niet zelf een applicatie bouwen als overheid. Hoe doe je dat? Hoe deed MedMij dat? Hoe zorg je dat “de markt” met PGO’s gaat komen en hoe houdt MedMij regie met subsidies, financiering, gegevensstandaarden en een afsprakenstelsel. Hoe werk je vervolgens met private partijen samen?


Trendwatching, fraude en de FIOD
Locatie: Educatie 1. Tijd: 15.15 – 16.00 uur. Moderatie Jeroen Dijkgraaf


Andrea Wiegman Andrea Wiegman, trendonderzoeker FIOD

Trendwatching bij de fiscale opsporingsdienst van de Belastingdienst. Een publiek-publieke en publieke-private samenwerking. Niet op zaakinformatie, maar juist wat verandert er in de wereld buiten de deur en wat zijn de effecten daarvan op financiële misdaad. Georganiseerde misdaad, witte-boorden-criminaliteit… samen met kennispartners duiken ze met Trends4FI – trends for financial investigation nieuwe ontwikkelingen in en spotten ze nieuwe fraudesignalen.


Logistieke Hub Den Haag: Snel en schoon door de stad
Locatie: Educatie 2. Tijd: 15.15 – 16.00 uur. Moderatie Toine Veenhuis


Huma Tromp Huma Tromp, project Logistieke Hub
Hans van der Bijl Hans van der Bijl, project Logistieke Hub
Alfons Mooren, Innovatieprogramma e-Beveiliging

Het verkeer wordt drukker en de ruimte in de stad wordt steeds schaarser. Verkeer en vervoer moeten aangepast worden aan de veranderende stad. Dat geldt ook voor de stedelijke distributie. Kunnen we de stedelijke distributie efficiënter inrichten in de stad? Hoe kunnen gegevens uit de stad toegepast worden? Kunnen slimme gebouwen ingezet worden? Maar vooral hoe houd je regie?

Het project logistieke Hub Den Haag presenteert hoe een logistieke Hub in de stad kan bijdragen aan schone lucht, verhogen van de veiligheid in de stad en het efficiënt vervoeren van goederen. U wordt o.a. meegenomen in de toepassing van gezichts- en kentekenherkenning en het sturen op snel en schoon vervoer middels KPI’s.


16.30 – 17.30 uur – plenaire afsluiting


Afsluitend college: crash course quantummechanica
Locatie: Hangaar. Tijd: 16.30 – 17.30 uur


Julia Cramer Julia Cramer, QuTEch, winnaar Minerva prijs 2017

Honderd jaar geleden stond de quantummechanica nog in de kinderschoenen, maar nu bevinden we ons alweer in de tweede quantumrevolutie: de bizarre wetten van de quantummechanica vormen de basis voor de technologie van de toekomst. In Delft en andere vooraanstaande plekken over de wereld buigt wetenschap en industrie zich over de mogelijkheden en bouwstenen van deze supersnelle computer. Het doel: een onkraakbaar quantuminternet én de allereerste quantumcomputer.
Dr. Julia Cramer geeft u een crash course quantummechanica en praat u bij over de huidige stand van zaken, zodat u straks vooraan staat in gesprekken over deze bizarre wetten en bijbehorende technologie, en zal uitleggen waarom deze quantumtechnologie revolutionair is voor de toekomst.

Website Julia Cramer

Tot slot…


Ger Baron (CTO, gemeente Amsterdam) en Marijn Fraanje (CIO, gemeente Den Haag) blikken vooruit!

17.30 – 18.30 uur – borrel en hapjes

Locatie: Aula