zoeken binnen de website

data en ai

 • Commissie Digitale Zaken roept kabinet op haast te maken met AI-strategie

  door: Redactie iBestuur

  Hind Dekker-Abdulaziz (D66) en Queeny Rajkowski (VVD) dienden gisterenavond moties in om het kabinet te stimuleren de negatieve gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de samenleving te inventariseren. Minister Adriaansens (EZK) zei positief te zijn over beide moties en deze in de Kamer in stemming te brengen.

 • Open brief: Pauzeer grootschalige AI-experimenten

  door: Redactie iBestuur

  Diverse prominente CEO’s, hoogleraren en co-founders van grote IT-bedrijven, waaronder Elon Musk, Yuval Noah Harari en Steve Wozniak, roepen in een open brief alle AI-labs op om per direct minimaal 6 maanden te pauzeren met het trainen van AI-systemen die krachtiger zijn dan GPT-4. Zo niet, dan moeten regeringen ingrijpen en een moratorium instellen.

 • Estland krijgt volledig digitale voertuigregistratieservice

  door: Redactie iBestuur

  Nederland kijkt graag naar Estland als het gaat om de digitale dienstverlening van de overheid. Onder meer digitaal stemmen is al jaren mogelijk in het land. Nu is ook de voertuigenregistratieservice volledig gedigitaliseerd. Burgers hoeven niet meer naar kantoren te komen.

 • Testomgeving voor Gaia-X clouddiensten in mei 2023 klaar

  door: Redactie iBestuur

  De Nederlandse Gaia-X hub, TNO, BIT, Intermax, Info Support, SURF en AMS-IX gaan samen een nationale Gaia-X testomgeving bouwen. Cloudbedrijven kunnen er onderzoeken hoe ze kunnen voldoen aan de Europese cloudstandaarden, specificaties en regels van Gaia-X. De verwachting is dat de testomgeving in mei 2023 operationeel is.

 • Aanbevelingen om beter toezicht te houden op inzet algoritmes

  door: Redactie iBestuur

  15 februari a.s. spreekt de Kamercommissie Digitale Zaken over de inzet van algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. Volgens het Rathenau Instituut moet de overheid aanvullende maatregelen nemen bij de verantwoorde inzet van algoritmes. In het bestuurlijk en parlementair debat moet hiervoor een waardenafweging plaatsvinden.

 • Europa en VS bereiden AI-overeenkomst voor

  door: Redactie iBestuur

  De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben vrijdag 27 januari een overeenkomst aangekondigd om het gebruik van kunstmatige intelligentie te versnellen en te verbeteren om de landbouw, gezondheidszorg, noodhulp, klimaatvoorspellingen en het elektriciteitsnet te verbeteren.

 • Rotterdam ontwikkelt Open Urban Platform met Digital Twin

  door: Redactie iBestuur

  In het Open Urban Platform wordt een 3D-model van de gemeente aangevuld met ‘live’ (dus real time) data, waardoor je kan zien hoe de stad functioneert: is de vuilnisbak vol, hoeveel auto’s rijden er door mijn straat en wat is de luchtkwaliteit? Hiermee kunnen Rotterdammers straks gebruik maken van allerlei slimme toepassingen en services.

 • UWV zet risicoscans in 'met voldoende waarborgen'

  door: Redactie iBestuur

  Het UWV werkt steeds vaker met risicoscans, die moeten helpen bij het opsporen van fraude met uitkeringen. Opmerkelijk, zeker sinds de maatschappelijke onrust in verband met de Toeslagenaffaire. Volgens UWV zijn de risicoscans een goed en effectief middel, ‘mits ingezet met voldoende waarborgen’.

 • Nieuwe directie Coördinatie Algoritmes bij Autoriteit Persoonsgegevens

  door: Redactie iBestuur

  Algoritmes in Nederland vallen sinds kort onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacywaakhond heeft hiervoor een nieuwe afdeling ingericht die ervoor moet waken dat de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren bij de inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI).

 • Hackshield van de stad Amsterdam wint de Smart City Award

  door: Karina Meerman

  Ieder jaar reikt de organisatie van de Smart City World Expo prijzen uit aan steden wier initiatieven de stedelijke omgeving leefbaarder, welvarender en duurzamer maken. World Smart City Awards kent tien categorieën. De jury had dit jaar de zware taak om te kiezen uit 337 inzendingen uit 60 landen.

 • Van Huffelen lanceert Nationaal Algoritmeregister

  door: Redactie iBestuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) heeft 21 december het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid gelanceerd. Hiermee wil ze zorgen voor transparantie en eerlijkheid over algoritmegebruik door overheidsinstellingen. Het is een eerste versie met 109 algoritmes. Op termijn wordt het verplicht voor alle overheden.

 • UWV maakt inzet algoritmes openbaar

  door: Redactie iBestuur

  UWV bouwt aan een algoritmeregister. Doel is een overzicht te publiceren van alle algoritmes die de uitvoeringsorganisatie gebruikt bij haar dienstverlening. Hierin wordt per algoritme zo begrijpelijk mogelijk beschreven wat het doel is, welke gegevens worden gebruikt en hoe deze gebruikt worden. Versie 1.0 is 3 oktober jl. online gepubliceerd.

 • Nationale AI & Ethiek cursus

  door: Redactie iBestuur

  Vandaag wordt de Nationale AI & Ethiek cursus gelanceerd. De gratis online cursus is een inhoudelijk vervolg op de populaire Nationale AI-Cursus uit 2018 waar inmiddels meer dan 300.000 mensen mee zijn bereikt. In verschillende hoofdstukken wordt u geconfronteerd met dilemma’s waarbij een knoop doorgehakt moet worden.

 • Amsterdam UMC pleit voor publieke regisseur gezondheidsinformatie

  door: Redactie iBestuur

  Moet de regie op de verwerking en uitwisseling van digitale gezondheidsinformatie in Nederland in handen komen van een publieke organisatie, net als in veel andere landen? Ja, zeggen onderzoekers van van het Amsterdam UMC. Een publieke regisseur kan alle belangen bewaken, inclusief die van de burger.

 • Steeds meer zorgen over online digitale voetafdruk

  door: Redactie iBestuur

  Overheid en bedrijfsleven moeten consumenten beter informeren over het delen van hun gegevens en de mogelijkheden die dit biedt in de digitale wereld. Circa de helft van de Nederlanders (51%) maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid van hun online digitale voetafdruk. Europees is dit percentage zelfs 57%. Dit blijkt uit een nieuwe studie van VMware.