zoeken binnen de website

Eén gezin, één aanpak, één administratie

 • Eén administratie voor het sociaal domein

  iBestuur symposium in Nieuwspoort

  door: Marieke Vos

  “Met de decentralisaties kregen we de bureaucratie van de overheid en de concurrentie van de markt”, zei Martin Sitalsing, bestuurder Lentis en FPC van Mesdag, op het iBestuur symposium. De administratie in het sociaal domein is uitermate complex geworden.

 • Blijf ontspannen onder ‘hijgerig Den Haag’

  door: Marieke Vos

  Gemeenten hebben de ruimte nodig om te experimenteren in het sociaal domein en moeten zich daarbij niet teveel geremd voelen door kritische Kamerleden, stelt Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. “Natuurlijk stellen we vragen als dingen niet goed gaan, want daar zijn we voor. Het gaat uiteindelijk om het gezamenlijke doel: het beter doen voor de burger.”

 • Vereenvoudigen en vertrouwen

  door: Marieke Vos

  Twee vragen zijn urgent in de uitvoering in het sociaal domein, volgens Duco Stuurman. “Hoe kunnen we de keten en de processen daarin vereenvoudigen? En hoe maken we beleid datagedreven?”